Dofinansowanie do szkoleń

instalacja pompy ciepla na platformie szkoleniowej

Fundusze Europejskie

montaz konstrukcji systemu fotowoltaicznego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

" "

Baza Usług Rozwojowych

dorabianie zlaczki elektrycznej

Dostępne inne projekty

REGIONALNE PROJEKTY WSPARCIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O PROGRAMIE

O środki KFS może ubiegać się pracodawca dla siebie oraz swoich pracowników, aby podnieść kompetencje oraz wzmocnić atrakcyjność na rynku pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać określone wymogi:

  • Być pracodawcą lub pracownikiem (zatrudnionym na podstawie umowy o prace w dowolnym wymiarze etatu, nawet 1/16). Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o środki KFS.
  • Kwalifikować się do jednego z priorytetów przyznawania środków KFS na dany rok kalendarzowy – lista priorytetów jest dostępna na stronie Internetowej Państwa PUP.

Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.02/00095/2017

""

CO NALEŻY ZROBIĆ W CELU DOFINANSOWANIA?

W pierwszej kolejności należy uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej czy planowany jest nabór wniosków z KFS oraz czy w danym roku urząd posiada jeszcze środki na ten cel (informacje takie też są podawane na bieżąco na stronach internetowych PUPów). Następnie Pracodawca musi przygotować wniosek na druku obowiązującym w danym urzędzie (do pobrania przez stronę internetową PUP). W większości przypadków wymagane są informacje od organizatora wybranego szkolenia, w  tym wzór certyfikatu, harmonogram szkolenia, itp. – udostępniamy to na prośbę zainteresowanego.

Po uzyskaniu informacji, że nabór wniosków o KFS jest/będzie otwarty prosimy o wstępne zapisanie się na wybrane szkolenia mailowo na adres biuro@atum.edu.pl lub bezpośrednio do joanna.kowalska@atum.edu.pl

 

""

DODATKOWE INFORMACJE

W momencie zapisu na szkolenie w ramach KFS nie pobieramy od Państwa żadnej wpłaty zaliczkowej. Jednocześnie sam zapis nie zapewnia Państwu na 100% miejsca na szkoleniu – na listę uczestników są Państwo wpisaniu w momencie otrzymania informacji z PUP o otrzymaniu dofinansowania, o czym prosimy niezwłocznie nas poinformować mailowo lub telefonicznie. W razie otrzymania dofinansowania i braku miejsc, zawsze proponujemy kolejny dostępny termin (każde szkolenie organizujemy min. 1 raz w miesiącu).

Sposób dokonania opłaty za szkolenie jest ustalany indywidualnie, ze względu na różne wytyczne Urzędów Pracy (przed lub po zakończeniu szkolenia). Proszę mieć również na uwadze, iż należy wybierać szkolenia ze stosunkowo odległym terminem, ponieważ procedura związana z pozyskaniem środków może trwać nawet 30 dni.

Dodatkowa informacja:

  • Powiatowe Urzędy Pracy organizują nabory średnio 2-3 razy w roku: styczeń/luty, okolice wakacji (czerwiec lub wrzesień) i czasami w październiku.
""

OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY WSPARCIA

Baza Usług Rozwojowych

O PROGRAMIE

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm.

Dla pracowników mikro, małych i średnich firm skierowanych na kurs przez swojego pracodawcę.

Dla samozatrudnionych.

Dla osób indywidualnych.

""

CO NALEŻY ZROBIĆ W CELU DOFINANSOWANIA?

Wymagany czas:
Zgłoś się około 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kursu.

Warunki dofinansowania:

dofinansowanie nie obejmuje województwa mazowieckiego i pomorskiego.

każde województwo ma swojego Operatora, który rozdziela dofinansowanie w danym regionie. Pełna lista operatorów znajduje się TUTAJ

dofinansowanie na poziomie 50-80% ceny kursu.

osoby indywidualne również mogą starać się o dofinansowanie. Decyzję podejmuje Operator. Jeśli Twój Operator nie wie czy możesz dostać dofinansowanie zgłoś się do Funduszu Europejskiego lub Urzędu Marszałkowskiego w swoim województwie.

""

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Zgłoś się do nas i wstępnie zarezerwuj miejsce na szkoleniu (nie pobieramy żadnej wpłaty zaliczkowej)
  2. Zgłoś się do Operatora w swoim województwie i uzyskaj informacje na temat możliwości finansowania. Warunki zależą indywidualnie od każdego Operatora.
  3. W przypadku uzyskania zgody Operatora i otrzymania dofinansowania, zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (koniecznie wpisz nr ID wsparcia!)
  4. Poinformuj nas o decyzji Operatora. Sposób rozliczenia kursu ustalasz indywidualnie ze swoim Operatorem.
""

INNE PROJEKTY WSPARCIA

Pożyczki na kształcenie

O PROGRAMIE

Dla kogo jest pożyczka?

Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

""

CO NALEŻY ZROBIĆ W CELU DOFINANSOWANIA?

Po krótce jak to działa? Zainteresowany zgłasza się do programu o dofinansowanie na szkolenie na zasadzie kredytu 0%, fundacja przelewa należność na konto instytucji szkoleniowej, a uczestnik już sam rozlicza się z fundacją zgodnie z harmonogramem rat.

maksymalna wartość pożyczki: 30 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych.

oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).

jak wnioskować: wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online na stronie fundacji.

spłata: pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym.

raty: minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

""

DODATKOWE INFORMACJE

""

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami i specjalistami z branży

Sprawdź naszych partnerów

Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""
Skip to content