Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

 

Pięciodniowy kurs obejmujący 40 godzin dydaktycznych (35 godzin zegarowych), którego celem jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez modułowy kurs składający się z części praktycznej, podłączeń elektrycznych, projektowania systemów fotowoltaicznych, szkolenia elektrycznego.

PRAKTYCZNE
PODŁĄCZENIE INSTALACJI
KOMPLETNIE
PRZYGOTOWANE SALE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
NA MAKIECIE

GRUPA DOCELOWA

To idealna opcja dla Ciebie, szczególnie jeśli interesujesz się tematyką OZE i od podstaw chcesz nauczyć się wykonywać instalacje fotowoltaiczne zaczynając od wykonania projektu po wykonanie montażu. Kurs pięciodniowy przygotowuje Cię do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Naszymi Absolwentami są osoby rozpoczynające przygodę w branży OZE, przyszli instalatorzy, monterzy, ale również elektrycy, projektanci, przedsiębiorcy.

CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

 • Od podstaw przygotowanie do wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Wiedzę i praktyczne umiejętności podczas ćwiczeń i zajęć praktycznych na makiecie dachu z instalacją, podłączenia instalacji.
 • Całodniowy warsztat praktyczny z wykonywania od podstaw projektu instalacji fotowoltaicznej korzystając z bezpłatnych oprogramowani dostępnych online.
 • Szkolenie pod okiem specjalistów z fotowoltaiki z doświadczeniem montażowym, dekarskim, elektrycznym.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w trakcie i po szkoleniu.
 • Możliwość rozwiązywania problemów technicznych po szkoleniu w konsultacji ze specjalistami.
 • Dostęp do testu online, z którym przygotujesz się do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Komplet dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia w akredytowanym ośrodku.
 • Egzamin elektryczny w grupie 1 eksploatacji.
 • Poczęstunek w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, słodkości, kanapka, owoce, soki, woda) oraz obiad.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY – ZAJĘCIA TEORETYCZNE (1 DZIEŃ)

 • Wiadomości ogólne:
  • Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce i na świecie.
  • Charakterystyka promieniowania słonecznego.
  • Potencjał promieniowa słonecznego.
 • Sytuacja prawna w oparciu o Ustawę OZE. Niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.
 • Systemy fotowoltaiczne, rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych:
  • Budowa modułu fotowoltaicznego.
  • Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych.
  • Omówienie przykładowej karty katalogowej modułów fotowoltaicznej.
  • Charakterystyka prądowo-napięciowa.
 • Rodzaje instalacji fotowoltaicznych:
  • On grid.
  • Off grid.
  • Układ hybrydowy.
 • Falowniki:
  • Rodzaje i podział falowników.
  • Omówienie przykładowej karty katalogowej falowników.
 • Zabezpieczenia elektryczne:
  • Zabezpieczenia strony DC. (nadprądowe i przeciwprzepięciowe)
  • Zabezpieczenia strony AC.
  • Instalacje odgromowe.
  • Charakterystyka przewodów elektrycznych.
 • Parametry techniczne:
  • Wpływ zacienienia i diody bypass..
  • Czyszczenie modułów.
  • Przeglądy okresowe.
  • Badania termowizyjne.
 • Optymalizatory mocy:
  • Zasada działania optymalizatorów mocy.
  • Rodzaje optymalizatorów mocy.

 DZIEŃ DRUGI – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (1 DZIEŃ)

 • Część I – Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • Przepisy bhp do pracy na wysokości i prac elektrycznych – przedstawienie dobrych praktyk monterskich – przykłady wykonywania prac na wysokości i elektrycznych. 

(na przykładzie doświadczeń instruktorów)

 • Część II – Zajęcia dekarskio-monterskie:
  • Budowa dachów, omówienie elementów i przystosowanie dachu do montażu systemu fotowoltaicznego.
  • Omówienie systemów montażowych na dachy skośne pokryte dachówką falistą i płaską – typu karpiówka.
  • Montaż modułów na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną falistą.
  • Montaż modułów na dachu pokrytym blachą – blacha trapezowa i blachodachówka.
  • Omówienie systemów montażowych na dachy płaskie.
  • Omówienie montażu na gruncie.

DZIEŃ TRZECI – ZAJĘCIA TEORETYCZNO – PRAKTYCZNE

 • Część I – Zajęcia montażowo-elektryczne:
  • Charakterystyka przewodów fotowoltaicznych.
  • Zarabianie złącz MC4.
  • Prowadzenie tras kablowych.
  • Montażz i dobór zabezpieczeń elektrycznych.
  • Wykonanie uziemienia instalacji.
  • Montaż falownika.
  • Podstawowa weryfikacja parametrów elektrycznych (pomiary kontrolne).
  • Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach.
 • Część II – Uruchomienie systemu.
  • Weryfikacja błedów na falowniku.
  • Omówienie stanów awarii i prawidłowej pracy.
 • Cześć III – Badania termowizyjne: 
  • Pomiary termowizyjne rozkładu temperatury.

DZIEŃ CZWARTY – PROJEKTOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PROSUMENCKICH

 • Omówienie przykładowego rachunku za energię elektryczną, omówienie ZM (wniosku zgłoszenia mikroinstalacji), omówienie klasycznych systemów PV opartych o falowniki szeregowe oraz pełnej (SolarEdge) i selektywnej optymalizacji.
 • Projektowanie za pomocą kartki i kalkulatora:
  • Wytyczne do projektowania.
  • Dobór wielkości instalacji.
  • Dobór modułów fotowoltaicznych i falowników.
  • Omówienie przewymiarowania systemu.
  • Omówienie różnych konfiguracji łańcuchów.
  • Dobór przewodów i zabezpieczeń elektrycznych.
 • Sprawdzenie parametrów prądowo-napięciowych ze względu na zmienne warunki atmosferyczne.
 • Pozostałe elementy instalacji PV.
 • Kosztorysowanie, czas zwrotu.
 • Wsparcie projektowe za pomocą aplikacji internetowych:
  • Konfigurowanie systemów PV – Fronius Solar.configurator
  • SolarEdge Designer
  • K2 Base
  • EasySolar
  • Kilka pomniejszych kalkulatorów i aplikacji wspomagających proces projektowania
 • Podsumowanie.

DZIEŃ PIĄTY – ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • Przepisy dotyczące gospodarki energetycznej oraz BHP.
 • Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
 • Zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.
 • Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych oraz urządzeń służących do elektrolizy.
 • Zasady eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 • Aparatura kontrolno- pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wyżej wymienionych.
 • Zasady i warunki wykonywania prac montażowych i konserwacyjnych.
 • Zasady postępowania w razie awarii.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej oraz samokształcenia się.
 • Poznanie zasad kultury i etyki obowiązujących w zawodzie instalatora co pomoże prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu.
 • Kontakty z innymi uczestnikami szkoleń oraz wymiana doświadczeń montażowych i biznesowych.
 • System rabatowy dla Absolwentów szkoleń w ATUM.

PROWADZĄCY

Marcin Michalski – swoje ogromne kwalifikacje zawdzięcza ukończeniu studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Mechaniczno- Energetycznym kierunku Energetyki i specjalizacji energetyka ze źródeł odnawialnych . Od 2008 r. współpracuje z techniką grzewczą w Opolu przy projektowaniu instalacji, a od początku 2015 r. w firmie zajmującej się fotowoltaiką. W ciągu ponad pięciu lat przeprowadził setki godzin warsztatów, wykładów i prelekcji zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach w tematyce energetycznej. W branży energetycznej pracował zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jakub Polański – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni audytor i doradca energetyczny oraz projektant instalacji fotowoltaicznych. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt projektów instalacji o różnej mocy i trudności wykonania. Od 2018 r. spędził kilkaset godzin w salach szkoleniowych, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z instalatorami i projektantami.

Tomasz Olszewski – bezsprzeczny specjalista w montażu instalacji fotowoltaicznych na polskim rynku. Swoje doświadczenie zdobył poprzez wykonanie setek instalacji o różnych poziomach trudności. Nie ma dla niego zadań niemożliwych, dlatego podejmuje się również tych uznawanych za arcytrudne. Swoje doświadczenie zawdzięcza kilkunastoletniemu rzemiośle dekarskiemu, dzięki czemu jednym spojrzeniem potrafi zweryfikować poprawność wykonania montażu.

Sebastian Majerski – absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie o specjalności: Odnawialne Źródła Energii oraz Ochrona Środowiska. Wiedzę praktyczną zdobył podczas pracy na stanowisku projektanta instalacji fotowoltaicznych. Z pasją projektuje i prowadzi szkolenia, podczas których z entuzjazmem przekazuje uczestnikom swoje umiejętności i doświadczenia z branży. Wykonał setki projektów instalacji o różnej mocy i poziomie trudności. Nie pozostawia żadnych wątpliwości w wyczerpujących odpowiedziach na pytania uczestników szkoleń.

