POMAGAMY I WSPIERAMY

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

Dofinansowanie szkoleń

Czy znamy się na uzyskaniu dofinansowania na szkolenia dla naszych klientów? Oczywiście, że tak.
Z naszego wsparcia skorzystały już setki osób, które rozpoczęły pracę w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Jeśli interesujesz się szkoleniem, ale potrzebujesz dofinansowania sprawdź poniżej dostępne opcje lub zadzwoń do nas.

Zobacz dostępne PROJEKTY

Fundusze Europejskie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki KFS może ubiegać się pracodawca dla siebie oraz swoich pracowników, aby podnieść kompetencje oraz wzmocnić atrakcyjność na rynku pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać określone wymogi:

 • Być pracodawcą lub pracownikiem (zatrudnionym na podstawie umowy o prace w dowolnym wymiarze etatu, nawet 1/16). Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o środki KFS.
 • Kwalifikować się do jednego z priorytetów przyznawania środków KFS na dany rok kalendarzowy – lista priorytetów jest dostępna na stronie Internetowej Państwa PUP.

Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.02/00095/2017

Co należy zrobić, aby starać się o dofinansowanie z KFS?

W pierwszej kolejności należy uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej czy planowany jest nabór wniosków z KFS oraz czy w danym roku urząd posiada jeszcze środki na ten cel (informacje takie też są podawane na bieżąco na stronach internetowych PUPów). Następnie Pracodawca musi przygotować wniosek na druku obowiązującym w danym urzędzie (do pobrania przez stronę internetową PUP). W większości przypadków wymagane są informacje od organizatora wybranego szkolenia, w  tym wzór certyfikatu, harmonogram szkolenia, itp. – udostępniamy to na prośbę zainteresowanego.

Po uzyskaniu informacji, że nabór wniosków o KFS jest/będzie otwarty prosimy o wstępne zapisanie się na wybrane szkolenia mailowo na adres biuro@atum.edu.pl lub bezpośrednio do paulina.bildz@atum.edu.pl

W momencie zapisu na szkolenie w ramach KFS nie pobieramy od Państwa żadnej wpłaty zaliczkowej. Jednocześnie sam zapis nie zapewnia Państwu na 100% miejsca na szkoleniu – na listę uczestników są Państwo wpisaniu w momencie otrzymania informacji z PUP o otrzymaniu dofinansowania, o czym prosimy niezwłocznie nas poinformować mailowo lub telefonicznie. W razie otrzymania dofinansowania i braku miejsc, zawsze proponujemy kolejny dostępny termin (każde szkolenie organizujemy min. 1 raz w miesiącu).

Sposób dokonania opłaty za szkolenie jest ustalany indywidualnie, ze względu na różne wytyczne Urzędów Pracy (przed lub po zakończeniu szkolenia). Proszę mieć również na uwadze, iż należy wybierać szkolenia ze stosunkowo odległym terminem, ponieważ procedura związana z pozyskaniem środków może trwać nawet 30 dni.

Dodatkowa informacja:

 • Powiatowe Urzędy Pracy organizują nabory średnio 2-3 razy w roku: styczeń/luty, okolice wakacji (czerwiec lub wrzesień) i czasami w październiku.

Baza Usług Rozwojowych

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm.
 • Dla pracowników mikro, małych i średnich firm skierowanych na kurs przez swojego pracodawcę.
 • Dla samozatrudnionych.
 • Dla osób indywidualnych.
Jakie skorzystać z dofinansowania?

Wymagany czas:
Zgłoś się około 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kursu.

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie nie obejmuje województwa mazowieckiego i pomorskiego.
 • każde województwo ma swojego Operatora, który rozdziela dofinansowanie w danym regionie. Pełna lista operatorów znajduje się TUTAJ
 • dofinansowanie na poziomie 50-80% ceny kursu.
 • osoby indywidualne również mogą starać się o dofinansowanie. Decyzję podejmuje Operator. Jeśli Twój Operator nie wie czy możesz dostać dofinansowanie zgłoś się do Funduszu Europejskiego lub Urzędu Marszałkowskiego w swoim województwie.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 1. Zgłoś się do nas i wstępnie zarezerwuj miejsce na szkoleniu (nie pobieramy żadnej wpłaty zaliczkowej)
 2. Zgłoś się do Operatora w swoim województwie i uzyskaj informacje na temat możliwości finansowania. Warunki zależą indywidualnie od każdego Operatora.
 3. W przypadku uzyskania zgody Operatora i otrzymania dofinansowania, zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (koniecznie wpisz nr ID wsparcia!)
 4. Poinformuj nas o decyzji Operatora. Sposób rozliczenia kursu ustalasz indywidualnie ze swoim Operatorem.

Pożyczki na kształcenie

Dla kogo jest pożyczka?

 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Więcej o systemie pożyczek

Po krótce jak to działa? Zainteresowany zgłasza się do programu o dofinansowanie na szkolenie na zasadzie kredytu 0%, fundacja przelewa należność na konto instytucji szkoleniowej, a uczestnik już sam rozlicza się z fundacją zgodnie z harmonogramem rat.

 • maksymalna wartość pożyczki: 30 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych.
 • oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
 • jak wnioskować: wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online na stronie fundacji.
 • spłata: pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym.
 • raty: minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.
 • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

 

Więcej informacji o pożyczce oraz kontakt do zgłoszenia à https://inwestujwrozwoj.pl/

Kredyt w ATUM

Kto może starać się o kredyt na szkolenie?

 • Osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada numer PESEL i pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Osoba zameldowana w Polsce.
 • Posiada źródło dochodów.

Maksymalna kwota kredytu to 50 000 zł z kredytowaniem od 2 do 60 miesięcy.
Decyzja maksymalnie w 1 godzinę po uzupełnieniu dokumentacji z naszym konsultantem.

POMAGAMY I WSPIERAMY

DOSTĘPNE PROJEKTY

Opis Projektu

Do kogo skierowany jest Projekt?

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących JDG), z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

Poziom dofinansowania

W ramach projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych).

 

Wsparcie może zostać zwiększone do 80% (wtedy wkład własny Przedsiębiorstwa wynosi 20%). Dotyczy to:

 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane),
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

Bon rozwojowy

1 Bon = 60,00 PLN

Limity bonów:

 • usługi szkoleniowe – 1 bon/ godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
 • usługi jednorazowe (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł, lub 30 zł dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia.

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Opis Projektu

Kto może otrzymać dotację:

W ramach tego projektu można skorzystać ze wszystkich naszych szkoleń (fotowoltaika, pomiary elektryczne, uprawnienia elektryczne, magazynowanie energii, pompy ciepła, f-gazy, klimatyzacje, rekuperacje i inne)! Możemy również połączyć kilka szkoleń w jedno, zgodnie z Państwa potrzebami (wprowadzimy odpowiednie szkolenie dla Ciebie do Bazy Usług Rozwojowych).
Szkolenia odbywają się stacjonarnie i hybrydowo we Wrocławiu i Poznaniu oraz on-line.

W projekcie mogą wziąć udział jednoosobowe działalności gospodarcze, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa małopolskiego (subregion tarnowski – powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie tarnowskiego.

 

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Dla wszystkich przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%.
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
– dla JDG – do 9600 zł wraz z wkładem własnym
– dla mikroprzedsiębiorstwa – do 14 400 zł wraz z wkładem własnym
– dla małego przedsiębiorstwa – do 19 200 zł wraz z wkładem własnym

 

Jak skorzystać z dofinansowania?

 1. Zgłoś się do Operatora – MORKK
  Biuro projektu:
  ul. Krakowska 13/11 33-100 Tarnów
  Mail: biuro@morkk.pl
 2. W przypadku uzyskania zgody Operatora i możliwości otrzymania dofinansowania skontaktuj się z nami jakie szkolenia Cię interesują. Jeśli nie ma ich jeszcze w Bazie Usług Rozwojowych – wprowadzimy je dla Ciebie.
 3. Podpisz umowę z Operatorem i zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (koniecznie wpisz nr ID wsparcia!)
 4. Przyjedź do nas i korzystaj ze szkolenia 🙂
 5. Rozlicz się z operatorem.

MORKK – Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji (subregion tarnowski)

Opis Projektu

nabór Uczestników w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o dofinansowaniu: https://www.bony.region.zgora.pl/pl/menu/2/o-projekcie.html

 

W ramach tego projektu można skorzystać ze wszystkich naszych szkoleń (fotowoltaika, pomiary elektryczne, uprawnienia elektryczne, magazynowanie energii, pompy ciepła, f-gazy, klimatyzacje, rekuperacje i inne)! Możemy również połączyć kilka szkoleń w jedno, zgodnie z Państwa potrzebami (wprowadzimy odpowiednie szkolenie dla Ciebie do Bazy Usług Rozwojowych).
Szkolenia odbywają się stacjonarnie i hybrydowo we Wrocławiu i Poznaniu oraz on-line.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W DOFINANSOWANIU?

 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim.
Nabór ten będzie ograniczony wyłącznie do następujących grup priorytetowych:
– pracowników w wieku 50 lat i więcej,
– pracowników o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z maturą włącznie).
– przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS)
– przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. 

 WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
– dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
– dla małego przedsiębiorstwa – 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
– dla średniego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

 Jak skorzystać z dofinansowania?

 1. Zgłoś się do Operatora – Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra
  tel. +48 68 327 05 04
  e-mail: agencja@region.zgora.pl
 2. W przypadku uzyskania zgody Operatora i możliwości otrzymania dofinansowania skontaktuj się z nami jakie szkolenia Cię interesują. Jeśli nie ma ich jeszcze w Bazie Usług Rozwojowych – wprowadzimy je dla Ciebie.
 3. Podpisz umowę z Operatorem i zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (koniecznie wpisz nr ID wsparcia!)
 4. Przyjedź do nas i korzystaj ze szkolenia 🙂
 5. Rozlicz się z operatorem.

Agencja Rozowju Regionalnego w Zielonej Górze

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

_____

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami i specjalistami z branży

Sprawdź naszych partnerów

Centrum Szkoleń OZE
ATUM Sp. z o. o.

Od 2014 roku jako jeden z pierwszych akredytowanych ośrodków rozpoczęliśmy szkolenia instalatorskie w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Dbamy o praktyczne przygotowanie każdego z uczestników, dlatego szczególnie stawiamy na zajęcia praktyczne w takiej ilości, jakiej nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w kraju.
Uczymy, że wiedza praktyczna to podstawa, z którą osiągniesz sukces.

Twoja nowa praca, oferty pracy w całej Polsce

Newsletter

Call Now Button