Wyposażenie sprzętowe instalatora systemów fotowoltaicznych

Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym także fotowoltaiką, stwarza szerokie możliwości rozwoju nie tylko w branży szkoleniowej, ale także w sektorze montażu systemów fotowoltaicznych. Rozwój branży energii odnawialnej wiąże się z coraz większą...

Nowe Przepisy: Rewolucja Elektromobilności w Budynkach Niemieszkalnych

Świat elektromobilności dynamicznie rozwija się, a Polska nie stoi w miejscu. Od 1 stycznia 2025 roku nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083) wprowadza kluczowe zmiany w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Każdy...

Egzaminy elektryczne – nowe zasady, o których powinieneś wiedzieć

Zmiany w sposobie egzaminowania przyszłych posiadaczy uprawnień elektrycznych. Obowiązujące od 2 lipca rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nadal wzbudza...

Zmiany w egzaminach na instalatora pomp ciepła

Urząd Dozoru Technicznego wprowadza zmiany w sposobie egzaminowania instalatorów pomp ciepła. Minął ponad rok od momentu wprowadzenia zmian w sposobie egzaminowania instalatorów systemów fotowoltaicznych. Z informacji jakie udało nam się uzyskać, Urząd Dozoru...

Rozliczenia prosumentów w taryfie Net-billing

Rozliczenia prosumentów w taryfie Net-billing Funkcjonujący w Polsce od 2016 roku system rozliczeń energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej dla prosumentów (Net-metering) zostanie zastąpiony przez system Net-billing. Rozwiązanie niesie ze sobą...