Certyfikowany instalator pomp ciepła

 

Dwudniowe warsztaty praktyczne (16 godzin dydaktycznych), których celem jest przekazanie wiedzy z pomp ciepła oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne wykonanie instalacji pompy ciepła. Podczas akredytowanego szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w zawodzie instalatora OZE (pomp ciepła)

MISTRZOWSKA
KADRA
MISTRZOWSKA
KADRA
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
NA MAKIECIE

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ETAP I

Możesz wybrać trzy drogi dokonania rezerwacji:

 1. Szybka rezerwacja – wybierz poniżej interesujący Ciebie termin szkolenia, dodaj do koszyka, potwierdź zakup.
 2. Formularz zgłoszeniowy – znajdziesz pod wykazem aktualnych szkoleń – wyślij zgłoszenie i poczekaj na informację od nas.
 3. Skontaktuj się telefonicznie – na samym dole znajdziesz kontakt do osób zajmujących się rekrutacją.
Z

ETAP 2

 1. Dokonałeś wstępnej rezerwacji, potwierdź rezerwację uregulowaniem płatności.
 2. Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z pakietem informacji organizacyjnych.

ETAP 3

Weź udział w szkoleniu.

 1. Zdobywaj wiedzę i umiejętności.
 2. Wymieniaj się doświadczeniami.
 3. Daj znać innym jak wygląda szkolenie.

ETAP 4

 1. Ciesz się zdobytymi kwalifikacyjami.
 2. Napisz w mediach społecznościowych i Google jak oceniasz szkolenie w ATUM.
 3. Korzystaj z PROGRAMU ABSOLWENTÓW i rozwijaj kompetencje swoje bądź swoich pracowników.

CENA SZKOLENIA

2 200 zł

1 950 zł

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

MIEJSCE:

TERMIN:

RODZAJ SZKOLENIA:

Wrocław

16-17.04.2021

Certyfikowany Instalator pomp ciepła (2dni)

Poznań

24-25.04.2021

Certyfikowany Instalator pomp ciepła (2dni)

Wrocław

14-15.05.2021

Certyfikowany Instalator pomp ciepła (2dni)

Poznań

28-29.05.2021

Certyfikowany Instalator pomp ciepła (2dni)

Wrocław

11-12.06.2021

Certyfikowany Instalator pomp ciepła (2dni)

Poznań

19-20.06.2021

Certyfikowany Instalator pomp ciepła (2dni)

KLIENCI WYBIERAJĄ RÓWNIEŻ OPCJE Z PROJEKTOWANIEM

Dwudniowe warsztaty praktyczne (16 godzin dydaktycznych), którego celem jest przekazanie wiedzy z fotowoltaiki oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Podczas akredytowanego szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w zawodzie instalatora OZE oraz uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym.

CENA SZKOLENIA 2200 ZŁ

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dla osób, które interesują się tematyką OZE i chcą zostać instalatorami pomp ciepła. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Naszymi Absolwentami są osoby rozpoczynające przygodę w branży OZE, przyszli instalatorzy, monterzy, instalatorzy systemów fotowoltaicznych ale również elektrycy, przedsiębiorcy.

CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

 • Od podstaw przygotowanie do wykonywania zawodu instalatora pomp ciepła.
 • Wiedzę i praktyczne umiejętności podczas zajęć na pompie split firmy Viessmann.
 • Praktyczny montaż na specjalnie przygotowanej pompie podzielonej na cztery stanowiska do montażu.
 • Szkolenie pod okiem specjalistów praktyków, czynnie działających w branży instalatorskiej.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w trakcie i po szkoleniu.
 • Dostęp do testu online, z którym przygotujesz się do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Komplet dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia w akredytowanym ośrodku.
 • Wsparcie techniczne w zakresie realizowanego szkolenia do 3 miesięcy po zakończonej usłudze.
 • Poczęstunek w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, słodkości, kanapka, owoce, soki, woda) oraz obiad.
 • Możliwość rozwiązywania problemów technicznych po szkoleniu w konsultacji ze specjalistami.

CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

 • Od podstaw przygotowanie do wykonywania zawodu instalatora pomp ciepła.
 • Wiedzę i praktyczne umiejętności podczas ćwiczeń i zajęć praktycznych na specjalnie przygotowanej platformie z pompa ciepła.
 • Praktyczny montaż na pompie split firmy Viessmann.
 • Szkolenie pod okiem specjalistów praktyków, czynnie działających w branży instalatorskiej.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w trakcie szkolenia i po szkoleniu.
 • Możliwość rozwiązywania problemów technicznych po szkoleniu w konsultacji ze specjalistami.
 • Dostęp do testu online, z którym przygotujesz się do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Komplet dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia w akredytowanym ośrodku.
 • Wsparcie techniczne w zakresie realizowanego szkolenia do 3 miesięcy po zakończonej usłudze.
 • Wiedza dla początkującego instalatora dotycząca zamówień, hurtowni, komponentów.
 • Poczęstunek w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, słodkości, kanapka, owoce, soki, woda) oraz obiad.
n

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO POMP CIEPŁA

Podczas pierwszego dnia zajęć dowiesz się podstawowych informacji o stosowaniu pomp ciepła, właściwościach fizycznych, charakterystyce źródeł ciepła.

