O nas

Ponieważ zależy nam na dobrej energii oraz zdrowiu naszych uczestników bezwzględnie przestrzegamy zasad ochrony przed wirusami.

  • Szkolenia w ATUM odbywają się zgodnie z planem;
  • Szkolenia prowadzimy w małych grupach, w wentylowanych salach przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa;
  • Osobom, które wróciły z regionów, gdzie występuje koronowirus, bądź mają objawy choroby umożliwimy odbycie szkolenia w innym dogodnym terminie, do 6 miesięcy po uregulowaniu płatności.

Przede wszystkim jednak rekomendujemy zachowanie rozwagi, niezbędnych środków ostrożności i stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus

#działamyzdobrąenergią z ATUM

FOTOWOLTAIKA
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

Rynek fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającą się branżą w Polsce, która z roku na rok notuje wzrost. Wybierz specjalistyczne szkolenie z pewnymi i praktycznymi umiejętnościami dzięki którym bez problemu znajdziesz pracę w branży – wybierz szkolenie u najlepszych w oddziałach ATUM Wrocław lub ATUM Poznań, lidera szkoleń branży OZE.

POMPY CIEPŁA
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

Nierozłącznym partnerem fotowoltaiki jest również pompa ciepła. Programy wsparcia finansowania odnawialnych źródeł energii sprawiają, że zainteresowanie montażem pomp ciepła z miesiąca na miesiąc rośnie. Wybierając praktyczne szkolenie montażowe w ATUM wyprzedzasz konkurencję i stajesz się lepiej wypozycjonowanym instalatorem na rynku. Do dyspozycji masz na akredytowane ośrodki szkoleniowe we Wrocławiu oraz Poznaniu.

SPECJALIZACJE W OZE

Rozwijaj swoje umiejętności w branży Odnawialnych Źródeł Energii w specjalistycznych szkoleniach praktycznych. Znajdziesz u nas szkolenia montażowe instalacji PV, projektowanie systemów fotowoltaicznych, warsztaty sprzedażowe, nowe technologie montażowe w OZE, zasady budowy farm fotowoltaicznych. 

Oferujemy certyfikowane szkolenia OZE, fachową wiedzę, konkretne narzędzia biznesowe, oraz przestrzeń do zdobywania i budowania sieci kontaktów dla firm działających na rynku instalatorskim.

U

POZNAJ

Na podstawie rozmowy określamy wspólnie potrzeby szkoleniowe oraz projektujemy Twoją indywidualną ścieżkę rozwoju biznesowego.

ZROZUM

Otrzymujesz wiedzę od najlepszych specjalistów, konkretne narzędzia biznesowe oraz dostęp do fachowych publikacji podczas szkolenia oraz w trakcie usług doradczych.

DOŚWIADCZ

Wspieramy Cię w testowaniu poznanych rozwiązań zapewniając dostęp do naszych konsultantów i wykładowców po zakończonym szkoleniu.

ZAPAMIĘTAJ

Dbamy o prawidłowe wdrożenie efektów. Skorzystaj  z indywidualnego mentoringu oraz usług doradczych dla Twojej firmy.

Centrum Szkoleń OZE

Centrala ATUM Sp. z o.o. zlokalizowana jest we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 7, lok. 116 (dzielnica Wrocław-Fabryczna, budynek TWINS). Atrakcyjne usytuowanie pozwala naszym klientom na dogodny dojazd z różnych stron Polski, ale również zza granicy. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia na skrzyżowaniu największych arterii komunikacyjnych: ul. Grabiszyńskiej, Klecińskiej i Hallera, w niedalekiej odległości od ścisłego centrum Wrocławia (5 km) jak i autostrady A4 (6 km) oraz lotniska (9 km). Jest doskonale skomunikowany z wieloma liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz koleją podmiejską (stacja Wrocław/Grabiszynek).