Adam Luberański –  adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne ze studentami z przedmiotów Niekonwencjonalne Źródła Energii, Mechanizacja Produkcji Zwierzęcej, Eksploatacja Urządzeń Stacjonarnych. Nadzoruje prace badawcze nad techniką udojową oraz energetyką odnawialną. Podczas swojej 15 letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 50 szkoleń, przeszkolił przeszło tysiąc osób z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalista w dziedzinie energetyki odnawialnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i wykładów zarówno w zakresie teoretycznym oraz praktycznym w tematyce kolektorów solarnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Mariusz Budziński – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży energetycznej oraz bhp. Wieloletni audytor (Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 , ISO 14001, PN-N 18001), trener i szkoleniowiec z zakresu elektryki, montażu, pomiarów, automatyki, telemetrii. Członek i egzaminator Energetycznej Komisji Egzaminacyjnej.

UPRAWNIENIA

Zaświadzenie potwierdzające ukończenie kursu

 

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

 

Zaświadczenie producenckie

KOSZT SZKOLENIA

3 600,00 

Zapewniamy możliwość zdawania egzaminu elektrycznego po ukończeniu kursu. 

W takim wypadku koszty szkolenia prezentują się następująco:

 • 3600 zł – opcja bez egzaminu elektrycznego w grupie 1
 • 3860 zł – opcja z 1 egzaminem elektrycznym w grupie 1 (eksploatacja)
 • 4200 zł – opcja z 2 egzaminami elektrycznymi w grupie 1 (eksploatacja i dozór)

 Jeżeli jesteś zainteresowany zdawaniem egzaminu, zarezerwuj termin przez formularz na dole strony.

WYKAZ AKTUALNYCH SZKOLEŃ:

MIEJSCE:

TERMIN:

RODZAJ SZKOLENIA:

Poznań

25-29.09.2020 

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

Poznań

14-18.10.2020

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

Wrocław

21-25.10.2020

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

Wrocław

18-22.11.2020

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

Poznań

25-29.11.2020

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

Poznań

09-13.12.2020

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

Wrocław

16-20.12.2020

Kurs instalatora systemów fotowoltaicznych
z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE:

ETAP 1: Kup szkolenie i dokonaj opłaty online lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu.

ETAP 2: Poczekaj na @ z informacjami organizacyjnymi

ETAP 3: Weź udział w szkoleniu

ETAP 4: Korzystaj z Programu Absolwentów i rozwiaj kompetencje swoje bądź swoich pracowników

Jeśli wolisz – zarezerwuj miejsce przez formularz zgłoszeniowy:

Zobacz regulamin szkoleń

Oddział Wrocław – siedziba główna

 

Anna Krzykowska
specjalista ds. szkoleń

 793 814 840
 71 786 62 87
anna.krzykowska@atum.edu.pl
✉ 
biuro@atum.edu.pl

Oddział Poznań

 

Monika Królak
specjalista ds. szkoleń

☎ 530 070 815
monika.krolak@atum.edu.pl
✉ 
poznan@atum.edu.pl

Znajdź szkolenie dla siebie

AKREDYTOWANE SZKOLENIA OZE

Otrzymaj niezbędną wiedzę, praktykę, kompletną dokumentację potrzebną do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

SPECJALIZACJA W OZE

Rozwijaj swoje zainteresowania w konkretnych gałęziach branży OZE i bądź o krok przed konkurencją! Zyskaj nowe umiejętności.

ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwijaj swoje kompetencje miękkie i zainwestuj czas w kształcenie w nowych kierunkach.

MARKETING
I SPRZEDAŻ

Zyskaj przewagę w marketingu dzięki konkretnym narzędziom i rozwiązaniom biznesowym. Zadbaj o widoczność i rozpoznawalność swojej marki.

ZARZĄDZANIE
I DORADZTWO

Naucz się komunikacji z zespołem i zaplauj efektywną ściężkę rozwoju dla siebie i swojej firmy.

CERTYFIKACJA ECCC

Potwierdz nabyte kompetencje dzięki egzaminom ECCC.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział Wrocław – siedziba główna

ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
 71 786 62 87 || 576 045 945 || 793 814 840
✉ biuro@atum.edu.pl

Oddział Poznań

ul. Naramowicka 76, budynek B
☎ 530 070 815 || 530 098 792
✉ poznan@atum.edu.pl

Chcesz zostać z Nami na dłużej? Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje branżowe średnio raz w miesiącu.

Zapisz się do listy mailingowej (możesz usunąć zgodę w każdej chwili)

Zgody

12 + 11 =