Certyfikowany instalator instalacji elektrycznych z projektowaniem rozdzielnic i pomiarami elektrycznymi w budynkach

 

od podstaw dla zielonych • praktyczny montaż instalacji • płatność ratalna

" "

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną nabyć wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych , projektowania rozdzielnic elektrycznych oraz pomiarów elektrycznych w budynkach. Kursy elektryczne prowadzone są od podstaw przez specjalistów z tej dziedziny — wieloletnich projektantów systemów fotowoltaicznych, doradców energetycznych, audytorów oraz serwisantów czy monterów. Poziom prowadzonych zajęć uzależniony jest od znajomości branży przez grupę. Zorganizujemy zarówno szkolenie dla elektryków, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę, jak i dla osób, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z tą tematyką. Przygotowanie do zawodu elektryka wymaga dużej ilości dużej liczby godzin zajęć praktycznych, które znajdziesz. Kurs przygotowuje do egzaminu przed komisją energetyczną (SEP). Część szkolenia z pomiarów elektrycznych w budynkach przygotuje cię do wykonywania pomiarów elektrycznych, dzięki którym będziesz mógł samodzielnie wykonywać badania pomiarowe. Podczas szkolenia warsztatowego zdobędziesz odpowiednią wiedzę prawną oraz umiejętności praktyczne wykonywania pomiarów z wypełnieniem protokołu pracując na sprzęcie pomiarowym. 

Jako pierwszy i jedyny ośrodek w Polsce oferujemy certyfikowane szkolenia dla elektryków w głównej mierze oparte o zajęcia praktyczne. Zdajemy bowiem sobie sprawę z tego, że do poprawnego wykonania instalacji elektrycznej lub rozdzielnicy niezbędna jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim umiejętności. Kursy prowadzimy w specjalnie przygotowanych pod zajęcia praktyczne salach szkoleniowych, w których będziesz miał możliwość samodzielnego wykonania instalacji.

W trakcie kursu kompleksowo zaznajomimy Cię z:

 • budową,
 • oznaczeniem,
 • doborem,
 • oraz zastosowaniem kabli i przewodów,
 • dowiesz się jak wygląda proces przygotowania projektu rozdzielnicy,
 • poznasz karty katalogowe elementów rodzielnicy,
 • wykonasz projekt instalacji,
 • wykonasz projekt rozdzielnicy domu jednorodzinnego
 • poznasz podstawy ochrony przeciwpożarowej

Zwieńczeniem części elektrycznej szkolenia jest egzamin wewnętrzny, który zweryfikuje Twój zakres wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. W przypadku pozytywnego wyniku uczestnik kursu może przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego przed zewnętrzną komisją energetyczną powołaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki. Podczas zajęć poznasz rozdzielnice elektryczne oraz będziesz mógł zapoznac się z różnymi typami i konfiguracjami tych urządzeń. Ponadto, przedstawimy Ci kilka scenariuszy z tablicą połączeniową, abyś mógł lepiej zrozumieć proces i logikę pracy nad projektem. Omówimy szczegółowo proces przygotowania projektu rozdzielnicy. Pokażemy Ci, jakie elementy należy uwzględnić i jak je właściwie dobrać, aby twój projekt był bezpieczny i efektywny. Będziesz miał okazję zapoznać się z programami najpopularniejszych producentów osprzętu elektrycznego do projektowania rozdzielnic takimi jak Eaton, Schneider, ABB, ETi, HAGER oraz praca w programie Legrand XLPRO3.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • Wprowadzimy Cię do instalacji elektrycznych
 • Poznasz przepisy i normy
 • Poznasz układy sieci elektrycznych
 • Wykonasz planowanie instalacji elektrycznych
 • Wykonasz montaż rozdzielnicy elektrycznej
 • Rozprowadzisz instalację elektryczną
 • Wykonasz instalację podtynkową i natynkową
 • Sprawdzisz poprawność montażu i uruchomisz instalację.
 • Dowiesz się jak wygląda proces przygotowania projektu rozdzielnicy
 • Poznasz karty katalogowe elementów rozdzielnicy
 • Wykonasz projekt instalacji
 • Wykonasz projekt rozdzielnicy domu jednorodzinnego
 • Poznasz podstawy ochrony przeciwpożarowej
 • Dowiesz się o funkcjach urządzeń pomiarowych
 • Dowiesz się czym są pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Poznasz zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych
 • Wykonasz pomiary: rezystancje uziemienia, izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz napięć i kolejności faz.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Wprowadzenie do elektryki

