Pomiary elektryczne z wykorzystaniem Sonel MPI 540

2 dni szkolenia dające do 3 typów uprawnień elektrycznych potrzebnych do instalacji fotowoltaicznych 

Szkolenie jest przeznaczone dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i elektryków, chcących samodzielnie wykonywać, zgodnie z przepisami, MONTAŻ, POMIARY i ODBIORY instalacji elektrycznych.

CO OTRZYMUJĄ UCZESTNICY SZKOLENIA?

 • Wiedzę i praktyczne umiejętności nabyte podczas ćwiczeń.
 • Certyfikat ukończenia kursu.
 • Uprawnienia elektryczne przyznawane po zdaniu egzaminu.    
 • Pracę w małej grupie szkoleniowej.
 • Fachową pomoc Trenera – Eksperta. 
 • Komplet materiałów szkoleniowych. 
 • Obiad i serwis kawowy.

PROWADZĄCY

Mariusz Budziński – Trener i szkoleniowiec, specjalista z zakresu uprawnień energetycznych i bhp. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Od 2012 audytor Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. Członek energetycznej komisji egzaminacyjnej. Mariusz specjalizuje się w szkoleniach uprawnień energetycznych eksploatacyjnych E1, E2, E3 i dozorowych D1, D2, D3. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Podstawy ochrony przeciwporażeniowej.
 • Urządzenie wielofunkcyjne Sonel MPI 540.
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia.
 • Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych.
 • Pomiary rezystancji uziemienia.
 • Pomiary rezystancji izolacji.
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
 • Pomiar napięć i sprawdzenie kolejności faz.

Udział w szkoleniu i uzyskanie odpowiednich uprawnień umożliwia szybki zwrot kosztów szkolenia. Koszt szkolenia zwraca się po przeprowadzeniu od 2 do 4  badań w domach jednorodzinnych. 

UPRAWNIENIA

Zakres uprawnień, jakie uzyskasz pozytywnie zdając egzamin:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego (w zakresie instalacji fotowoltaicznych).
 • Urządzenia elektrotermiczne.
 • Urządzenia elektrotermiczne.
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. j.w

do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

KOSZT SZKOLENIA

 • Dwa dni, 16 h praktycznych zajęć warsztatowych
 • Indywidualne wsparcie Trenera-Eksperta
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Obiady i serwis kawowy

Wynosi  1 600 zł

Koszt egzaminu dającego uprawnienia wynosi 260,00

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE:

ETAP 1: Zarezerwuj miejsce – wyślij formularz ze strony ATUM bądź skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@atum.edu.pl, kom. 576 045 945.

ETAP 2: Poczekaj na @ z potwierdzeniem oraz informacjami organizacyjnymi

ETAP 3: Dokonaj opłaty

ETAP 4: Weź udział w szkoleniu

ETAP 5: Korzystaj z Programu Absolwentów i rozwiaj kompetencje swoje bądź swoich pracowników

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu:

Termin szkolenia:

Wybierz

Zgody:

Zgody:

Zobacz regulamin szkoleń

✉

Potrzebujesz więcej informacji- skontaktuj się z nami

Anna Krzykowska
Specjalista ds. szkoleń ATUM Sp. z o.o.
kom. 793 814 840 | tel. 717866287 | e-mail: anna.krzykowska@atum.edu.pl

Znajdź szkolenie dla siebie

Zarządzanie

Zarządzanie

Zoptymalizuj koszty dzięki sprawnemu zarządzaniu procesami, innowacjami, a także lepszej komunikacji z zespołem.
Specjalizacja w Odnawialnych Źródłach Energii

Specjalizacja w Odnawialnych Źródłach Energii

Rozwijaj swoje zainteresowania, bądź o krok przed konkurencją! Zyskaj nowe umiejętności.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

☎ kom. 793 814 840, kom. 576 045 945, tel. 71 7866287

✉ biuro@atum.edu.pl

Chcesz zostać z Nami na dłużej? Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje branżowe średnio raz w miesiącu.

Zapisz się do listy mailingowej (możesz usunąć zgodę w każdej chwili)

Zgody