Świat elektromobilności dynamicznie rozwija się, a Polska nie stoi w miejscu. Od 1 stycznia 2025 roku nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083) wprowadza kluczowe zmiany w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Każdy budynek niemieszkalny z ponad 20 stanowiskami postojowymi, niebędący własnością małego lub średniego przedsiębiorstwa, musi wyposażyć się w co najmniej jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę umożliwiającą instalację co najmniej jednego punktu na 5 stanowisk.

Nowe przepisy wpisują się w kontekst spełnienia wymogów unijnej dyrektywy nr 2018/844 dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków i przygotowania infrastruktury na potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych. W Polsce, wg danych PZPM i PSPA, liczba elektrycznych pojazdów wzrosła o 33% w roku 2022, a na koniec roku zarejestrowano ponad 64,7 tysiąca e-pojazdów. To dynamiczny wzrost, który sprawia, że coraz więcej właścicieli i zarządców nieruchomości zwraca uwagę na technologie elektromobilne.

Przesłanka prawna: Co się zmienia?

Nowelizacja ustawy nakłada obowiązek na budynki niemieszkalne, które nie są własnością małych lub średnich przedsiębiorstw i posiadają więcej niż 20 stanowisk postojowych. Każdy z tych budynków musi być wyposażony w minimum jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę umożliwiającą instalację co najmniej jednego punktu na 5 stanowisk.
Te zmiany dotyczą różnorodnych obiektów, takich jak biurowce, hotele, szpitale, budynki handlowo-usługowe oraz obiekty kulturalne i przemysłowo-magazynowe.

Wyjątki od reguły: Planowanie infrastruktury

Warto zaznaczyć, że te regulacje nie obowiązują małych i średnich przedsiębiorstw, co jest istotne dla wielu firm. Jednakże, pozostałe budynki, zgodnie z przepisami, muszą dostosować się do nowych wymogów.
Dla przykładu, budynek biurowy o powierzchni użytkowej 10 tysięcy m², zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaga budowy jednego punktu ładowania oraz infrastruktury dla 20 kolejnych punktów ładowania na 100 miejsc postojowych.

Wyzwania i okazje: Czas działać

Pozostało niespełna dwa lata do wejścia w życie tych przepisów. To niewiele czasu na opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie procesu uzyskania pozwoleń, a przede wszystkim wykonanie prac budowlanych.
Nowe wymagania prawne stawiają przed właścicielami i zarządcami nieruchomości wyzwanie. Każdy z nich musi zainwestować w odpowiednią infrastrukturę w ciągu tego krótkiego okresu.
„Zmiany te oznaczają, że zarządca lub właściciel np. biurowca będzie musiał do 1 stycznia 2025 roku zainstalować jeden punkt ładowania i infrastrukturę dla co najmniej 20 kolejnych ładowań oraz wygospodarować na ten cel odpowiednią powierzchnię dla samochodów elektrycznych” – zauważa Grzegorz Pióro, Technical Development Manager w SPIE Building Solutions.

Rozwój elektromobilności w Polsce

Nowe przepisy wynikają z unijnej dyrektywy nr 2018/844, która nakłada obowiązki związane z charakterystyką energetyczną budynków i dostosowaniem otoczenia do potrzeb użytkowników aut elektrycznych.
W Polsce zarejestrowano do końca 2022 roku ponad 64,7 tysiąca e-pojazdów, co stanowi wzrost o 33% w ujęciu rok do roku. To powoduje, że coraz więcej właścicieli i zarządców nieruchomości interesuje się dostępnymi technologiami w obszarze elektromobilności.

Wytyczne na przyszłość

Pomimo pewnych postępów w Polsce, nadal pozostajemy w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej pod względem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Spełnienie celów unijnych wymaga znacznego zwiększenia liczby stacji ładowania. Jednak ta rewolucja otwiera drzwi do nowych szans i możliwości rozwoju w wielu sektorach, w tym w branży szkoleniowej. To czas na inwestowanie w przyszłość, rozwijanie kompetencji związanych z elektromobilnością, a także wspieranie przedsiębiorców w dostosowaniu się do nowych regulacji. Nowe regulacje niosą ze sobą zarówno wyzwania, jak i szanse, a sektor szkoleniowy odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu przedsiębiorców do nowej rzeczywistości. Oto, dlaczego jest to okazja, która warto wykorzystać: