Certyfikowany instalator pomp ciepła z projektowaniem i doborem instalacji oraz uprawnieniami f-gazowymi

szkolenie od podstaw • akredytowany kurs • egzamin fgaz

" "

O szkoleniu

Witamy w naszym kompleksowym szkoleniu, które jest przełomowym krokiem dla każdego, kto chce wkroczyć lub rozwinąć swoje umiejętności w dynamicznie rozwijającym się sektorze energii odnawialnej, szczególnie branży pomp ciepła i chłodnictwa. Nasze szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić uczestnikom gruntowne i wszechstronne przygotowanie do pracy jako profesjonalni instalatorzy i projektanci systemów pomp ciepła.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tej dziedzinie, nasz kurs łączy praktyczne umiejętności techniczne z niezbędną wiedzą teoretyczną. Uczestnicy szkolenia zdobędą nie tylko praktyczne doświadczenie w montażu, konserwacji i serwisowaniu systemów, ale także będą mogli zagłębić się w aspekty projektowania i planowania tych zaawansowanych technologicznie instalacji.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty związane z bezpieczeństwem i ekologią, oferując rozległą wiedzę na temat f-gazów oraz sposobów ich odpowiedzialnego wykorzystania i zarządzania. Szkolenie obejmuje wszystko, od podstaw działania pomp ciepła, przez zaawansowane techniki montażu, aż po umiejętności projektowania i obliczeń niezbędnych do stworzenia efektywnych i ekologicznych systemów.

Nasze kompleksowe szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie instalacji, projektowania oraz serwisowania pomp ciepła i systemów chłodniczych. Oferujemy praktyczne doświadczenie w połączeniu z niezbędną wiedzą teoretyczną, aby przygotować uczestników do uzyskania certyfikatu UDT oraz uprawnień f-gazowych.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Teoria i Podstawy: Rozpoczynamy od podstawowej wiedzy teoretycznej, niezbędnej do zrozumienia działania i montażu pomp ciepła oraz systemów chłodniczych.

Praktyczny Montaż i Podłączenia Hydrauliczne: Nauka praktyczna na przykładzie urządzenia split firmy Viessmann, w tym zgrzewanie PP, połączenia PEX, stali węglowej, rur PE oraz zgrzewanie elektrooporowe.

Projektowanie Instalacji: Nabycie umiejętności szacunkowego projektowania instalacji pompy ciepła, w tym obliczanie zapotrzebowania na ciepło i obsługa programu doborowego.

Szkolenie F-gazy: Specjalistyczne szkolenie związane z obsługą f-gazów, w tym wymiana czynnika chłodniczego, lutowanie, kontrola szczelności, instalacja i serwisowanie.

Przygotowanie do Egzaminu: Intensywne przygotowanie do egzaminu zewnętrznej komisji egzaminacyjnej, weryfikującego wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontroli szczelności oraz serwisu klimatyzacji i innych urządzeń.

Korzyści: Po ukończeniu kursu będziesz posiadał nie tylko umiejętności techniczne do montażu i serwisowania pomp ciepła oraz systemów chłodniczych, ale także zdobędziesz certyfikat UDT i uprawnienia f-gazowe, otwierające szereg możliwości zawodowych.

