Kompetencje komputerowe

SKORZYSTAJ Z EGZAMINU ECCC

EGZAMINY

Umiejętności informatyczne są obecnie niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Przez większość pracodawców są też uznawane za pożądane i stanowią dodatkowy atut pracownika. Umieszczenie w CV informacji o poziomie umiejętności informatycznych nie zawsze jest wystarczające. Aby zwiększyć wiarygodność takich danych warto potwierdzić je odpowiednim dokumentem. Jest nim Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych, czyli certyfikat ECCC (European Computer Competence Certificate). Dokument jest powszechnie honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co dodatkowo stwarza Ci możliwości pracy poza granicami kraju. Stanowi on formalne potwierdzenie  kompetencji z zakresu technologii informatycznych. Kompetencje te są wyrażone jednym z czterech poziomów, określonych literami A-D. Poziom A – podstawowy – oznacza umiejętność obsługi aplikacji biurowych na poziomie podstawowym. Poziom D – ekspercki – oznacza biegłość i obszerną wiedzę w zakresie obsługi komputera.  Certyfikat ECCC wymaga zdania egzaminu, do którego możesz przystąpić w naszym ośrodku szkoleniowym.

Egzaminujemy

Od 2014 roku nie tylko prowadzimy szkolenia OZE,
ale też jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC.

course-1

 

Certyfikat ECCC stanowi standard certyfikacji kompetencji informatycznych, spełniający wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. źródło: www.eccc.com.pl

Egzaminy na poziomie A, B,C prowadzimy na terenie całej Polski.

Zapoznaj się z aktualnym cennikiem egzaminacyjnym: www.eccc.com.pl/egzamin.html

Koszt obejmuje wyłącznie przeprowadzenie egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu. Nie obejmuje kosztu wynajmu sali, wyposażenia (komputery, internet) oraz dojazdu egzaminatora na egzamin.

Więcej o egzaminach

ECCC

CZYM JEST ECCC?

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Kompetencje użytkowników zostały podzielone na obszary takie jak: Kompetencje Cyfrowe- DigComp, Technologie Informacyjne, Informatyczny, Techniczny i Branżowy. Obszary zostały podzielone na odpowiednie moduły certyfikacyjne.

WIĘCEJ O EGZAMINIE

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

GDZIE PRZEPROWADZAMY EGZAMINY

Egzaminy przeprowadzamy na poziomie A, B, C na terenie całej Polski.

JAKA JEST CENA EGZAMINU?

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

Projekt-bez-tytułu-55-1

Systemy fotowoltaiczne

Certyfikowane szkolenia instalatorskie dla przyszłych monterów instalacji fotowoltaicznych. Korzystaj z konkretnych rozwiązań i praktycznych szkoleń, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu. Wiemy, że najważniejsze jest przygotowanie praktyczne.

Projekt-bez-tytułu-56-1

Pompy ciepła

Certyfikowane szkolenia instalatorskie dla przyszłych monterów pomp ciepła lub f-gazów. Znajdziesz u nas praktyczny montaż od podstaw pomp ciepła, montażu hydraulicznego, programowania oraz projektowania pomp ciepła. Z naszymi wykładowcami nauczysz się zawodu.

Projekt-bez-tytułu-57-1

Audyty instalacji PV

Każda instalacja fotowoltaiczna musi przejść badanie pomiarowe potwierdzone protokołem z pomiarów instalacyjnych. Uczymy jak powinien wyglądać audyt instalacji oraz potwierdzasz zdobytą wiedzę świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie kontrolno pomiarowym.

Projekt-bez-tytułu-58-1-1

Specjalizacje w OZE

Rozwijaj swoje umiejętności w branży Odnawialnych Źródeł Energii w specjalistycznych szkoleniach praktycznych. Znajdziesz u nas szkolenia z projektowania systemów PV, warsztaty sprzedażowe, magazynowanie energii, technologie montażowe, farmy fotowoltaiczne.

Kompetencje komputerowe

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Zgody:

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""