Zaznacz stronę

POMAGAMY I WSPIERAMY

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

Dofinansowanie szkoleń

Czy znamy się na uzyskaniu dofinansowania na szkolenia dla naszych klientów? Oczywiście, że tak.
Z naszego wsparcia skorzystały już setki osób, które rozpoczęły pracę w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Jeśli interesujesz się szkoleniem, ale potrzebujesz dofinansowania sprawdź poniżej dostępne opcje lub zadzwoń do nas.

Zobacz dostępne PROJEKTY

Fundusze Europejskie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki KFS może ubiegać się pracodawca dla siebie oraz swoich pracowników, aby podnieść kompetencje oraz wzmocnić atrakcyjność na rynku pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać określone wymogi:

 • Być pracodawcą lub pracownikiem (zatrudnionym na podstawie umowy o prace w dowolnym wymiarze etatu, nawet 1/16). Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o środki KFS.
 • Kwalifikować się do jednego z priorytetów przyznawania środków KFS na dany rok kalendarzowy – lista priorytetów jest dostępna na stronie Internetowej Państwa PUP.

Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.02/00095/2017

Co należy zrobić, aby starać się o dofinansowanie z KFS?

W pierwszej kolejności należy uzyskać informację w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej czy planowany jest nabór wniosków z KFS oraz czy w danym roku urząd posiada jeszcze środki na ten cel (informacje takie też są podawane na bieżąco na stronach internetowych PUPów). Następnie Pracodawca musi przygotować wniosek na druku obowiązującym w danym urzędzie (do pobrania przez stronę internetową PUP). W większości przypadków wymagane są informacje od organizatora wybranego szkolenia, w  tym wzór certyfikatu, harmonogram szkolenia, itp. – udostępniamy to na prośbę zainteresowanego.

Po uzyskaniu informacji, że nabór wniosków o KFS jest/będzie otwarty prosimy o wstępne zapisanie się na wybrane szkolenia mailowo na adres biuro@atum.edu.pl lub bezpośrednio do paulina.bildz@atum.edu.pl

W momencie zapisu na szkolenie w ramach KFS nie pobieramy od Państwa żadnej wpłaty zaliczkowej. Jednocześnie sam zapis nie zapewnia Państwu na 100% miejsca na szkoleniu – na listę uczestników są Państwo wpisaniu w momencie otrzymania informacji z PUP o otrzymaniu dofinansowania, o czym prosimy niezwłocznie nas poinformować mailowo lub telefonicznie. W razie otrzymania dofinansowania i braku miejsc, zawsze proponujemy kolejny dostępny termin (każde szkolenie organizujemy min. 1 raz w miesiącu).

Sposób dokonania opłaty za szkolenie jest ustalany indywidualnie, ze względu na różne wytyczne Urzędów Pracy (przed lub po zakończeniu szkolenia). Proszę mieć również na uwadze, iż należy wybierać szkolenia ze stosunkowo odległym terminem, ponieważ procedura związana z pozyskaniem środków może trwać nawet 30 dni.

Dodatkowa informacja:

 • Powiatowe Urzędy Pracy organizują nabory średnio 2-3 razy w roku: styczeń/luty, okolice wakacji (czerwiec lub wrzesień) i czasami w październiku.

Baza Usług Rozwojowych

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm.
 • Dla pracowników mikro, małych i średnich firm skierowanych na kurs przez swojego pracodawcę.
 • Dla samozatrudnionych.
 • Dla osób indywidualnych.
Jakie skorzystać z dofinansowania?

Wymagany czas:
Zgłoś się około 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem kursu.

Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie nie obejmuje województwa mazowieckiego i pomorskiego.
 • każde województwo ma swojego Operatora, który rozdziela dofinansowanie w danym regionie. Pełna lista operatorów znajduje się TUTAJ
 • dofinansowanie na poziomie 50-80% ceny kursu.
 • osoby indywidualne również mogą starać się o dofinansowanie. Decyzję podejmuje Operator. Jeśli Twój Operator nie wie czy możesz dostać dofinansowanie zgłoś się do Funduszu Europejskiego lub Urzędu Marszałkowskiego w swoim województwie.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 1. Zgłoś się do nas i wstępnie zarezerwuj miejsce na szkoleniu (nie pobieramy żadnej wpłaty zaliczkowej)
 2. Zgłoś się do Operatora w swoim województwie i uzyskaj informacje na temat możliwości finansowania. Warunki zależą indywidualnie od każdego Operatora.
 3. W przypadku uzyskania zgody Operatora i otrzymania dofinansowania, zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych (koniecznie wpisz nr ID wsparcia!)
 4. Poinformuj nas o decyzji Operatora. Sposób rozliczenia kursu ustalasz indywidualnie ze swoim Operatorem.

Pożyczki na kształcenie

Dla kogo jest pożyczka?

 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Więcej o systemie pożyczek

Po krótce jak to działa? Zainteresowany zgłasza się do programu o dofinansowanie na szkolenie na zasadzie kredytu 0%, fundacja przelewa należność na konto instytucji szkoleniowej, a uczestnik już sam rozlicza się z fundacją zgodnie z harmonogramem rat.

 • maksymalna wartość pożyczki: 30 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych.
 • oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).
 • jak wnioskować: wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online na stronie fundacji.
 • spłata: pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym.
 • raty: minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.
 • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

 

Więcej informacji o pożyczce oraz kontakt do zgłoszenia à https://inwestujwrozwoj.pl/

Kredyt w ATUM

Kto może starać się o kredyt na szkolenie?

 • Osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada numer PESEL i pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Osoba zameldowana w Polsce.
 • Posiada źródło dochodów.

Maksymalna kwota kredytu to 50 000 zł z kredytowaniem od 2 do 60 miesięcy.
Decyzja maksymalnie w 1 godzinę po uzupełnieniu dokumentacji z naszym konsultantem.

POMAGAMY I WSPIERAMY

DOSTĘPNE PROJEKTY

Opis Projektu

Do kogo skierowany jest Projekt?

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących JDG), z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

Poziom dofinansowania

W ramach projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych).

 

Wsparcie może zostać zwiększone do 80% (wtedy wkład własny Przedsiębiorstwa wynosi 20%). Dotyczy to:

 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane),
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

Bon rozwojowy

1 Bon = 60,00 PLN

Limity bonów:

 • usługi szkoleniowe – 1 bon/ godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
 • usługi jednorazowe (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł, lub 30 zł dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia.

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Opis Projektu

Jakie warunki trzeba spełniać, aby stać się uczestnikiem projektu?

 • Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera mogą być pracujące osoby dorosłe (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników), które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce.
 • Kandydat musi mieć powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej średnie, natomiast jeśli ma powyżej 50 lat – może posiadać dowolne wykształcenie. Od 3.03.2021 r. dla osób w przedziale 25-50 lat, dopuszczalne jest wykształcenie średnie z ukończoną szkołą pomaturalną lub policealną.
 • dla osób poniżej 25 r.ż. adresowany jest osobny Program: “Łap skilla!” (do osób w wieku 18-25 lat). Szczegóły dostępne są na stronie www.pociagdokariery.pl

Czy osoby z wyższym wykształceniem mogą wziąć udział w projekcie?

 • Do Projektu KK (Kierunek Kariera) i KKZ (Kierunek Kariera Zawodowa) mogą przystąpić osoby, które mają wyższe wykształcenie tylko w przypadku, gdy mają więcej niż 50 lat lub są osobami z niepełnosprawnością.

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

 • W projekcie w Kierunek Kariera Zawodowa – maks. 337 bonów (1 bon = średnio 15 zł)
  Dofinansowanie wynosi maks. 5 055,00 zł (w tym 758,25 zł wkładu własnego).

WUP – Kierunek Kariera Zawodowa (Małopolska)

Opis Projektu

Kto może otrzymać dotację:

 • osoby samozatrudnione
 • mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)
 • małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)
 • średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

 

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

 • Dla wszystkich przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%.
 • Projekt wdrażany jest w oparciu o Bon rozwojowy o wartości 60 zł, co oznacza że 1 godzina szkolenia może być rozliczona bonem o maks. wartości 60 zł.
 • Egzamin – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym dla jednego przedsiębiorcy uzależniona jest od liczby osób objętych dofinansowaniem:
  • 9600 zł/os. (JDG),
  • 14 400 zł/1-3 pracowników
  • 19 200 zł/4-9 pracowników
  • 28 800 zł/10-19 pracowników
  • 48 000 zł/20-49 pracowników

MORKK – Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji (subregion tarnowski)

Opis Projektu

Projekt pt. „Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców i pracowników z subregionu pilskiego” jest realizowany od 01.03.2020 roku do 29.05.2023 roku, na terenie subregionu pilskiego województwa wielkopolskiego.

1) Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej.

2) Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

 1. a) wielkość przedsiębiorstwa – zastosowanie standardowego
  50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,
  • 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,
  • 80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

3) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika nie przekracza kwoty 5 000,00 zł.

4) Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach realizacji projektu PSF, wynosi 75 000,00 zł.

5) Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość Uczestników projektu, średni poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu wynosi 3867,93 zł.

Grupa docelowa projektu:

 1. W projekcie weźmie udział 1900 Uczestników Projektu (969 kobiet i 931 mężczyzn) z 680 mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego, jednego z powiatów:
 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

_____

Centrum Szkoleń OZE
ATUM Sp. z o. o.

Od 2014 roku jako jeden z pierwszych akredytowanych ośrodków rozpoczęliśmy szkolenia instalatorskie w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Dbamy o praktyczne przygotowanie każdego z uczestników, dlatego szczególnie stawiamy na zajęcia praktyczne w takiej ilości, jakiej nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w kraju.
Uczymy, że wiedza praktyczna to podstawa, z którą osiągniesz sukces.

Twoja nowa praca, oferty pracy w całej Polsce

Newsletter

Call Now Button