Dysponujemy dwiema przestrzennymi salami szkoleniowymi (powyżej 70m2). Sale wentylowane z możliwością wygodnej aranżacji w układzie warsztatowym, szkolnym bądź teatralnym. Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale spełniają normy bezpieczeństwa, wyposażone są w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Posiadają dostęp do sieci wi-fi. Sala do realizacji zajęć praktycznych posiada doskonałe zaplecze, sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu oraz obsługi systemów fotowoltaicznych. Na wyposażeniu posiadamy również 15 laptopów z zainstalowanymi programami do nauki projektowania systemów fotowoltaicznych.

Zespół

Wojciech Zagórski

Prezes Zarządu

Edyta Grabowska

Wiceprezes Zarządu

Anna Krzykowska

Specjalista ds. szkoleń

Marta Jantoń

Starszy specjalista ds. szkoleń

Rafał Ruciński

Starszy specjalista ds. szkoleń i marketingu

Paulina Bildź

Specjalista ds. szkoleń

Sebastian Majerski

Specjalista ds. fotowoltaiki

Marcin Michalski

Koordynator ds. fotowoltaiki

Jakub Polański

Projektant instalacji PV

Tomasz Olszewski

Specjalista ds. fotowoltaiki

KONTAKT:

 

ul. Ostrowskiego 7, pok. 116
53-238 Wrocław
☎ kom. 576 045 945 | tel. 717 866 287
wroclaw@atum.edu.pl

Odział w Poznaniu

Oddział w Poznaniu otwarty w marcu 2020r, przy ul. Naramowickiej 76 (dzielnica Winogrady) Usytuowany w przyjaznym, zielonym otoczeniu, w odległości ok. 5 km od Centrum, doskonale skomunikowany (w pobliżu przystanek autobusowy) stanowi doskonałą bazę szkoleniową zarówno dla mieszkańców Poznaniu, jak i osób przyjeżdżających z innych regionów Polski.

Dysponujemy trzema przestrzennymi salami szkoleniowymi, odpowiednio: 25m2, 50m2, 70m2. Sale wentylowane, klimatyzowane, spełniające warunki przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Posiadają dostęp do sieci wi-fi. Sala mieszcząca się na parterze (70 m2) dostępna dla osób niepełnosprawnych, przeznaczona do zajęć praktycznych z bramą garażową co daje możliwość dowolnej aranżacji stanowisk oraz szkoleń z montażu PV na zewnątrz w warunkach rzeczywistych. Sale do realizacji zajęć praktycznych posiadają ponadto doskonałe zaplecze, sprzęt umożliwiający uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu oraz obsługi systemów fotowoltaicznych.

Zespół ATUM – oddział w Poznaniu

Ewa Cegłowska

specjalista ds. szkoleń

Joanna Kowalska

specjalista ds. szkoleń

KONTAKT:


ul. Naramowicka 76, budynek B
61-622 Poznań,
kom.530 070 815 | kom. 530 098 792
poznan@atum.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Firma Atum Sp. z o.o. współpracuje z ekspertami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z terenu całej Polski. Doświadczenie posiadane przez wykładowców stanowi gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług szkoleniowych i doradczych.

ADAM LUBERAŃSKI, dr inż.

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne ze studentami z przedmiotów Niekonwencjonalne Źródła Energii, Mechanizacja Produkcji Zwierzęcej, Eksploatacja Urządzeń Stacjonarnych. Nadzoruje prace badawcze nad techniką udojową oraz energetyką odnawialną. Podczas swojej 15 letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 50 szkoleń, przeszkolił przeszło tysiąc osób z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

MARCIN MICHALSKI, dr inż.

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym o kierunku „Energetyka” i specjalizacji „Energetyka ze źródeł odnawialnych”. Od 2008r. współpracuje z firmami zajmującymi się techniką grzewczą. Posiada uprawnienia instalatora OZE oraz certyfikat Viessmann na dobór, montaż i uruchomienie systemów fotowoltaicznych Vitovolt. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz w szkole policealnej i szkolenia z zakresu energetyki odnowawialnej. Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach o tematyce energetycznej. W branży energetycznej pracował zarówno w Polsce jak i zagranicą.

TOMASZ ŚLIWIŃSKI, mgr inż.

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Budownictwa Lądowe i Wodne. Specjalizacja: Budownictwo Technologiczne – Budownictwo energooszczędne i pasywne z elementami klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa. Doradca, mentor, trener i praktyk wpisany na listę ZAE (Zrzeszenia Audytorów Energetycznych) nr 386 oraz posiadający uprawnienia do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej z listy MI nr 9496. Od 2012 roku prowadzi firmę Efektywniej. Rozwinięty warsztat trenerski i dorobek w postaci własnych programów szkoleniowych z zakresu: Wykorzystanie Odnawianych Źródeł Energii, Certyfikacja Energetyczna, Sporządzanie Audytów Energetycznych, Rozwiązania Ekologiczne w Firmach, Gospodarka Energetyczna, Budynki Pasywne

ŁUKASZ TRZECIAK, mgr inż.

Magister nauk technicznych, absolwent Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierunku „Urządzenia sanitarne” oraz „Infrastruktura Techniczna na Terenach Zurbanizowanych”.  Od 2012r. pracuje jako project manager, realizując inwestycje w odnawialne źródła energii oraz tradycyjną technikę instalacyjną. Umiejętnie łączy wiedzę praktyczną z realiami rynkowymi, opierając się na najnowocześniejszym „know-how” producentów branżowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w różnych jednostkach naukowych/ Ponadto jest dydaktykiem na studiach podyplomowych oraz w szkołach policealnych. Przekazuje wiedzę praktyczną opartą na wieloletnim doświadczeniu jako wykonawca oraz projektant.

PIOTR POLEWKA, mgr inż.

Praktyk, wyładowca w zakresie energetyki odnawialnej. Kierownik Salonu V-Projekt Salon Firmowy Viessmann. Tematyką OZE zajmuje się od przeszło 10 lat, w tym czasie przeszkolił ok. 300 osób Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Instytucie Inżynierii Rolniczej, specjalność Technika Sanitarna. Certyfikowany instalator z zakresu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych.

PRZEMYSŁAW BUKOWSKI, dr inż.

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,w Instytucie Inżynierii Rolniczej. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele publikacji w czasopismach recenzowanych, Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Wykonał szereg badań w elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie zdobył doświadczenie związane z zagadnieniami energetyki zawodowej. Jest cenionym wykładowcą- szczególnie za swoją dociekliwość i przenikliwe pytania.

SŁAWOMIR POCHWAŁA, dr inż.

Adiunkt na Politechnice Opolskiej, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej. Doradca ds Odnawialnych Źródeł Energii. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele publikacji w czasopismach recenzowanych, Autor 18 oraz współautor 60 audytów energetycznych dla różnych obiektów budowlanych. Prowadzi praktyczne warsztaty z obsługi programu ArCADia  (instalacje gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania). 

MARCIN KIBITLEWSKI, mgr

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3 500 osób w trakcie ponad 6 100 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii.  Prywatnie pasjonat podróżowania. Lubi poznawać nowych ludzi.

ANDRZEJ PETRUKANEC, mgr inż.

Kierownik robót instalacyjnych, praktyk, wykładowca, doradca w zakresie energetyki odnawialnej. Tematyką OZE zajmuje się od ponad 10 lat. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

MARCIN DĘBOWSKI, dr inż.

Wykładowca, praktyk, doktor nauk technicznych. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Specjalizuje się w kotłach pyłowych. Współautor kilkunastu opracowań i sprawozdań z przeprowadzanych pomiarów w elektrowniach zawodowych m.in.w Turowie, Opolu, we Wrocławiu, Krakowie, Koninie, Adamowie, Warszawie, Lubinie, Brzegu Dolnym.

KRYSTIAN KUROWSKI, dr inż.

Doktor, inżynier, auditor energetyczny wpisany na ministerialną listę osób wykonujących świadectwa energetyczne. Czynnie udziela się w prasie technicznej i specjalistycznej. Jest wykładowcą akademickim w zakresię OZE i poszanowania energii wodnej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Bogdana Janskiego oraz UKSW. Wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantują satysfakcje z udziału w szkoleniach.