Zagadnienia ogólne:

 • Podstawy stosowanie pomp ciepła: przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła, koszty związane z montażem i użytkowaniem pomp ciepła, aspekty ekologiczne, BHP.

Podstawowe właściwości fizyczne:

 • Zasady działania pomp ciepła: podstawowe definicje, terminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła, obieg termodynamiczny w pompach ciepła, wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła, podział i typy pomp ciepła, budowa, osprzęt dodatkowy, omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła.

Dolne źródła ciepła- rodzaje, charakterystyka:

 • Powietrze, woda, grunt, wykonanie, przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł.

Górne źródła – instalacje grzewcze, podgrzew c.w.u., instalacje chłodzenia:

 • Instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące instalacji grzewczych, chłodzenia, schematy hydrauliczne.

Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła:

 • Określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody, wybór rodzaju instalacji grzewczych, określenie dolnego źródła, określenie rodzaju pracy pompy ciepła, zbiornik buforowy, przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów, możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania, omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych, normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła.

Dobór, montaż, regulacja systemów fotowoltaicznych:

 • Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła, uruchomienie i regulacja instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła: serwisowanie i konserwacja, błędy w montażu/ serwisie pomp ciepła oraz ich usuwanie, warunki odbiory i dokumentacja techniczna instalacji, przekazanie instalacji do użytku.

Komputerowe wspomaganie projektowania:

 • Wykonanie obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych, program WitoWP oraz arkusze doborowe dolnych źródeł.
DZIEŃ II - WARSZTAT PRAKTYCZNY

Drugi dzień to przede wszystkim zajęcia praktyczne. Od podstaw nauczysz się wykonywania montażu pompy ciepła, a to montaż instalacji zakończymy podłączeniem instalacji wraz z panemel dyskusyjnym.

 Montaż pompy ciepła z połączeniami hydraulicznymi:

 • Ustawienie pompy ciepła- wybór optymalnego miejsca, podłączenie dolnego źródła z osprzętem, podłączenie pompy do instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem, połączenia hydrauliczne, montaż zabezpieczeń instalacji.

Prace elektryczne dotyczące m.in. automatyki oraz zabezpieczeń elektrycznych.

Uruchomienie i regulacja.

Serwisowanie i konserwacja:

 • Prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją.

Błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła:

 • Analiza błędów przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompa ciepła.
 • Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która otrzymała akredytację UDT w zakresie szkolenia instalatorów w czterech technologiach OZE.
 • Zawsze wychodziliśmy przed szereg z ofertą usług, która dostępna jest jedynie w naszej firmie. To my zapoczątkowaliśmy szkolenia w specjalizacji OZE.
 • Skupiamy się, aby każdy z uczestników po szkoleniu posiadał wiedzę i przede wszystkim umiejętności praktyczne do bezproblemowego wykonywania pracy w branży OZE.
 • Szkolenia w ATUM to głównie zajęcia praktyczne w ilości, której nie znajdziesz w żadnych innych szkoleniach na rynku – nie myl tego z instruktażem, to są prawdziwe zajęcia praktyczne, nie pokaz.
 • Nasi wykładowcy pełnią również rolę pomocy technicznej po szkoleniu. Jeśli pojawią się pytania, wystarczy, że do nas napiszesz.
 • Posiadamy jedną z największych zdawalności egzaminu UDT.
 • Każdy uczestnik szkoleń ma dostęp podczas szkolenia do sali pełnej materiałów i sprzętu PC.
t

CZYM SIĘ RÓŻNIMY OD INNYCH?

t

CZYM SIĘ RÓŻNIMY OD INNYCH?

 • Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która otrzymała akredytację UDT w zakresie szkolenia instalatorów w czterech technologiach OZE.
 • Zawsze wychodziliśmy przed szereg z ofertą usług, która dostępna jest jedynie w naszej firmie. To my zapoczątkowaliśmy szkolenia w specjalizacji OZE.
 • Skupiamy się, aby każdy z uczestników po szkoleniu posiadał wiedzę i przede wszystkim umiejętności praktyczne do bezproblemowego wykonywania pracy w branży OZE.
 • Szkolenia w ATUM to głównie zajęcia praktyczne w ilości, której nie znajdziesz w żadnych innych szkoleniach na rynku – nie myl tego z instruktażem, to są prawdziwe zajęcia praktyczne, nie pokaz.
 • Nasi wykładowcy pełnią również rolę pomocy technicznej po szkoleniu. Jeśli pojawią się pytania, wystarczy, że do nas napiszesz.
 • Posiadamy jedną z największych zdawalności egzaminu UDT.
 • Każdy uczestnik szkoleń ma dostęp podczas szkolenia do sali pełnej materiałów i sprzętu PC.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej oraz samokształcenia się.
 • Kontakty z innymi uczestnikami szkoleń oraz wymiana doświadczeń instalatorskich i biznesowych.
 • Atrakcyjny system rabatowania dla Absolwentów.
 • Doświadczenia wykładowców dotyczące wyboru sprzętu, sposobu zamawiania, hurtowni.
 • Wymiana partnerska z uczestnikami i firmami PC.
 • Panele dyskusyjne z wykładowcami podczas zajęć.

PROWADZĄCY

Piotr Polewka – ukończył Magisterskie Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku Inżynierii Środowiska. Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Bogate doświadczenie zdobył pracując w firmie instalacyjnej na stanowisku doradcy technicznego w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych. Na swoim koncie ma setki przeprowadzonych szkoleń instalatorskich i technicznych oraz wykładów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Marcin Cielecki – absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku Energetyki o specjalności Energetyki ze Źródeł Odnawialnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie doboru pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych i rekuperatorów. Przeprowadził kilkaset godzin szkoleń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i jest aktywnym specjalistą w zakresie doradztwa, kierowania pracami instalatorskimi, obsługi serwisowej.

UPRAWNIENIA

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRZEZ UDT

ZAŚWIADCZENIE PRODUCENCKIE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJE ZAJĘĆ

Polecam!!! Super profesjonalne podejście, ciekawe wykłady, mega doświadczona kadra.
Na bank pojawie się jeszcze na innych szkoleniach 👍

Roman Rusin

Szkolenie super zarówno pod względem organizacyjnym, merytorycznym jak i logistycznym. Jak dla mnie jako początkującego w temacie szkolenia wszystko przedstawione zrozumiałym jezykiem, dodatkowo poparte wiedzą i doświadczeniem praktycznym prowadzących.

Roman Wychowaniak

Polecam serdecznie najlepsze szkolenia na jakich byłem 👍 wszyscy są bardzo serdeczni i służą pomocą a prowadzący maja ogromna wiedzę na zadany i poruszany temat. Pozdrawiam

Adrian Cwalina

Świetna organizacja w trakcie szkolenia. Wykładowcy na najwyższym poziomie, a do tego po szkoleniu nie ma problemu ze wsparciem technicznym – świetna sprawa.

Honorata

Jeśli wolisz – zarezerwuj miejsce przez formularz zgłoszeniowy:

Oddział Wrocław – siedziba główna

 

Rafał Ruciński
specjalista ds. szkoleń

530 857 723
 71 786 62 87
rafal.rucinski@atum.edu.pl
✉ 
biuro@atum.edu.pl

ZOBACZ REGULAMIN SZKOLEŃ

Znajdź szkolenie dla siebie

AKREDYTOWANE SZKOLENIA OZE

Otrzymaj niezbędną wiedzę, praktykę, kompletną dokumentację potrzebną do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

SPECJALIZACJA W OZE

Rozwijaj swoje zainteresowania w konkretnych gałęziach branży OZE i bądź o krok przed konkurencją! Zyskaj nowe umiejętności.

ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwijaj swoje kompetencje miękkie i zainwestuj czas w kształcenie w nowych kierunkach.

MARKETING
I SPRZEDAŻ

Zyskaj przewagę w marketingu dzięki konkretnym narzędziom i rozwiązaniom biznesowym. Zadbaj o widoczność i rozpoznawalność swojej marki.

ZARZĄDZANIE
I DORADZTWO

Naucz się komunikacji z zespołem i zaplauj efektywną ściężkę rozwoju dla siebie i swojej firmy.

CERTYFIKACJA ECCC

Potwierdz nabyte kompetencje dzięki egzaminom ECCC.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział Wrocław – siedziba główna

ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
 71 786 62 87 || 576 045 945 || 793 814 840
✉ biuro@atum.edu.pl

Oddział Poznań

ul. Naramowicka 76, budynek B, 61-622 Poznań
61 896 33 21 || 530 070 815 || 530 098 792
✉ poznan@atum.edu.pl

Newsletter ATUM – Bądź na bieżąco z nowościami w branży OZE.  

Zgadzam się na zapis do listy mailingowej i otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez ATUM Sp. z o. o. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

 

Newsletter ATUM – Bądź na bieżąco z nowościami w branży OZE.  

Zgadzam się na zapis do listy mailingowej i otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez ATUM Sp. z o. o. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności