O nas

Oferujemy certyfikowane szkolenia OZE, fachową wiedzę, konkretne narzędzia biznesowe, oraz przestrzeń do zdobywania i budowania sieci kontaktów dla firm działających na rynku instalatorskim.

U

POZNAJ

Na podstawie rozmowy określamy wspólnie potrzeby szkoleniowe oraz projektujemy Twoją indywidualną ścieżkę rozwoju biznesowego.

ZROZUM

Otrzymujesz wiedzę od najlepszych specjalistów, konkretne narzędzia biznesowe oraz dostęp do fachowych publikacji podczas szkolenia oraz w trakcie usług doradczych.

DOŚWIADCZ

Wspieramy Cię w testowaniu poznanych rozwiązań zapewniając dostęp do naszych konsultantów i wykładowców po zakończonym szkoleniu.

ZAPAMIĘTAJ

Dbamy o prawidłowe wdrożenie efektów. Skorzystaj  z indywidualnego mentoringu oraz usług doradczych dla Twojej firmy.

Zespół

Wojciech Zagórski

Prezes Zarządu

Edyta Grabowska

Członek Zarządu/ Dyrektor ds. rozwoju

Anna Krzykowska

Specjalista ds. szkoleń

Marta Jantoń

Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń

Kadra dydaktyczna

Firma Atum Sp. z o.o. współpracuje z ekspertami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z terenu całej Polski. Doświadczenie posiadane przez wykładowców stanowi gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług szkoleniowych i doradczych.

ADAM LUBERAŃSKI, dr inż.

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne ze studentami z przedmiotów Niekonwencjonalne Źródła Energii, Mechanizacja Produkcji Zwierzęcej, Eksploatacja Urządzeń Stacjonarnych. Nadzoruje prace badawcze nad techniką udojową oraz energetyką odnawialną. Podczas swojej 15 letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 50 szkoleń, przeszkolił przeszło tysiąc osób z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

MARCIN MICHALSKI, dr inż.

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym o kierunku „Energetyka” i specjalizacji „Energetyka ze źródeł odnawialnych”. Od 2008r. współpracuje z firmami zajmującymi się techniką grzewczą. Posiada uprawnienia instalatora OZE oraz certyfikat Viessmann na dobór, montaż i uruchomienie systemów fotowoltaicznych Vitovolt. Od 2009 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej oraz w szkole policealnej i szkolenia z zakresu energetyki odnowawialnej. Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach o tematyce energetycznej. W branży energetycznej pracował zarówno w Polsce jak i zagranicą.

PIOTR POLEWKA, mgr inż.

Praktyk, wyładowca w zakresie energetyki odnawialnej. Kierownik Salonu V-Projekt Salon Firmowy Viessmann. Tematyką OZE zajmuje się od przeszło 10 lat, w tym czasie przeszkolił ok. 300 osób Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Instytucie Inżynierii Rolniczej, specjalność Technika Sanitarna. Certyfikowany instalator z zakresu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych.

PRZEMYSŁAW BUKOWSKI, dr inż.

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,w Instytucie Inżynierii Rolniczej. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele publikacji w czasopismach recenzowanych, Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Wykonał szereg badań w elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie zdobył doświadczenie związane z zagadnieniami energetyki zawodowej. Jest cenionym wykładowcą- szczególnie za swoją dociekliwość i przenikliwe pytania.

ANDRZEJ PETRUKANEC, mgr inż.

Kierownik robót instalacyjnych, praktyk, wykładowca, doradca w zakresie energetyki odnawialnej. Tematyką OZE zajmuje się od ponad 10 lat. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

MARCIN DĘBOWSKI, dr inż.

Wykładowca, praktyk, doktor nauk technicznych. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Specjalizuje się w kotłach pyłowych. Współautor kilkunastu opracowań i sprawozdań z przeprowadzanych pomiarów w elektrowniach zawodowych m.in.w Turowie, Opolu, we Wrocławiu, Krakowie, Koninie, Adamowie, Warszawie, Lubinie, Brzegu Dolnym.

KRYSTIAN KUROWSKI, dr inż.

Doktor, inżynier, auditor energetyczny wpisany na ministerialną listę osób wykonujących świadectwa energetyczne. Czynnie udziela się w prasie technicznej i specjalistycznej. Jest wykładowcą akademickim w zakresię OZE i poszanowania energii wodnej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Bogdana Janskiego oraz UKSW. Wiedza i doświadczenie zawodowe gwarantują satysfakcje z udziału w szkoleniach.

Uprawnienia i certyfikaty

Po to aby, dostarczać naszym klientom jak najlepszą obsługę oraz najlepszy jakościowo produkt wciąż się doskonalimy zdobywając kolejne uprawnienia. Jesteśmy członkiem Dolnośląskich Pracodawców, Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz członkiem Doliny Fotowoltaiki – konsorcjum zrzeszającego firmy z branży fotowoltaiki. Działamy na rzecz zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego i poziomu innowacji OZE w ramach członkostwa w Klastrze B&I+R. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej oraz status Niepublicznej Placówki Kształcenia Oświatowej. Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC oraz VCC. Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa.

Partnerzy

Wśród Naszych partnerów są wiodący producenci branżowi (Easy Solar Sp. z o.o., Viessman, V-Projekt, BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. Dolny Śląsk Sp. k., Klimosz Sp. z o.o.) a także ośrodki Akademickie oraz Uczelnie Wyższe (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Centrum Transferu Technologii w Konstantynowie Łódzkim)

Opinie naszych klientów

Wiktor Dowgan

Wiktor Dowgan

właściciel, Helios Strategia Polska Sp. z o.o.

Niniejszym pragnę podziękować firmie ATUM za dobre szkolenie, dzięki któremu mogłem zdać egzamin i uzyskać certyfikat instalatora OZE.

dr Agnieszka Prokopczuk

dr Agnieszka Prokopczuk

Prezes Fundacji Praktyków Biznesu

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i cieszymy się, że firma ATUM Sp. z o.o. wsparła Fundację w realizacji jej celów statutowych polegających na propagowaniu wiedzy i edukacji wśród wykonawców branży instalacyjnej.

Jacek Bąk

Jacek Bąk

właściciel, FHU Jacek Bąk

Szkolenie było dobrze przygotowane- dostarczyło cenną wiedzę i przydatne materiały. Każde ze szkoleń w ATUM dobrze przygotowało mnie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego, głównie za sprawą kompetentnych trenerów. Szczerze polecam.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 216 (I piętro)
53-238 Wrocław

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

☎ kom. 793 814 840, kom. 576 045 945, tel. 71 7866287

✉ biuro@atum.edu.pl

Chcesz zostać z Nami na dłużej? Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje branżowe średnio raz w miesiącu.

Zapisz się do listy mailingowej (możesz usunąć zgodę w każdej chwili)

Zgody

FreshMail.pl