ALDONA KUCNER, mgr

Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, jak również studiów podyplomowych z zakresu: Dziennikarstwa (Uniwersytet Wrocławski) i Komunikacji Społecznej i Public Relations (Wyższa Szkoła Bankowa). Szeroka, kilkunastoletnia praktyka w marketingu, min. w agencji reklamowej, agencji mailingowej oraz w działach marketingu wielu przedsiębiorstw typu Business to Business. Dyplomowany trener biznesu i certyfikowany Międzynarodowy Trener Biznesu. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Facylitator metody Open Space Technology. Członek Stowarzyszenia absolwentów studiów MBA – Klub MBA Wrocław.

  Uprawnienia i certyfikaty

Po to aby, dostarczać naszym klientom jak najlepszą obsługę oraz najlepszy jakościowo produkt wciąż się doskonalimy zdobywając kolejne uprawnienia. Jesteśmy członkiem Dolnośląskich Pracodawców, Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz członkiem Doliny Fotowoltaiki – konsorcjum zrzeszającego firmy z branży fotowoltaiki. Działamy na rzecz zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego i poziomu innowacji OZE w ramach członkostwa w Klastrze B&I+R. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej oraz status Niepublicznej Placówki Kształcenia Oświatowej. Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC oraz VCC. Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa.

Uprawnienia i certyfikaty 

Partnerzy

Wśród Naszych partnerów są wiodący producenci branżowi (Easy Solar Sp. z o.o., Viessman, V-Projekt, BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. Dolny Śląsk Sp. k., Klimosz Sp. z o.o.) a także ośrodki Akademickie oraz Uczelnie Wyższe (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Centrum Transferu Technologii w Konstantynowie Łódzkim)

PROJEKTY WŁASNE ATUM Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
tytuł projektu:„ Rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa ATUM Sp. z o.o., przez skorzystanie z usług jednostki naukowej lub badawczej w zakresie przygotowania systemu umożliwiającego przeprowadzenie egzaminów certyfikujących online dostosowanych do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem sieci neuronowych w celu lepszego dopasowania oferty do klienta.”
całkowita wartość projektu:    117.000,00PLN
kwota dofinansowania:              99.450,00PLN

Opinie naszych klientów

Wiktor Dowgan

Wiktor Dowgan

właściciel, Helios Strategia Polska Sp. z o.o.

Niniejszym pragnę podziękować firmie ATUM za dobre szkolenie, dzięki któremu mogłem zdać egzamin i uzyskać certyfikat instalatora OZE.

dr Agnieszka Prokopczuk

dr Agnieszka Prokopczuk

Prezes Fundacji Praktyków Biznesu

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i cieszymy się, że firma ATUM Sp. z o.o. wsparła Fundację w realizacji jej celów statutowych polegających na propagowaniu wiedzy i edukacji wśród wykonawców branży instalacyjnej.

Jacek Bąk

Jacek Bąk

właściciel, FHU Jacek Bąk

Szkolenie było dobrze przygotowane- dostarczyło cenną wiedzę i przydatne materiały. Każde ze szkoleń w ATUM dobrze przygotowało mnie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego, głównie za sprawą kompetentnych trenerów. Szczerze polecam.

Konrad Mroczek

Konrad Mroczek

Marketing Manager, SEKA S.A.

Polecam jako solidnego i właściwego partnera do współpracy. Zespół ATUM Sp. z o.o. to osoby cechujące się wysokim zaangażowaniem i przygotowaniem merytorycznym w realizację powierzonych zadań.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział Wrocław – siedziba główna

ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
 530 857 723
✉ biuro@atum.edu.pl

Oddział Poznań

ul. Naramowicka 76, budynek B, 61-622 Poznań
61 896 33 21 || 530 089 531 || 530 098 792
✉ poznan@atum.edu.pl

Newsletter ATUM – Bądź na bieżąco z nowościami w branży OZE.  

Zgadzam się na zapis do listy mailingowej i otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez ATUM Sp. z o. o. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Call Now Button