Akademia instalatora OZE: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła z uprawnieniami f-gazowymi i egzaminem UDT

• dofinansowanie z BUR • dla firm • dla osób indywidualnych

" "

O pakiecie szkoleniowym

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnik zdobył kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu instalatora fotowoltaiki, pomp ciepła i urządzeń chłodniczych poprzez uzyskanie wiedzy na temat bezpiecznego i prawidłowego instalowania takich urządzeń. Uczestnik nabył praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, montażu, monitowania i eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych. Uczestnik jest kompleksowo przygotowany do przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego z zakresu f-gazów dla personelu. Zna przepisy i normy dotyczące chłodnictwa, obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją oraz serwisowaniem urządzeń f-gazowych. Poznał podstawy termodynamiki. Potrafi przeprowadzić kontrolę przed uruchomieniem po długim okresie przestoju w użytkowaniu, po czynnościach konserwacyjnych i naprawie lub w trakcie funkcjonowania. Potrafi przeprowadzić kontrolę szczelności

Czego nauczysz się podczas akademii?

 • poznasz podstawy stosowania pomp ciepła, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działanie pomp ciepła, rekuperacji i klimatyzacji
 • zrozumiesz regulacje dotyczące środowiska
 • poznasz podstawy termodynamiki, zrozumiesz wpływ czynników chłodniczych i będziesz umiał je zdefiniować poznasz takie komponenty jak: sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne
 • poznasz kwestie bezpieczeństwa
 • nauczysz się jak zaprojektować instalację pompy ciepła,
 • będziesz potrafił zamontować pompę ciepła, klimatyzację oraz rekuperację
 • dowiesz się jak przeprowadzić kontrolę szczelności

Moduły szkoleniowe

Moduł: Zajęcia teoretyczne

 1. Wiadomości ogólne: Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce i na świecie. Charakterystyka promieniowania słonecznego. Potencjał promieniowa słonecznego
 2. Sytuacja prawna w oparciu o Ustawę OZE, niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.
 3. Systemy fotowoltaiczne, rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych: Budowa modułu fotowoltaicznego. Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych. Omówienie przykładowej karty katalogowej modułów fotowoltaicznych. Charakterystyka prądowo-napięciowa.
 4. Rodzaje instalacji fotowoltaicznych: On grid. Off grid. Układ hybrydowy.
 5. Falowniki: Rodzaje i podział. Omówienie przykładowej karty katalogowej falowników.
 6. Zabezpieczenia elektryczne: Zabezpieczenia strony DC (nadprądowe i przeciwprzepięciowe). Zabezpieczenia strony AC. Instalacje odgromowe. Charakterystyka przewodów elektrycznych.
 7. Parametry techniczne: Wpływ zacienienia i diody bypass. Czyszczenie modułów. Przeglądy okresowe. Badania termowizyjne.
 8. Optymalizatory mocy: Zasada działania. Rodzaje.

Moduł: Zajęcia praktyczne

 1. Część I – Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  1. Przepisy bhp do pracy na wysokości i prac elektrycznych – przedstawienie dobrych praktyk monterskich – przykłady wykonywania prac na wysokości i elektrycznych. (na przykładzie doświadczeń instruktorów)
 2. Część II – Zajęcia dekarsko-monterskie:
  1. Budowa dachów, omówienie elementów i przystosowanie dachu do montażu systemu fotowoltaicznego.
  2. Omówienie systemów montażowych na dachy skośne pokryte dachówką falistą i płaską – typu karpiówka.
  3. Montaż modułów na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną falistą.
  4. Montaż modułów na dachu pokrytym blachą – blacha trapezowa i blachodachówka.
  5. Omówienie systemów montażowych na dachy płaskie.
  6. Omówienie montażu na gruncie

Moduł: Zajęcia praktyczne - elektryka

 1. Część I – Zajęcia montażowo-elektryczne:
  1. Charakterystyka przewodów fotowoltaicznych.
  2. Zarabianie złącz MC4.
  3. Prowadzenie tras kablowych.
  4. Montaż i dobór zabezpieczeń elektrycznych.
  5. Wykonanie uziemienia instalacji.
  6. Montaż falownika.
  7. Podstawowa weryfikacja parametrów elektrycznych (pomiary kontrolne).
  8. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach.
 2. Część II – Uruchomienie systemu.
  1. Weryfikacja błędów na falowniku.
  2. Omówienie stanów awarii i prawidłowej pracy.