 • Szkolenie z zakresu instalacji elektrycznych – wprowadzenie

  • Parametry elektryczne – miary i jednostki
  • Przepisy i normy
  • Układy sieci elektrycznych
   • TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
  • Linie zasilające, przyłącza i WLZ
  • Ochrona i bezpieczeństwo
   • Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej
   • Klasy ochronności
   • Stopień ochrony IP
  • Rozdzielnice elektryczne i obwody odbiorcze
   • Charakterystyka najważniejszych zabezpieczeń elektrycznych
   • Przewody elektryczne
  • Połączenia wyrównawcze i ochronne
  • Pomiary elektryczne i urządzenia pomiarowe.

Moduł: Warsztat praktyczny - montaż

 • Szkolenie z zakresu instalacji elektrycznych – część praktyczna montażowa

  • Niezbędne narzędzia do pracy elektryka
  • Planowanie instalacji elektrycznych
  • Montaż rozdzielnicy elektrycznej na podstawie wcześniejszego projektu
   • zabezpieczenie izolacyjne
   • kontrola faz
   • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
   • zabezpieczenie różnicowoprądowe
   • zabezpieczenia nadprądowe
   • dodatkowy osprzęt
  • Rozprowadzenie instalacji elektrycznej
   • instalacja sieci trójfazowej (gniazdo elektryczne, kuchenka indukcyjna itp.)
   • instalacja jednofazowa (gniazdo elektryczne, oświetlenie)
   • instalacja niskonapięciowa (dzwonek, oświetlenie LED DC)
  • Wykonanie instalacji podtynkowej i natynkowej
  • Sprawdzenie poprawności montażu i uruchomienie instalacji elektrycznej.

Moduł: Przygotowanie do uzyskania uprawnień (online)

 • Przepisy dotyczące gospodarki energetycznej oraz BHP.
 • Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowych powyżej 1 kV.
 • Zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.
 • Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych oraz urządzeń służących do elektrolizy.
 • Zasady eksploatacji sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego.
 • Aparatura kontrolno- pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wyżej wymienionych.
 • Zasady i warunki wykonywania prac montażowych i konserwacyjnych.
 • Zasady postępowania w razie awarii.

Moduł: Warsztat praktyczny

 • Szkolenie z zakresu projektowania rozdzielnic elektrycznych

  • Przegląd zdjęć rozdzielnic elektrycznych
  • Przedstawienie kilku scenariuszy w programie z tablicą połączeniową
  • Prezentacja – omówienie procesu przygotowania projektu rozdzielnicy
  • Omówienie kart katalogowych elementów rozdzielnicy (w tym charakterystyki wyłączników)
  • Krótkie omówienie najpopularniejszych programów do projektowania rozdzielnic (innych niż wykorzystywane podczas szkolenia) – Eaton, Schnaider, ABB, ETIcad, HAGERCAD
  • Praca w programie Legrand XLPRO3
  • Rozrysowanie bardziej złożonego projektu rozdzielnicy domu jednorodzinnego
  • Podsumowanie zajęć

Moduł: Wprowadzenie do pomiarów

 • Podstawy ochrony przeciwporażeniowej:

  • Wymogi prawne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.
  • Stosowane metody ochrony.
  • Układy sieciowe.
  • Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania.

   Urządzenie pomiarowe wielofunkcyjne:

   • Przegląd parametrów urządzenia.
   • Podstawowe funkcje.
   • Przegląd i konfiguracja urządzenia.

    Pomiary impedancji pętli zwarcia:

    • Zasady pomiaru.
    • Charakterystyki zabezpieczeń.
    • Metody pomiaru.
    • Praktyczne wykonywanie pomiarów miernikami.
    • Ocena wyników.

   Moduł: Warsztat praktyczny - pomiary

   • Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych​:

    • Zasada działania wyłączników RCD.
    • Rodzaje wyłączników RCD.
    • Parametry wyłączników oraz instalacji.
    • Metody pomiaru.
    • Praktyczne wykonywanie pomiarów czasu i prądu zadziałania.

     Pomiary rezystancji uziemienia:

     • Rodzaje i zastosowanie uziemień.
     • Metody pomiarowe rezystancji uziemień.
     • Praktyczne wykonywanie pomiarów, ocena wyników.

