Praktyczne umiejętności są najważniejsze

OFERUJEMY EGZAMINY F-GAZOWE DLA PERSONELU

Projekt-bez-tytułu-67-1

FAQ

Wiemy, że możesz mieć mnóstwo pytań związanych z certyfikacją dla personelu. Wiemy również, że wiesz o naszej dużej wiedzy w tym temacie i zupełnie się nie mylisz! Jesteśmy liderem branży szkoleniowej w sektorze odnawialnych źródeł energii i najprawdopodobniej znamy odpowiedź na Twoje pytanie.

Kafelki_atum_EDU-1

Terminy egzaminów F-GAZ

Egzaminy planujemy z bardzo dużym wyprzedzeniem, dlatego możesz już teraz zaplanować kiedy chcesz przystąpić do egzaminu państwowego.

Projekt-bez-tytułu-58-1-1

Zakres egzaminu

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda egzamin oraz jaki jest jego zakres? Wszystko jest dostępne, po prostu przeczytaj.

Jesteśmy wpisani do rejestru jednostek oceniających personel

NUMER WPISU: FGAZ-E/27/0009/22

FAQ

Często
zadawane
pytania

W jakim celu niezbędne jest posiadanie certyfikatu dla personelu?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Tłumaczymy, że jeśli chcesz zajmować się montażem klimatyzacji, pomp ciepła lub innych urządzeń, w których będzie dochodziło do ingerencji w układ chłodniczy, to taki certyfikat powinieneś posiadać.

Certyfikat dla personelu musisz mieć, jeśli:

 • pracujesz lub masz zamiar taką pracę podjąć w firmie, która zajmuje się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem, naprawą i likwidacją urządzeń zawierających SZWO lub f-gazy,
 • zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskaniem, instalacją, naprawą (w tym konserwacją lub serwisowaniem) oraz likwidacją agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane,
 • prowadzisz działalność gospodarczą i będziesz wykonywał czynności na urządzeniach zawierających SZWO lub f-gaz (w tym przypadku dochodzi również audyt dla przedsiębiorstwa)
 • pracujesz na urządzeniach swoich i tylko na własne potrzeby.

 

Czy certyfikat dla personelu jest potrzebny do szkoleń serwisowych np. pomp ciepła danego producenta?

Najczęstszym wymaganiem, aby przystąpić do szkolenia serwisowego u rpoducenta np. pomp ciepła jest posiadanie certyfikatu f-gazowego, dlaczego? Szkolenia serwisowe skupiaja się już bezpośrednio na wykonywaniu pracy, w której niezbędna będzie ingerencja w układ chłodniczy.

 

Czy uprawnienia f-gazowe uznawane są w innych krajach UE?

Oczywiście. Certyfikat dla personelu w zakresie f-gazów uznawany jest w innych krajach Unii Europejskiej.

 

W jakich kategoriach możesz w naszym ośrodku przystąpić do egzaminu?

Dwie kategorie:

 • Kategoria I
  • kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz

   instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 • Kategoria II
  • kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz

   instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych, lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 

Więcej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 1. Jakie obowiązki nakłada ustawa „F-gazowa” na serwisujących klimatyzacje samochodowe?
 2. Czy serwisujący klimatyzacje w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać certyfikat dla personelu?
 3. Co oznacza pojęcie „niektóre pojazdy silnikowe”?
 4. Czy przedsiębiorca prowadzący serwis klimatyzacji w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?
 5. Czy prowadząc jednoosobową działalność w zakresie instalowania, bądź serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodzących lub klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane powinienem posiadać certyfikat dla personelu oraz certyfikat dla przedsiębiorcy?
 6. Czy posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne (świadectwo kwalifikacji) wydane na podstawie poprzedniej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową jest ważne?
 7. Czy na podstawie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego wydanego na podstawie poprzedniej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową można uzyskać certyfikat dla personelu?
 8. Czy posiadany certyfikat wydany w innym państwie członkowskim UE jest wystarczający?
 9. Czy dystrybutor substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?
 10. Jacy przedsiębiorcy zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców?
 11. Czy do instalowania i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych wymagane jest posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców?
 12. Czy firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych powinna posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?
 13. Czy przedsiębiorca, który nie zatrudnia certyfikowanego personelu, a zleca czynności osobom posiadającym odpowiedni certyfikat – może ubiegać się o certyfikat dla przedsiębiorcy?
 14. Czy osoba wykonująca czynność sprawdzenia działania zaworów bezpieczeństwa, zamontowanych w instalacji chłodniczej, zawierającej fluorowe gazy cieplarniane powinna posiadać certyfikat dla personelu?
 15. Co oznacza pojęcie „urządzenia ruchome”?
 16. Jakie uprawnienia powinienem posiadać, aby móc wykonywać czynności na „urządzeniach ruchomych”?
 17. Czy chcąc świadczyć usługi podmiotom trzecim z zakresu urządzeń ruchomych, zobowiązany jestem do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców?
 18. Czy będąc w posiadaniu certyfikatu dla personelu wydanego przed 23 grudnia 2017 r. powinienem wymienić certyfikat personalny o rozszerzony zakres naprawy i likwidacje aby móc ubiegać się o certyfikat przedsiębiorcy w pełnym zakresie, czyli instalacji, napraw, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji?
 19. Gdzie mogę zarejestrować swój certyfikat personalny aby móc otrzymywać powiadomienia o jego użyciu?

Chcesz przystąpić do egzaminu?

TERMINY EGZAMINÓW F-GAZ

EGZAMINY

Termin egzaminu: 15.09.2022 r., godz. 15.30
Miejsce egzaminu: ATUM – Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, SALA OZE

 

 

Termin egzaminu: 20.09.2022 r., godz. 15.30
Miejsce egzaminu: ATUM – Poznań, ul. Naramowicka 76B, SALA OZE

 

 

Termin egzaminu: 11.10.2022 r., godz. 15.30
Miejsce egzaminu: ATUM – Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, SALA OZE

 

 

Termin egzaminu: 18.10.2022 r., godz. 15.30
Miejsce egzaminu: ATUM – Poznań, ul. Naramowicka 76B, SALA OZE

 

 

Termin egzaminu: 08.11.2022 r., godz. 15.30
Miejsce egzaminu: ATUM – Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, SALA OZE

 

 

Termin egzaminu: 22.11.2022 r., godz. 15.30
Miejsce egzaminu: ATUM – Poznań, ul. Naramowicka 76B, SALA OZE

 

 

przygotuj się odpowiednio

EGZAMIN F-GAZOWY, JAK WYGLĄDA?

EGZAMIN

Egzamin składa się z dwóch części:

Część teoretyczna (pisemna) – test wyboru, w którym masz możliwe cztery odpowiedzi i prawidłową jedną odpowiedź. Część teoretyczna składa się z testu do 26 do 30 pytań.

Część praktyczna – składa się na sprawdzeniu Twoich umiejętności podczas wykonania losowych od 3 do 5 zadań.

Wynik egzaminu – aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu teoretycznego musisz odpowiedzieć w 75% prawidłowo podczas testu teoretycznego. Uzyskanie takiego wyniku pozwoli na przystąpienie do egzaminu praktycznego.

" "

LEGITYMACJA UDT

Podczas egzaminu wypełnisz wszystkie niezbędne dokumenty, które pozwolą nam złożyć w Twoim imieniu wniosek o wydanie legitymacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Jeśli prowadzisz swoją działalność i chcesz wykonywać prace instalacyjne pamiętam o audycie dla przedsiębiorstwa

" "

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami i specjalistami z branży

Sprawdź naszych partnerów

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""