Akademia instalatora OZE: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła z projektowaniem

• dofinansowanie z BUR • dla firm • dla osób indywidualnych

" "

O szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest szczególnie osobom, które: zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu systemów fotowoltaicznych,  instalacji pomp ciepła w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy przy instalacjiach fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Interesują się tematyką odnawialnych źródeł energii. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz pracowników, którzy będą zajmowali się instalacjami fotowoltaicznymi, elektrycznymi, serwisowaniem, konserwacją oraz naprawą urządzeń chłodniczych, pomp ciepła,  które posiadają układy chłodzenia. 

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • poznasz podstawo stosowania pomp ciepła, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działanie pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych,
 • zrozumiesz regulacje dotyczące środowiska,
 • poznasz podstawy termodynamiki, zrozumiesz i będziesz potrafić zdefiniować wpływ czynników, poznasz takie komponenty jak: sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne,
 • poznasz zasady bezpieczeństwa,
 • nauczysz się jak zaprojektować instalację pompy ciepła,
 • dowiesz się jak przeprowadzić kontrolę szczelności.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Zajęcia teoretyczne
 1. Wiadomości ogólne: Potencjał promieniowania słonecznego w Polsce i na świecie. Charakterystyka promieniowania słonecznego. Potencjał promieniowa słonecznego
 2. Sytuacja prawna w oparciu o Ustawę OZE, niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.
 3. Systemy fotowoltaiczne, rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych: Budowa modułu fotowoltaicznego. Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych. Omówienie przykładowej karty katalogowej modułów fotowoltaicznych. Charakterystyka prądowo-napięciowa.
 4. Rodzaje instalacji fotowoltaicznych: On grid. Off grid. Układ hybrydowy.
 5. Falowniki: Rodzaje i podział. Omówienie przykładowej karty katalogowej falowników.
 6. Zabezpieczenia elektryczne: Zabezpieczenia strony DC (nadprądowe i przeciwprzepięciowe). Zabezpieczenia strony AC. Instalacje odgromowe. Charakterystyka przewodów elektrycznych.
 7. Parametry techniczne: Wpływ zacienienia i diody bypass. Czyszczenie modułów. Przeglądy okresowe. Badania termowizyjne.
 8. Optymalizatory mocy: Zasada działania. Rodzaje.
Moduł: Zajęcia praktyczne
 1. Część I – Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  1. Przepisy bhp do pracy na wysokości i prac elektrycznych – przedstawienie dobrych praktyk monterskich – przykłady wykonywania prac na wysokości i elektrycznych. (na przykładzie doświadczeń instruktorów)
 2. Część II – Zajęcia dekarsko-monterskie:
  1. Budowa dachów, omówienie elementów i przystosowanie dachu do montażu systemu fotowoltaicznego.
  2. Omówienie systemów montażowych na dachy skośne pokryte dachówką falistą i płaską – typu karpiówka.
  3. Montaż modułów na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną falistą.
  4. Montaż modułów na dachu pokrytym blachą – blacha trapezowa i blachodachówka.
  5. Omówienie systemów montażowych na dachy płaskie.
  6. Omówienie montażu na gruncie.
Moduł: Zajęcia praktyczne
 1. Część I – Zajęcia montażowo-elektryczne:
  1. Charakterystyka przewodów fotowoltaicznych.
  2. Zarabianie złącz MC4.
  3. Prowadzenie tras kablowych.
  4. Montaż i dobór zabezpieczeń elektrycznych.
  5. Wykonanie uziemienia instalacji.
  6. Montaż falownika.
  7. Podstawowa weryfikacja parametrów elektrycznych (pomiary kontrolne).
  8. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii w systemach.
 2. Część II – Uruchomienie systemu.
  1. Weryfikacja błędów na falowniku.