Dla Kogo?: Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników technicznych, a także dla osób początkujących, które chcą rozpocząć przygodę z instalacjami pomp ciepła, urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Wprowadzenie do pomp ciepła
 • Zagadnienia ogólne
  • Podstawy stosowania pomp ciepła: przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła, koszty związane z montażem, a także użytkowaniem pomp ciepła, aspekty ekologiczne, BHP.
 • Podstawowe właściwości fizyczne
  • Zasady działania pomp ciepła: podstawowe definicje, terminy, wpływ warunków geotermalnych oraz termicznych na działanie pomp ciepła, obieg termodynamiczny w pompach ciepła, wydajność grzewcza, a także chłodnicza pomp ciepła, podział i typy pomp ciepła, budowa, osprzęt dodatkowy, omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła.
 • Dolne źródła ciepła – rodzaje, charakterystyka
  • Powietrze, woda, grunt, wykonanie, przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł.
 • Górne źródła – instalacje grzewcze, podgrzew. c.w.u., instalacje chłodzenia
  • Instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące instalacji grzewczych, chłodzenia, schematy hydrauliczne.
 • Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła
  • Określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody, wybór rodzaju instalacji grzewczych, określenie dolnego źródła, a także rodzaju pracy pompy ciepła, zbiornik buforowy, przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów, możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania, omówienie najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu instalacji solarnych, normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła.
 • Dobór, montaż, regulacja systemów
  • Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła, uruchomienie oraz regulacja instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła: serwisowanie oraz konserwacja, błędy w montażu/serwisie pomp ciepła, a także ich usuwanie, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazanie instalacji do użytku.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Wykonanie obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych, program Vito-WP oraz arkusze doborowe dolnych źródeł.
Moduł: Warsztat praktyczny
 • Omówienie schematów hydraulicznych – jak czytać schematy hydrauliczne i projekty instalacji c.o. etc.
 • Zapoznanie się z elementami hydraulicznymi instalacji c.o.
 • Omówienie zasad montażu poszczególnych urządzeń w pomieszczeniu technicznym z pompą ciepła/pompowni etc. (pompy obiegowe, zawory mieszające, przełączające, równoważące, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa).
 • Obsługa elektronarzędzi oraz przyrządów niezbędnych do pracy z różnymi systemami w zakresie instalacji c.o. (zaciskarki do rur typu PEX, stali, miedzi, zgrzewarki elektrooporowe do rur PE, zgrzewarki do rur PP).
Moduł: Warsztat praktyczny
 • Montaż składowych instalacji c.o. (pomp obiegowych, zaworów mieszających, naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa).
 • Ustawienie prawidłowych ciśnień w instalacji c.o. (ciśnienia w instalacji, a także naczyniu przeponowym).
 • Montaż grzejników płytowych/drabinkowych/kanałowych.
 • Montaż instalacji ogrzewania podłogowego.
 • Odpowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego.
 • Montaż/okablowanie oraz uruchomienie systemu indywidualnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu na instalacji ogrzewania podłogowego.
 • Montaż/podłączenie/uzbrojenie pompy ciepła typu monoblok (powietrze/woda).
Moduł: Warsztat projektowania
 • Wprowadzenie do projektowania maszyn cieplnych.
 • Omówienie podstawowych schematów hydraulicznych.
 • Omówienie poszczególnych urządzeń/technologii.
 • Dobór powietrznych maszyn cieplnych.
 • Dobór urządzeń gruntowych wraz z dolnym źródłem.
 • Dobór osprzętu peryferyjnego.
 • Analiza kosztów na podstawie raportów z programów doborowych.
Moduł: Wprowadzenie do chłodnictwa
 • Podstawy termodynamiki.
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie bądź w trakcie funkcjonowania.
 • Kontrole szczelności.
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz konserwacja sprężarki tłokowej, śrubowej, a także spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem oraz wodą.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
 • Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.
 • Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017 r. poz. 2402.
Moduł: Warsztat praktyczny
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
 • Kontrola szczelności.
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz konserwacja sprężarki tłokowej, śrubowej, spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem oraz wodą.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem oraz wodą.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.

Kadra dydaktyczna

mgr inż. Marcin Cielecki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku energetyka o specjalności energetyka ze źródeł odnawialnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doboru pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych oraz rekuperatorów. Przeprowadził już kilkaset godzin szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także jest aktywnym specjalistą w zakresie doradztwa, kierowania pracami instalatorskimi czy obsługi serwisowej.

mgr inż. Andrzej Petrukanec

Kierownik robót instalacyjnych, praktyk, wykładowca, doradca w zakresie energetyki odnawialnej. Tematyką OZE zajmuje się od ponad 10 lat. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

mgr inż. Jacek Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie technologii maszyn. Członek komisji egzaminacyjnych powołanych przez URE, wykładowca SIiTMP, egzaminator i wykładowca UDT oraz autor publikacji naukowych.

