Farma wiatrowa

Fakt, że odnawialne źródła energii to przyszłość sektora energetycznego nikogo nie dziwi. Jest to dynamicznie rozwijająca się branża, a na rynku dostępne są różne systemy. Nie potrzeba znacznych przychodów, aby znaleźć idealną dla siebie opcję. Wśród nich wyróżnia się przydomowa elektrownia wiatrowa. Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki z 2022 ilość tych instalacji (82) jest znacznie niższa od fotowoltaiki (1 212 963) czy nawet elektrowni wodnych (320). Jednym z powodów takiego stanu rzeczy mogą być mity oraz błędne założenia odnośnie kosztów, opłacalności lub legalności mikroinstalacji wiatrowych. W poniższym artykule przedstawimy fakty o przydomowych turbinach, a także opowiemy o tym, dlaczego warto zdecydować się właśnie na to źródło energii.

Prawne aspekty postawienia przydomowej elektrowni wiatrowej

Aby postawić przydomową elektrownię wiatrową, nie zawsze potrzebne jest pozwolenie. Małe i niskie turbiny mogą być zamontowane na działce bez zgłaszania ich do urzędu. Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku, gdy instalacje nie są wyższe niż 12 m, posiadają moc do 50 kW, a także nie przewyższają budynków o więcej niż 3 metry. Niewielkie elektrownie wiatrowe nie podlegają ograniczeniom z ustawy odległościowej, jednakże warto upewnić się, czy ich umiejscowienie nie narusza innych przepisów. Gdy turbina przekracza dozwolone wysokości, traktowana jest jako obiekt budowlany, a wtedy należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Program „Moja elektrownia wiatrowa”

„Moja elektrownia wiatrowa” to projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on kierowany do osób fizycznych zainteresowanych budową przydomowej elektrowni wiatrowej. Koniecznie muszą oni być właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Program zakłada dofinansowanie budowy oraz zakupu instalacji, jak również powiązanych z nią magazynów energii.

Warunki przyznania dotacji

  • Zakończona inwestycja – dofinansowanie przyznane zostanie dopiero po opłaceniu wszystkich pozycji wymienionych na rachunkach złożonych we wniosku. Instalacja powinna też być już uprzednio zamontowana, uruchomiona i, jeśli wymagają tego przepisy, zgłoszona do odpowiedniego urzędu.
  • Nowe, legalne urządzenia – zakupiony sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem, wysoki do 30 m oraz o mocy 50 kW.
  • 5-letnia eksploatacja – wnioskodawca zobowiązuje się do korzystania z mikroelektrowni przez kolejne 5 lat od wypłaty dotacji.
  • Budynki mieszkalne – budynek zgłoszony we wniosku nie może być wykorzystywany rekreacyjnie, letniskowo, sezonowo bądź gospodarczo.
  • Wyłączność dofinansowania – beneficjent nie skorzystał uprzednio z innych źródeł finansowania przydomowej elektrowni wiatrowej.
  • Rozmiar działalności gospodarczej – gdy zajmuje lub będzie zajmować więcej niż 20% powierzchni budynku, dotacja nie zostanie przyznana. Jeśli działalność zacznie działać po przyznaniu środków, beneficjent ma obowiązek je zwrócić.
elektronika farmy wiatrowej

Dlaczego warto posiadać własną elektrownię wiatrową?

Największym atutem mikroelektrowni wiatrowej jest oczywiście znikomy wpływ na środowisko. Postawienie wiatraku zazwyczaj nie zagraża integralności gleby, więc obszar w jego okolicy może być spokojnie wykorzystany np. do ogrodnictwa. Wytwarzanie energii z wiatru odbywa się bez użycia innego źródła paliwa, a ponadto nie wydziela żadnych emisji. Montaż wykonany przez specjalistów trwa naprawdę krótko oraz nie wymaga dużych prac budowlanych.

Jeśli chodzi o nakład finansowy, to zależy on od potrzeb energetycznych. Koszty instalacji do mocy 3 kW wynoszą około 20 tysięcy złotych, natomiast do 5 kW około 40. Osoby, które nie mogą pozwolić sobie na taki wydatek, mogą ubiegać się o kredyty na ekologiczne źródła energii. Ponadto wiele instytucji państwowych i pozarządowych oferuje różnego rodzaju dotacje. Inwestycja w przydomową elektrownię wiatrową zwróci się w ciągu kilku lat, znacznie obniżając rachunki za prąd oraz ciepło.

Kto może postawić przydomową elektrownię wiatrową?

Teoretycznie minielektrownię można zainstalować „samemu”. W praktyce jednak, tak jak np. do pomiarów elektrycznych, potrzebne są szkolenia lub uprawnienia – najlepiej, aby przydomową elektrownię wiatrową zainstalowała osoba z odpowiednim certyfikatem. Zapewni to nie tylko prawidłowe działanie turbiny, ale również bezpieczeństwo jej użytkowania.

Budowa przydomowej elektrowni wiatrowej to z pewnością decyzja przyjazna dla środowiska. Stanowi idealną możliwość samodzielnego wytwarzania prądu niskim kosztem dla otoczenia oraz portfela. Aby wytworzyć energię wiatrową, nie potrzeba dodatkowych paliw, a proces nie emituje żadnych szkodliwych substancji. Mimo że budowa tej instalacji jest stosunkowo droga, istnieją sposoby uzyskania dofinansowania – zarówno z programów lokalnych, jak i krajowych. Warto też pamiętać o braku konieczności zgłoszenia bądź udzielenia zezwolenia na jej budowę. Popularność przydomowych turbin ma szansę wzrosnąć, dlatego warto rozważyć zmianę źródła energii z tradycyjnego na wiatrowe.

Skip to content