Moduł: Zajęcia teoretyczne - pompy ciepła

 1. Zagadnienia ogólne, podstawy stosowania pomp ciepła: przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła; koszty związane z montażem i użytkowaniem pomp ciepła, aspekty ekologiczne, BHP.
 2. Podstawowe właściwości fizyczne, zasady działania pomp ciepła: podstawowe definicjeterminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła, obieg termodynamiczny w pompach ciepła, wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła, podział i typy pomp ciepła, budowa, osprzęt dodatkowy, omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła.
 3. Dolne źródła ciepła – rodzaje, charakterystyka: powietrze, woda, grunt, wykonanie, przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł.
 4. Górne źródła – instalacje grzewcze, podgrzewcze c.w.u., instalacje chłodzenia​: instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące instalacji grzewczych, chłodzenia, schematy hydrauliczne.
 5. Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła: określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody, wybór rodzaju instalacji grzewczych, określenie dolnego źródła, określenie rodzaju pracy pompy ciepła, zbiornik buforowy, przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów, możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania, omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych, normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła, 
 6. Dobór, montaż, regulacja pomp ciepła: montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła, uruchomienie i regulacja instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła: serwisowanie i konserwacja, błędy w montażu/serwisie pomp ciepła oraz ich usuwanie, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazanie instalacji do użytku.
 7. Komputerowe wspomaganie projektowania: wykonanie obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych, program WitoWP oraz arkusze doborowe dolnych źródeł.

Moduł: Zajęcia praktyczne - montaż pompy ciepła

 1. Montaż pompy ciepła z połączeniami hydraulicznymi​: ustawienie pompy ciepła – wybór optymalnego miejsca, podłączenie dolnego źródła z osprzętem; podłączenie pompy do instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem, połączenia hydrauliczne, montaż zabezpieczeń instalacji.
 2. Prace elektryczne dotyczące m.in. automatyki oraz zabezpieczeń elektrycznych​.
 3. Uruchomienie i regulacja.
 4. Serwisowanie i konserwacja: prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją.
 5. Błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła: analiza błędów przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła.

Moduł: Zajęcia praktyczne - hydraulika

 1. Montaż składowych instalacji c.o. (pomp obiegowych, zaworów mieszających, naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa).
 2. Ustawienie prawidłowych ciśnień w instalacji c.o. (ciśnienia w instalcji, ciśnienie w naczyniu przeponowym).
 3. Montaż grzejników płytowych/drabinkowych/kanałowych.
 4. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego.
 5. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego.
 6. Montaż/okablowanie oraz uruchomienie systemu indywidualnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu na instalacji ogrzewania podłogowego.
 7. Montaż/podłączenie/uzbrojenie pompy ciepła typu monoblok (powietrze/woda).

Moduł: Zajęcia teoretyczne - podstawy termodynamiki

. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
2. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania.
3. Kontrole szczelności.
4. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
5. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
6. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
7. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą.
8. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
9. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.
10. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402

Moduł: Zajęcia praktyczne - f-gazy

1Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
2. Kontrola szczelności.
3. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
4. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
5. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą.
6. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą.
7. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
8. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.

Kadra dydaktyczna

Marcin Cielecki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku Energetyki o specjalności Energetyki ze Źródeł Odnawialnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie doboru urządzeń cieplnych, systemów fotowoltaicznych oraz rekuperatorów. Przeprowadził kilkaset godzin szkoleń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i jest aktywnym specjalistą w zakresie doradztwa, kierowania pracami instalatorskimi, obsługi serwisowej.

Andrzej Petrukanec

Kierownik robót instalacyjnych, praktyk, wykładowca, doradca w zakresie energetyki odnawialnej. Tematyką OZE zajmuje się od ponad 10 lat. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Jacek Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy kierunku Mechanika i Budowa maszyn w zakresie Technologii Maszyn. Członek komisji Egzaminacyjnych powołanych przez URE, wykładowca SIiTMP, egzaminator i wykładowca UDT oraz autor publikacji naukowych.