Kalendarz szkoleń

Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

5 887,08 zł

Szczegóły szkolenia

Od podstaw

Warsztat praktyczny

7 dni zajęć (48 h)

Wrocław i Poznań

online

Galeria zdjęć

Regulaminy

Jak dofinansować szkolenie?

Akredytowane szkolenie przez Urząd Dozoru Technicznego
logotyp_atum_udtgov

Certyfikaty
i zaświadczenia

""

01

02
03
04

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 652.)

Zaświadczenie UDT

Zaświadczenie wydane na podstawie akredytacji ośrodka szkoleniowego pozwalające na potwierdzenie realizacji programu i zakresu w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego.

Certyfikat producenta

Certyfikat producenta potwierdzający realizację części teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, a także modernizacji instalacji pomp ciepła.

Certyfikat ATUM z projektowania

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie modułu szkolenia z wykonania projektu i doboru instalacyjnego dla budynków.

Wybierz jakość

Zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej, wybrane już przez ponad 5000 osób!

Postaw na usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności technicznych.

Wiesław Mar~

„Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

Paweł Ryczek~

Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM

Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

Aleksander Daszczyński~

Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku

Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

Więcej możliwości

Wsparcie partnerskie ATUM – z nami tylko zyskujesz

Sprawdź dostępną listę partnerów współpracującymi z nami – zapoznaj się z korzystnymi promocjami dla absolwentów!

Wsparcie techniczne

Uczestnicy kursów otrzymują nielimitowany dostęp do informacji szkoleniowych, również po zakończeniu nauki.

Rabaty na zakupy

Przy zakupie produktów bądź usług oferowanych przez partnera firmy uzyskuje się dostęp do specjalnych rabatów oraz innych, korzystnych promocji dla absolwentów szkoleń.

Dostęp do nowości

Nowinki technologiczne związane z tematem szkolenia na wyciągnięcie ręki! Pełen dostęp do najnowszych informacji ze świata pomp ciepła i ich montażu. To m.in. specjalistyczne materiały edukacyjne, aktualizacje czy ekskluzywne webinary.

Szkolenia producenckie

Oferta daje możliwość rozszerzenia edukacji o specjalistyczne kursy. Takie szkolenia dodatkowe pozwalają m.in. na zdobycie uprawnień dotyczących serwisu instalacji.

Wybierając szkolenia w ATUM, zyskujesz najwięcej!
Oferowane przez nas usługi szkoleniowe to gwarancja wyższego poziomu kształcenia – wyróżniamy się na tle innych ośrodków szkoleniowych działających na rynku. Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy, że praktyka to podstawa – oczywiście poparta specjalistyczną wiedzą!
Otrzymujesz od nas:
 • możliwość uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach w akredytowanych ośrodkach,
 • elastyczność pod kątem wyboru terminów szkolenia,
 • szkolenia przeprowadzane w małych grupach,
 • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych,
 • w ramach usługi oferujemy również serwis kawowy, poczęstunek oraz obiad (wyłącznie podczas zajęć w oddziałach),
 • dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych w różnych formach (strefa uczestnika), m.in. w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wielu innych,
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach,
 • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

Zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30, część zajęć z projektowania realizowana jest w formule online na żywo z wykładowcą w godzinach 17:00-20:30.

Atrakcyjne miejsca noclegowe:
 • Wrocław
  • Hotel Vega – ul. Grabiszyńska 251
  • Hotel Śląsk – ul. Oporowska 60 (na hasło „ATUM” – 10% zniżki)
 • Poznań
  • Willa Głogowska – ul. Głogowska 273A
  • Apartament Za murem – ul. Fabianowo 39
Kalendarz szkoleń
Powiązane produkty
Jak wyglądają szkolenia?
Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""