Zaznacz stronę

Certyfikowany kurs Specjalisty ds. kadr i płac

 

Intensywny kurs 80 godzinny, podczas którego nabędziesz wiedze z kadr i płac i nauczysz się zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zgodnie z prawem pracy. Kurs podzielony jest na kilka segmentów, które w bardzo szczegółowy sposób są omawiane, a to wszystko potwierdzone wykonaniem zadań, ćwiczeń, symulacji oraz warsztatów utrwalających nowo nabytą wiedzę.

PRAKTYCZNA
WIEDZA
SZKOLENIE
W MAŁEJ GRUPIE

GRUPA DOCELOWA

Kurs kierowany do osób, które chciałyby zmienić stanowisko pracy i stać się specjalistą w dziedzinie kadr i płac w przedsiębiorstwie.

CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA UCZESTNIKÓW?

 • Wiedzę i praktyczne umiejętności podczas wykładów, symulacji, zadań oraz ćwiczeń nowo poznanych elementów.
 • Szkolenie pod okiem specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu z rachunkowości, analizy finansowej, księgowości.
 • Przykłady prowadzenia kadr i płac w firmach oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Komplet materiałów szkoleniowych w trakcie szkolenia.
 • Komplet dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia.
 • Poczęstunek w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, słodkości, kanapka, owoce, soki, woda) oraz obiad.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Część I

 • Kadry:
  • Zagadnienia ogólne: (zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy).
  • Nawiązanie stosunku pracy.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej I ochrona danych osobowych.
  • Urlopy wypoczynkowe.
  • Urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności.
  • Podstawy z czasu pracy.
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
  • Odpowiedzialność materialna pracowników.
  • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
  • Podstawowe informacje w zakresie BHP.
  • Zasady rozwiązywanie stosunku pracy.
  • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.
  • Świadectwo pracy: treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
  • Test sprawdzający wiedzę.

Część II

 • Płace:
  • Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  • Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
  • Elementy listy płac.
  • Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • Ubezpieczenie zdrowotne.
  • Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
  • Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
  • Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
  • Rodzaje świadczeń.
  • Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń.
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty.
  • Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
  • Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy.
  • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia.
  • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków.
  • Potrącenia z umów cywilno-prawnych.
  • Test sprawdzający wiedzę.

 

Część III

 • Zatrudnianie cudzoziemców:
  • Cudzoziemcy w Polsce – przepisy prawa.
  • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
  • Obowiązki pracodawcy.
  • Korzyści z zatrudniania cudzoziemca.
  • Zagrożenia wynikające z zatrudniania cudzoziemców.
  • Test sprawdzający wiedzę.

 

Część IV

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Zasady tworzenia funduszu.
  • Regulamin ZFŚS.
  • Świadczenia z ZFŚS.
  • Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
  • Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS.
  • Test sprawdzający wiedzę.

Część V

 • Warsztaty komputerowe – obsługa program Płatnik ZUS (10.02.2002)
  • Omówienie najważniejszych zmian w programie
  • Aktualizacja komponentów programu
  • Zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
  • Założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
  • Zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
  • Modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
  • Zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dokumenty rozliczeniowe do ZUS
  • Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
  • Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
  • Wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS

 

 

Część VI

 • Warsztaty komputerowe – obsługa programu Symfonia Kadry i Płace:
  • Zarejestrowanie firmy.
  • Zarejestrowanie pracowników.
  • Przyjęcie do pracy.
  • Wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.
  • Rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika.
  • Wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika.
  • Rozwiązanie umowy o pracę.
  • Zakładanie okresów.
  • Praca z dokumentacją personalno-płacową.
  • Raporty kadrowo-płacowe.
  • Deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C.
  • Zmiany i korekty danych w programie.
  • Wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich.
  • Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej oraz samokształcenia się.
 • Kontakty z innymi uczestnikami szkoleń oraz wymiana biznesowa.

PROWADZĄCY

Paweł Jakubas – Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie na wydziale ekonomii, specjalność Finanse i Rachunkowość. Ponad 15 letnie doświadczenie pedagogiczne. Wykładowca akademicki z tematyki działalności gospodarczych, analizy ekonomicznej, księgowości, rachunkowości i finansów.

UPRAWNIENIA

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Certyfikat VCC

KOSZT SZKOLENIA

3 653,50 

Ewa Cegłowska – 530 098 792

WYKAZ AKTUALNYCH SZKOLEŃ:

MIEJSCE:

TERMIN:

RODZAJ SZKOLENIA:

Wkrótce pojawią się nowe terminy

Certyfikowany kurs Specjalisty ds. kadr i płac

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE:

ETAP 1: Kup szkolenie i dokonaj opłaty online lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu.

ETAP 2: Poczekaj na @ z informacjami organizacyjnymi

ETAP 3: Weź udział w szkoleniu

ETAP 4: Korzystaj z Programu Absolwentów i rozwiaj kompetencje swoje bądź swoich pracowników

Jeśli wolisz – zarezerwuj miejsce przez formularz zgłoszeniowy:

Zobacz regulamin szkoleń

Znajdź szkolenie dla siebie

AKREDYTOWANE SZKOLENIA OZE

Otrzymaj niezbędną wiedzę, praktykę, kompletną dokumentację potrzebną do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

SPECJALIZACJA W OZE

Rozwijaj swoje zainteresowania w konkretnych gałęziach branży OZE i bądź o krok przed konkurencją! Zyskaj nowe umiejętności.

ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwijaj swoje kompetencje miękkie i zainwestuj czas w kształcenie w nowych kierunkach.

MARKETING
I SPRZEDAŻ

Zyskaj przewagę w marketingu dzięki konkretnym narzędziom i rozwiązaniom biznesowym. Zadbaj o widoczność i rozpoznawalność swojej marki.

ZARZĄDZANIE
I DORADZTWO

Naucz się komunikacji z zespołem i zaplauj efektywną ściężkę rozwoju dla siebie i swojej firmy.

CERTYFIKACJA ECCC

Potwierdz nabyte kompetencje dzięki egzaminom ECCC.

Zapraszamy do kontaktu

ATUM Sp. z o.o.- Centrum Szkoleń OZE
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział Wrocław – siedziba główna

ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro), 53-238 Wrocław
 530 857 723
✉ biuro@atum.edu.pl

Oddział Poznań

ul. Naramowicka 76, budynek B, 61-622 Poznań
61 896 33 21 || 530 070 815 || 530 098 792
✉ poznan@atum.edu.pl

Newsletter ATUM EDU – na bieżąco z nowościami.  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez ATUM Sp. z o.o. na podany po​​​​​​​wyżej adres mailowy (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Wyrażam zgodę na dopisanie powyżej podanego adresu mailowego do listy odbiorców newsletterów wysyłanych przez ATUM Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Call Now Button