Marcin Michalski

Doktor nauk technicznych w specjalizacji Energetyka, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Od 2014 roku pracuje w branży fotowoltaicznej w dziedzinie projektowania, audytów, pomiarów i serwisów instalacji fotowoltaicznych. 

Kalendarz szkoleń

Wybierając usługę szkoleń w ramach akademii sam wybierasz terminy szkoleń, które są dla Ciebie najkorzystniejsze. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia terminów szkoleń.

8 174,02  zł

Szczegóły akademii

Dla początkujących

Nauka od podstaw

8 dni zajęć (58h)

Wrocław i Poznań

Akredytowane szkolenie przez Urząd Dozoru Technicznego
logotyp_atum_udtgov

Certyfikaty
i zaświadczenia

""

01

02

03

04

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

Zaświadczenie UDT

Zaświadczenie wydane na podstawie akredytacji ośrodka szkoleniowego pozwalające na potwierdzenie realizacji programu i zakresu w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego.

Certyfikat producenta

Certyfikat producenta potwierdzający realizację części teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji instalacji pomp ciepła.

Certyfikat ATUM z projektowania

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie modułu szkolenia z wykonania projektu i doboru instalacyjnego dla budynków.

Wybierz jakość

Stacjonarne zajęcia praktyczne, które wybrało już ponad 5 000 osób!

Wybierz usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności.

Wiesław Mar~

“Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

Paweł Ryczek~

Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM

Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

Aleksander Daszczyński~

Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku

Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

Więcej możliwości

Wsparcie partnerskie, z którym zyskujesz

Zobacz dostępną listę partnerów, którzy współpracują z nami i zacznij korzystać z dostępnych promocji dla absolwentów.

Wsparcie techniczne

Absolwenci szkoleń mają nielimitowany dostęp do wsparcia na pojawiające się pytania.

Rabaty na zakupy

Specjalne rabaty lub korzyści dla absolwentów szkoleń przy zakupie produktów lub usług oferowanych przez partnera firmy.

Dostęp do nowości

dostęp do najnowszych informacji i technologii związanych z tematem szkolenia. Może to obejmować dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, aktualizacji czy ekskluzywnych webinarów.

Szkolenia producenckie

Szkolenia dodatkowe, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe uprawnienia dotyczące np. serwisu instalacji.

Wybierając pakiety szkoleniowe zyskujesz najwięcej…

Akademia instalatora jest usługą szkoleniową, którą stworzyliśmy w oparciu o wymagania rynkowe i dziesiątki rozmów z uczestnikami naszych szkoleń. Najważniejszym aspektem takiej formy realizacji zajęć jest dopasowanie dostępnego czasu uczestnika do procesu nauki, dlatego to Ty decydujesz, kiedy chcesz zrealizować moduły szkoleniowe. 

Krok po kroku co otrzymujesz:

 • akredytowane szkolenia przez Urząd Dozoru Technicznego
 • możliwość wyboru szkolenia w czasie, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy
 • szkolenia w małych grupach
 • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych
 • zajęcia stacjonarne w oddziałach ATUM – Wrocław lub Poznań (sam wybierasz lokalizację)
 • zajęcia stacjonarne realizujemy w godzinach 08:30-15:30
 • zajęcia online z projektowania i doboru instalacyjnego
 • zajęcia online realizujemy w godzinach 17:00-20:30
 • w ramach usługi otrzymasz serwis kawowy, poczęstunek, obiad (dotyczy zajęć w oddziałach)
 • w trakcie szkoleń otrzymasz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych (strefa uczestnika): w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wiele innych
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach
 • po zakończonym szkoleniu otrzymujesz dokumenty potwierdzające ukończenie usługi – w jęzku polskim, angielskim oraz niemieckim (nie dotyczy wszystkich usług)
 • dostęp do testów pozwalających przygotować się do egzaminów państwowych w zakresie certyfikacji na instalatora pomp ciepła
 • egzamin f-gazowy w siedzibie ATUM po zakończonym szkoleniu
 • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

Hotele w pobliżu:

Powiązane produkty

 

Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""
Skip to content