Baza wiedzy

Szkolenia online w ATUM – przyjazny sposób nabycia nowych kwalifikacji!

Choć szkolenia online zyskują na popularności, wiele osób nadal obawia się, że szkolenia są skomplikowane, wymagają instalacji dodatkowych programów, albo nie dorównują jakością warsztatom stacjonarnym. Nic bardziej mylnego. W ATUM dokładamy wszelkich starań, aby nasze kursy online były przyjazne kursantom, proste w obsłudze i zawsze najwyższej jakości.

Szkolenia online w ATUM krok po kroku:

 • Wybierz interesujące Cię szkolenie i zapisz się poprzez formularz kontaktowy, mail lub telefon. Już od tej chwili nasz konsultant zapewnia wsparcie w dostępnie do kursu i materiałów szkoleniowych.
 • Poczekaj na e-mail z potwierdzeniem oraz informacjami organizacyjnymi.
 • Dokonaj opłaty za kurs.
 • Razem z potwierdzeniem, otrzymasz link do szkolenia online – kurs odbędzie się na intuicyjnej platformie Microsoft Teams. Nie musisz instalować żadnego programu! Do udziału w szkoleniu potrzebny jest jedynie komputer oraz dostęp do Internetu.
 • Nasze szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym, a więc o ustalonej godzinie kliknij link… i gotowe! Szkolenia odbywają się w dedykowanych, wirtualnych pokojach i w małych grupach – tak, jak szkolenia stacjonarne. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych szkoleń, w każdym momencie możesz zadać pytanie wykładowcy i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 • Po szkoleniu otrzymasz dostęp do strefy klienta – omawianych prezentacji i materiałów.

Niezbędnik Instalatora, pakiet narzędzi biznesowych, branżowe porady oraz fachowa wiedza.

Przewodnik Instalatora czyli krok po kroku jak otrzymać certyfikat OZE

Terminy egzaminów w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzające kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV)

23.03.2021 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

23.03.2021 r., godz. 11.00, Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

30.03.2021 r., godz. 11.00, Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

30.03.2021 r., godz. 11.00, Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin

08.04.2021 r., godz. 11.00, Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

13.04.2021 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

13.04.2021 r., godz. 11.00, Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

14.04.2021 r., godz. 11.00, Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

20.04.2021 r., godz. 11.00, Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin

21.04.2021 r., godz. 11.00, UDT O/Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 215b, 80-017 Gdańsk

27.04.2021 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz

06.05.2021 r., godz. 11.00, Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

11.05.2021 r., godz. 11.00, Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

12.05.2021 r., godz. 11.00, Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

18.05.2021 r., godz. 11.00, Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

18.05.2021 r., godz. 11.00, Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin

28.05.2021 r., godz. 11.00, Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

 

Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP)

08.04.2021 r., godz. 11.00, Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

15.04.2021 r., godz. 11.00, Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

25.05.2021 r., godz. 11.00, Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

 

 

 

koszt egzaminu UDT: 1033,49 zł
koszt certyfikatu UDT: 258,37 zł

konto Oddziału UDT w Katowicach nr: 35 1130 1091 0020 1214 7720 0014

 

konto Oddziału UDT w Warszawie nr: 14 1130 1017 0020 1214 7720 0033

 

konto Oddziału UDT w Rzeszowie nr: 83 1130 1105 0020 1214 7720 0028

 

konto Oddziału UDT w Kielcach nr: 05 1130 1192 0020 1214 7720 0015.

 

konto Oddziału UDT we Wrocławiu nr: 29 1130 1033 0020 1214 7720 0032

 

konto Oddziału UDT w Łodzi nr: 40 1130 1163 0020 1214 7720 0019

 

konto Oddziału UDT w Szczecinie nr: 27 1130 1176 0020 1214 7720 0029.

Szkolenia przypominające, przedłużenie ważności certyfikatu Instalatora OZE – najważniejsze zagadnienia. 

Na jaki okres wydawany jest certyfikat instalatora OZE?

Certyfikat wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego na okres 5 lat.

Data ważności uprawnień znajduje się: 

 • na rewersie otrzymanego certyfikatu oraz
 • w rejestrze certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników znajdującym się na stronie udt.gov.pl.

 

W jaki sposób przedłużyć ważność certyfikatu OZE?

Aby przedłużyć ważność certyfikatu OZE należy złożyć w dowolnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z następującymi dokumentami

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4, USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015, poz. 478);
 • zaświadczenie wydane przez akredytowanego organizatora szkoleń o ukończeniu, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu, szkolenia przypominającego;
 • wykaz zainstalowanych, poddanych modernizacji lub utrzymywanych w należytym stanie technicznym co najmniej pięciu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW potwierdzających ciągłość jego pracy, zawierający w szczególności: wskazanie miejsca lub miejsc zainstalowania instalacji oraz opis mikroinstalacji, małej instalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, w szczególności jej rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną, z określeniem rodzaju wykonanych czynności;
 • oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu są kompletne i zgodne z prawdą.”
 • potwierdzenie dokonanej opłaty za przedłużenie ważności certyfikatu OZE.

 

Czy przedłużenie ważności certyfikatu OZE jest bezpłatne?