      Pomiary rezystancji izolacji:

      • Wpływ temperatury, czasu pomiaru, napięcia pomiarowego na rezystancję izolacji.
      • Praktyczne wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji.

       Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych:

       • Podstawowe informacje, praktyczne wykonywanie pomiarów miernikami.

        Pomiar napięć i sprawdzenie kolejności faz:

        • Podstawy teoretyczne.
        • Praktyczne wykonywanie sprawdzenia kolejności faz i pomiaru napięć międzyfazowych.

       Kadra dydaktyczna

       mgr inż. Jakub Polański

       Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni audytor i doradca energetyczny oraz projektant instalacji fotowoltaicznych. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt projektów instalacji o różnej mocy i trudności wykonania. Od 2018 r. spędził kilkaset godzin w salach szkoleniowych, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z instalatorami i projektantami.

       dr inż. Marcin Michalski

       Doktor nauk technicznych w specjalizacji Energetyka, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Od 2014 roku pracuje w branży fotowoltaicznej w dziedzinie projektowania, audytów, pomiarów i serwisów instalacji fotowoltaicznych.

       mgr inż. Marcin Tomczak

       Specjalista w dziedzinie montażu instalacji elektrycznych, którego pasja do branży elektrycznej trwa od 16. roku życia. Obecnie prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu techniki elektryka w szkołach średnich. W ciągu swojej ponad 12-letniej kariery jako instruktor przeprowadził setki godzin zajęć teoretyczno-praktycznych związanych z branżą elektryczną.
       Kalendarz szkoleń
       Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

       2 700,00 zł + egzamin

       Szczegóły szkolenia

       Montaż instalacji

       Warsztat praktyczny

       6 dni zajęć (48 h)

       Wrocław i Poznań

       Certyfikaty
       i zaświadczenia

       ""

       01

       02

       Certyfikat ATUM

       Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

       Świadectwo energetyczne

       Świadectwo energetyczne w grupie 1 (elektrycznej) w zakresie eksploatacji lub dozoru pozwalające na wykonywanie montażu instalacji elektrycznych, w tym fotowoltaicznych.

       Wybierz jakość

       Stacjonarne zajęcia praktyczne, które wybrało już ponad 5 000 osób!

       Wybierz usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności.

       Wiesław Mar~

       “Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

       Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

       Paweł Ryczek~

       “Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM”

       Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

       Aleksander Daszczyński~

       “Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku”

       Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

       Więcej możliwości

       Wsparcie partnerskie, z którym zyskujesz

       Zobacz dostępną listę partnerów, którzy współpracują z nami i zacznij korzystać z dostępnych promocji dla absolwentów.

       Wsparcie techniczne

       Absolwenci szkoleń mają nielimitowany dostęp do wsparcia na pojawiające się pytania.

       Rabaty na zakupy

       Specjalne rabaty lub korzyści dla absolwentów szkoleń przy zakupie produktów lub usług oferowanych przez partnera firmy.

       Dostęp do nowości

       dostęp do najnowszych informacji i technologii związanych z tematem szkolenia. Może to obejmować dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, aktualizacji czy ekskluzywnych webinarów.

       Szkolenia producenckie

       Szkolenia dodatkowe, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe uprawnienia dotyczące np. serwisu instalacji.

       Wybierając szkolenia w ATUM zyskujesz najwięcej…

       Usługi szkoleniowe w ATUM to gwarancja wyższego poziomu kształcenia niż inne standardowe oferty dostępne na rynku.  Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy z jak dużymi brakami kadrowymi mierzą się firmy.

       Krok po kroku co otrzymujesz:

       • szkolenia w akredytowanych ośrodkach
       • możliwość wyboru szkolenia w czasie, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy
       • szkolenia w małych grupach
       • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych
       • w ramach usługi otrzymasz serwis kawowy, poczęstunek, obiad (dotyczy zajęć w oddziałach)
       • w trakcie szkoleń otrzymasz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych (strefa uczestnika): w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wiele innych
       • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach
       • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

       Hotele w pobliżu:

       Kalendarz szkoleń

       Powiązane produkty

       Jak wyglądają szkolenia?

       Masz pytania? Zostaw kontakt!
       Kontakt

       ATUM Sp. z o.o.
       ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
       53-238 Wrocław

       +48 71 786 62 87
       +48 61 896 33 21
       biuro@atum.edu.pl

       NIP: 1130099894, KRS: 000068514
       Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
       Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
       VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

       Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

       _____

       footer_dofinansowanie_logo
       ""
       Skip to content