Baza wiedzy

Szkolenia online w ATUM – przyjazny sposób nabycia nowych kwalifikacji!

Choć szkolenia online zyskują na popularności, wiele osób nadal obawia się, że szkolenia są skomplikowane, wymagają instalacji dodatkowych programów, albo nie dorównują jakością warsztatom stacjonarnym. Nic bardziej mylnego. W ATUM dokładamy wszelkich starań, aby nasze kursy online były przyjazne kursantom, proste w obsłudze i zawsze najwyższej jakości.

Szkolenia online w ATUM krok po kroku:

 • Wybierz interesujące Cię szkolenie i zapisz się poprzez formularz kontaktowy, mail lub telefon. Już od tej chwili nasz konsultant zapewnia wsparcie w dostępnie do kursu i materiałów szkoleniowych.
 • Poczekaj na e-mail z potwierdzeniem oraz informacjami organizacyjnymi.
 • Dokonaj opłaty za kurs.
 • Razem z potwierdzeniem, otrzymasz link do szkolenia online – kurs odbędzie się na intuicyjnej platformie Microsoft Teams. Nie musisz instalować żadnego programu! Do udziału w szkoleniu potrzebny jest jedynie komputer oraz dostęp do Internetu.
 • Nasze szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym, a więc o ustalonej godzinie kliknij link… i gotowe! Szkolenia odbywają się w dedykowanych, wirtualnych pokojach i w małych grupach – tak, jak szkolenia stacjonarne. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych szkoleń, w każdym momencie możesz zadać pytanie wykładowcy i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 • Po szkoleniu otrzymasz dostęp do strefy klienta – omawianych prezentacji i materiałów.

Niezbędnik Instalatora, pakiet narzędzi biznesowych, branżowe porady oraz fachowa wiedza.

Przewodnik Instalatora czyli krok po kroku jak otrzymać certyfikat OZE

Terminy egzaminów w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzające kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 
07.07.2020r., godz. 11.00, Hotel, ul. Juliusza Słowackiego 16, 35-001 Rzeszów
14.07.2020 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin
21.07.2020 r., godz. 11.00, Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom
28.07.2020 r., godz. 11.00, Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn”, ul. Falowa 8, Gdańsk Sobieszewo
04.08.2020 r., godz. 11.00, Hotel, ul. Juliusza Słowackiego 16, 35-001 Rzeszów
11.08.2020 r., godz. 11.00, Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom
8.08.2020 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin
25.08.2020 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Katowicach, ul. Opolska 11, 40-084 Katowice

—–
Opłata za egzamin: 
983,63zł (NOWY cennik, od maja 2020)
Opłata za wydanie certyfikatu: 245,91zł (Nowy cennik, od maja 2020)

konto Oddziału UDT w Katowicach nr: 35 1130 1091 0020 1214 7720 0014
konto Oddziału UDT w Warszawie nr: 14 1130 1017 0020 1214 7720 0033
konto Oddziału UDT w Rzeszowie nr: 83 1130 1105 0020 1214 7720 0028

źródło: www.udt.gov.pl 

Szkolenia przypominające, przedłużenie ważności certyfikatu Instalatora OZE – najważniejsze zagadnienia. 

Na jaki okres wydawany jest certyfikat instalatora OZE?

Certyfikat wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego na okres 5 lat.

Data ważności uprawnień znajduje się: 

 • na rewersie otrzymanego certyfikatu oraz
 • w rejestrze certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników znajdującym się na stronie udt.gov.pl.

 

W jaki sposób przedłużyć ważność certyfikatu OZE?

Aby przedłużyć ważność certyfikatu OZE należy złożyć w dowolnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z następującymi dokumentami

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4, USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478);
 • zaświadczenie wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń o ukończeniu, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu, szkolenia przypominającego;
 • wykaz zainstalowanych, poddanych modernizacji lub utrzymywanych w należytym stanie technicznym co najmniej pięciu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW potwierdzających ciągłość jego pracy, zawierający w szczególności: wskazanie miejsca lub miejsc zainstalowania instalacji oraz opis mikroinstalacji, małej instalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, w szczególności jej rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną, z określeniem rodzaju wykonanych czynności;
 • oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu są kompletne i zgodne z prawdą.”
 • potwierdzenie dokonanej opłaty za przedłużenie ważności certyfikatu OZE.

 

Czy przedłużenie ważności certyfikatu OZE jest bezpłatne?

Nie. Koszt przedłużenia ważności certyfikatu OZE wynosi 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS (491,82zł). Opłatę należy wnieść na konto oddziału UDT, do którego składany jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Gdzie odbywają się szkolenia przypominające?

Szkolenia przypominające prowadzić mogą wyłącznie akredytowane ośrodki szkoleniowe, tj. ATUM. Wykaz najbliższych terminów szkoleń znajduje się na stronie: atum.edu.pl w zakładce szkolenia.

 

 

W jakim terminie należy odbyć szkolenie przypominające?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przypominającego powinno zostać wydane nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu.

 

 

O co chodzi z akredytacją Instalatora OZE?

Jak skorzystać z refundacji kosztów szkoleń oraz doradztwa?

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

☎ kom. 576 045 945, tel. 71 7866287

✉ biuro@atum.edu.pl

Chcesz zostać z Nami na dłużej? Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje branżowe średnio raz w miesiącu.

Zapisz się do listy mailingowej (możesz usunąć zgodę w każdej chwili)

Zgody

3 + 11 =