  2. Omówienie stanów awarii i prawidłowej pracy.
Moduł: Zajęcia teoretyczne
 1. Zagadnienia ogólne, podstawy stosowania pomp ciepła: przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła; koszty związane z montażem i użytkowaniem pomp ciepła, aspekty ekologiczne, BHP.
 2. Podstawowe właściwości fizyczne, zasady działania pomp ciepła: podstawowe definicjeterminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła, obieg termodynamiczny w pompach ciepła, wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła, podział i typy pomp ciepła, budowa, osprzęt dodatkowy, omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła.
 3. Dolne źródła ciepła – rodzaje, charakterystyka: powietrze, woda, grunt, wykonanie, przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł.
 4. Górne źródła – instalacje grzewcze, podgrzewcze c.w.u., instalacje chłodzenia​: instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące instalacji grzewczych, chłodzenia, schematy hydrauliczne.
 5. Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła: określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody, wybór rodzaju instalacji grzewczych, określenie dolnego źródła, określenie rodzaju pracy pompy ciepła, zbiornik buforowy, przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów, możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania, omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych, normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła, 
 6. Dobór, montaż, regulacja pomp ciepła: montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła, uruchomienie i regulacja instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła: serwisowanie i konserwacja, błędy w montażu/serwisie pomp ciepła oraz ich usuwanie, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazanie instalacji do użytku.
 7. Komputerowe wspomaganie projektowania: wykonanie obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych, program WitoWP oraz arkusze doborowe dolnych źródeł.
Moduł: Zajęcia praktyczne - montaż pompy
 1. Montaż pompy ciepła z połączeniami hydraulicznymi: ustawienie pompy ciepła – wybór optymalnego miejsca, podłączenie dolnego źródła z osprzętem; podłączenie pompy do instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem, połączenia hydrauliczne, montaż zabezpieczeń instalacji.
 2. Prace elektryczne dotyczące m.in. automatyki oraz zabezpieczeń elektrycznych​.
 3. Uruchomienie i regulacja.
 4. Serwisowanie i konserwacja: prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją.
 5. Błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła: analiza błędów przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła.
Moduł: Zajęcia praktyczne - hydraulika
 1. Montaż składowych instalacji c.o. (pomp obiegowych, zaworów mieszających, naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa).
 2. Ustawienie prawidłowych ciśnień w instalacji c.o. (ciśnienia w instalcji, ciśnienie w naczyniu przeponowym).
 3. Montaż grzejników płytowych/drabinkowych/kanałowych.
 4. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego.
 5. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego.
 6. Montaż/okablowanie oraz uruchomienie systemu indywidualnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu na instalacji ogrzewania podłogowego.
 7. Montaż/podłączenie/uzbrojenie pompy ciepła typu monoblok (powietrze/woda).
Moduł: warsztat praktyczny - projektowane pomp ciepła cz. 1
 1. Wprowadzenie do projektowania pomp ciepła.
 2. Omówienie podstawowych schematów hydraulicznych
 3. Omówienie poszczególnych urządzeń / technologii pomp ciepła
Moduł: Zajęcia praktyczne - projektowanie pomp cz. 2
 1. Dobór powietrznych pomp ciepła.
 2. Dobór pomp ciepła gruntowych wraz z dolnym źródłem.
 3. Dobór osprzętu peryferyjnego.
 4. Analiza kosztów na podstawie raportów z programów doborowych.