Nie. Koszt przedłużenia ważności certyfikatu OZE wynosi 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS (491,82zł). Opłatę należy wnieść na konto oddziału UDT, do którego składany jest wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Gdzie odbywają się szkolenia przypominające?

Szkolenia przypominające prowadzić mogą wyłącznie akredytowane ośrodki szkoleniowe, tj. ATUM. Wykaz najbliższych terminów szkoleń znajduje się na stronie: atum.edu.pl w zakładce szkolenia.

 

 

W jakim terminie należy odbyć szkolenie przypominające?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przypominającego powinno zostać wydane nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu.

 

 

O co chodzi z akredytacją Instalatora OZE?

SŁOWNICZEK OZE

PV (ang. Photovoltaic) fotowoltaika.

Moduł fotowoltaiczny / panel fotowoltaiczny – urządzenie bezpośrednio zmieniające energię słoneczną na energię elektryczną. Zbudowany z połączonych ogniw fotowoltaicznych.

Falownik/inwerter –  urządzenie umożliwiające konwersję prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC) (dostosowanego do istniejących parametrów elektrycznych sieci).

Instalacja On grid (in. instalacja sieciowa) – instalacja, która jest bezpośrednio podłączona do sieci energetycznej. Wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco lub przesyłana do sieci w celu sprzedaży/magazynowania. Poprzez liczniki dwukierunkowe możemy monitorować ilość wyprodukowanej energii, która przekazana jest do sieci energetycznej, oraz tej, która do nas wraca. Taki system pozwala na oddawanie do sieci nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez naszą instalację, oraz ponowne jej wykorzystanie (możliwość odebrania 80% naszej energii magazynowanej w sieci momencie, kiedy nasza instalacja nie może pracować na pełnym zysku). Jest to najczęściej wybierany rodzaj mikroinstalacji.

Instalacja Off grid (autonomiczna)instalacja, która nie jest podłączana do sieci energetycznej. Wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco lub magazynowana w akumulatorach.
Taki rodzaj instalacji najczęściej wybierany jest w przypadków domków letniskowych, samochodach kempingowych czy na jachtach.

Układ hybrydowy – system umożliwiający pracę w obu trybach: on grid i off grid jednocześnie.

Prosument – osoba, która produkuje i konsumuje energię. Mogą nim zostać osoby fizyczne, szkoły, kościoły i wspólnoty mieszkaniowe.

Net-metering – system opustów polegający na tym, że osoba, która posiada system fotowoltaiczny (prosument), może w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Dla mikroinstalacji do 10kW – w ciągu roku od oddania do sieci można pobrać 80% wysłanej energii. Dla instalacji od 10kW do 50kW – można pobrać z sieci 70% wysłanej energii (w ciągu roku od oddania do sieci). 

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Nie jest wymagana koncesja.

Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.
Nie jest wymagana koncesja. Wymagana działalność gospodarcza i wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Duża instalacja – instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 500 kW, farmy fotowoltaiczne.
Wymagana koncesja na zasadach ogólnych. Wymagana działalność gospodarcza w zakresie produkcji energii.

Ulga termomodernizacyjna – ulga działająca od 01.01.2019 r. – pozwala uprawnionym osobom odliczenie od podatku kosztów poniesionych m.in. przy montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku.

„Czyste powietrze” –kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez uprawnionych beneficjentów.
Więcej na https://czystepowietrze.gov.pl/

„Mój prąd” – program priorytetowy Mój Prąd to unikatowy instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Więcej na https://mojprad.gov.pl/

Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE – certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania różnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły i piece na biomasę, słoneczne systemy grzewcze, płytkie systemy geotermalne. Uprawnienia wydawane są po zaliczeniu egzaminu w UDT (patrz Urząd Dozoru technicznego) lub w przypadku posiadania odpowiedniego wykształcenia – bez konieczności przystępowania do egzaminu. Certyfikat* wydawany jest na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 5 lat.
* certyfikat nie jest obligatoryjny do pracy instalatora systemów fotowoltaicznych

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – państwowa osoba prawna działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się akredytowaniem organizatorów szkoleń i certyfikacją instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji, a także instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.

Uprawnienia elektryczne – zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne:
„§5.1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w punkcie 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia podaje rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji i dzieli je na 3 grupy:

Grupa 1 (G1) – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2 (G2) – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3 (G3) – urządzenia, instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. Rozporządzenie (w przeciwieństwie do poprzedniego) nie podaje okresu ważności świadectwa. Okres 5-letni przywrócono zapisem art., 54 1a Prawa energetycznego (patrz wyżej).”

Pompa ciepła – urządzenie grzewcze, które po dostarczeniu energii pobiera ciepło ze źródła o temperaturze niższej (dolne źródło ciepła) i przekazuje do źródła o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). Proces zachodzi w wyniku zajścia określonych przemian termodynamicznych.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział Wrocław – siedziba główna

ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
 530 857 723
✉ biuro@atum.edu.pl

Oddział Poznań

ul. Naramowicka 76, budynek B, 61-622 Poznań
61 896 33 21 || 530 089 531 || 530 098 792
✉ poznan@atum.edu.pl

Newsletter ATUM – Bądź na bieżąco z nowościami w branży OZE.  

Zgadzam się na zapis do listy mailingowej i otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez ATUM Sp. z o. o. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Call Now Button