Kadra dydaktyczna

dr inż. Marcin Michalski

Doktor nauk technicznych w specjalizacji Energetyka, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Od 2014 roku pracuje w branży fotowoltaicznej w dziedzinie projektowania, audytów, pomiarów i serwisów instalacji fotowoltaicznych.

mgr inż. Jakub Polański

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni audytor i doradca energetyczny oraz projektant instalacji fotowoltaicznych. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt projektów instalacji o różnej mocy i trudności wykonania. Od 2018 r. spędził kilkaset godzin w salach szkoleniowych, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z instalatorami i projektantami.

mgr inż. Sebastian Majerski

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie o specjalności: Odnawialne Źródła Energii oraz Ochrona Środowiska. Wiedzę praktyczną zdobył podczas pracy na stanowisku projektanta instalacji fotowoltaicznych. Z pasją projektuje i prowadzi szkolenia, podczas których z entuzjazmem przekazuje uczestnikom swoje umiejętności i doświadczenia z branży.

Tomasz Olszewski

Specjalista w montażu instalacji fotowoltaicznych na polskim rynku. Swoje doświadczenie zdobył poprzez wykonanie setek instalacji o różnych poziomach trudności. Nie ma dla niego zadań niemożliwych, dlatego podejmuje się również tych uznawanych za arcytrudne.

Kalendarz szkoleń
Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

6 300,16  zł

Szczegóły szkolenia

Dla początkujących

Warsztat praktyczny

8 dni zajęć (49 h)

Wrocław i Poznań

Akredytowane szkolenie przez Urząd Dozoru Technicznego
logotyp_atum_udtgov

Certyfikaty
i zaświadczenia

""

01

02

03

04

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

Zaświadczenie UDT

Zaświadczenie wydane na podstawie akredytacji ośrodka szkoleniowego pozwalające na potwierdzenie realizacji programu i zakresu w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego.

Certyfikat producenta

Certyfikat producenta potwierdzający realizację części teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji instalacji pomp ciepła.

Certyfikat ATUM z projektowania

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie modułu szkolenia z wykonania projektu i doboru instalacyjnego dla budynków.

Wybierz jakość

Stacjonarne zajęcia praktyczne, które wybrało już ponad 5 000 osób!

Wybierz usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności.

Wiesław Mar~

„Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

Paweł Ryczek~

„Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM”

Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

Aleksander Daszczyński~

„Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku”

Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

Więcej możliwości

Wsparcie partnerskie, z którym zyskujesz

Zobacz dostępną listę partnerów, którzy współpracują z nami i zacznij korzystać z dostępnych promocji dla absolwentów.

Wsparcie techniczne

Absolwenci szkoleń mają nielimitowany dostęp do wsparcia na pojawiające się pytania.

Rabaty na zakupy

Specjalne rabaty lub korzyści dla absolwentów szkoleń przy zakupie produktów lub usług oferowanych przez partnera firmy.

Dostęp do nowości

dostęp do najnowszych informacji i technologii związanych z tematem szkolenia. Może to obejmować dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, aktualizacji czy ekskluzywnych webinarów.

Szkolenia producenckie

Szkolenia dodatkowe, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe uprawnienia dotyczące np. serwisu instalacji.

Wybierając szkolenia w ATUM zyskujesz najwięcej…

Usługi szkoleniowe w ATUM to gwarancja wyższego poziomu kształcenia niż inne standardowe oferty dostępne na rynku.  Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy z jak dużymi brakami kadrowymi mierzą się firmy.

Krok po kroku co otrzymujesz:

 • akredytowane szkolenia przez Urząd Dozoru Technicznego
 • szkolenia w akredytowanych ośrodkach
 • możliwość wyboru szkolenia w czasie, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy
 • zajęcia stacjonarne w oddziałach ATUM – Wrocław lub Poznań (sam wybierasz lokalizację)
 • szkolenia w małych grupach
 • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych
 • możliwość skorzystania z pierwszego dnia szkolenia w formule zdalnej
 • zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30
 • w ramach usługi otrzymasz serwis kawowy, poczęstunek, obiad (dotyczy zajęć w oddziałach)
 • w trakcie szkoleń otrzymasz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych (strefa uczestnika): w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wiele innych
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach
 • po zakończonym szkoleniu otrzymujesz dokumenty potwierdzające ukończenie usługi – w jęzku polskim, angielskim oraz niemieckim (nie dotyczy wszystkich usług)
 • dostęp do testów pozwalających przygotować się do egzaminów państwowych w zakresie certyfikacji na instalatora systemów fotowoltaicznych
 • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

Hotele w pobliżu:

Kalendarz szkoleń

Powiązane produkty

 

Jak wyglądają szkolenia?

 

Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""