Zaznacz stronę

Certyfikowany instalator f-gazów

Szkolenie praktyczne

CENA SZKOLENIA: 1 500 ZŁ
(bez egzaminu)

CENA SZKOLENIA: 2 000 ZŁ
(z egzaminem)

SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIE

2 DNI
SZKOLENIA

MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

WSPARCIE
TECHNICZNE

EGZAMIN

O szkoleniu

Wykładowcy

Rozpocznij przygodę z instalacjami pomp ciepła, urządzeniami chłodniczymi oraz klimatyzacyjnymi. Uprawnienia f-gazowe są niezbędne w przypadku ingerencji w układ chłodniczy. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz pracowników, którzy będą zajmowali się instalacjami, serwisowaniem, konserwacją oraz naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, które posiadają układy chłodzenia i klimatyzacji.

F-gazy

Gwarantujemy Ci udział w praktycznym szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu UDT, ale przede wszystkim do podjęcia pracy w zawodzie instalatora. Szkolenie realizujemy w akredytowanych ośrodkach w specjalnie przygotowanych salach do zajęć praktycznych. Zwracamy szczególną uwagę na sposób realizowanego szkolenia. Podkreślamy, że szkolenie realizowane jest w sposób przede wszystkim praktyczny – co oznacza, że podczas zajęć będziesz wykonywał czynności związane z wymianą czynnika chłodniczego, lutowaniem, kontrolą szczelności, instalacją, uruchomieniem i serwisowaniem instalacji.

Certyfikat f-gazowy jest niezbędny, aby pracować przy pompach ciepła oraz urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Uprawnienia f-gazowe można zdobyć na podstawie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W ośrodku ATUM razem z kadrą specjalistów przygotujemy Cię do egzaminu, do którego będziesz mógł przystąpić na zakończenie szkolenia. Egzamin przeprowadzany jest przez zewnętrzną komisję UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Komisja weryfikuje czy uczestnik nabył umiejętności wymagane do późniejszego wykonywania pracy w zakresie szczelności lub serwisu klimatyzacji oraz innych urządzeń.

Posiadając certyfikat f-gazowy możesz:

 • kupić klimatyzator/pompę ciepa/czynnik chłodniczy.
 • zainstalować sprzęt (u siebie lub znajomego)
 • zatrudnić w firmie montażowej

Co w przypadku certyfikacji dla przedsiębiorstwa/działalności gospodarczej?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz jednoosbową działalność gospodarczą musisz posiadać certyfikat dla przedsiębiorstwa – co to oznacza?

 • musisz posiadać certyfikat dla przedsiębiorstwa oraz certyfikat dla personelu lub zatrudniać osobę posiadającą certyfikat dla personelu.
 • posiadać i stosować w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,
 • posiadać i stosować w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadających certyfikat dla personelu,
 • posiadać wyposażenie techniczne spełniające minimalne wymagania do odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności
 • będąc osobą fizyczną nie być skazanym prawomocnym wyrokiem.

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikatem dla przedsiębiorstwa zgłoś się do nas i dokładnie otrzymasz wytyczne oraz wsparcie w zakresie uzyskania certyfikatu (oferta ustalana indywidualnie dla przedsiębiorstwa)

Podczas szkolenia możesz również uzyskać dodatkowe zaświadczenie z lutowania twardego metodą 912 – cena szkolenia i zaświadczenia to 300 zł

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

 • zajęcia wprowadzające (teoretyczne) w formie stacjonarnej. (1 dzień)
 • zajęcia praktyczne stacjonarne w oddziale ATUM. (1 dzień) – zakończone egzaminem
 • zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30.
 • w ramach usługi otrzymujesz serwis kawowy, śniadanie oraz lunch. (dotyczy szkoleń w oddziale ATUM)
 • szkolenie możesz zakończyć egzaminem przed komisją UDT w oddziale ATUM. (przy wyborze opcji z egzaminem)
 • w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych.
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy w zakresie realizowanej usługi.
 • jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat przy zapisie.
 • możesz wybrać szkolenie w dwóch akredytowanych ośrodkach ATUM Wrocław i ATUM Poznań.

Jakie uprawnienia powinieneś jeszcze zdobyć?

Certyfikowany instalator pomp ciepła z modułem hydraulicznym

Uprawnienia energetyczne

Program szkolenia

01 wprowadzenie do f-gazów

Podstawy termodynamiki.

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.

Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania.

Kontrole szczelności.

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.

Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą.

Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.

Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.

Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402.

02 warsztat praktyczny

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.

Kontrola szczelności.

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą.

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą.

Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.

Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.

Wykładowcy

" "

Jacek Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy kierunku Mechanika i Budowa maszyn w zakresie Technologii Maszyn. Członek komisji Egzaminacyjnych powołanych przez URE, wykładowca SIiTMP, egzaminator i wykładowca UDT oraz autor publikacji naukowych.

Radosław Mikołajewski

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynierii Środowiska oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Chłodnictwa i Klimatyzacji. Czynny doradca ds. technicznych oraz projektant systemów grzewczych, sanitarnych i geotermalnych.

Certyfikaty i zaświadczenia

CERTYFIKAT

W ramach ukończonego szkolenia otrzymujesz:

 • certyfikat potwierdzający szkolenie w akredytowanym ośrodku,
 • zaświadczenie do UDT
 • legitymacja UDT

Możliwości dla każdego

Sprawdź Akademie OZE – jedyną w Polsce strefę praktycznej nauki zawodu i możliwości uzyskania kompletnych uprawnień.
Idealne rozwiązanie szkoleniowe w ramach dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla firm.

Wybierz termin szkolenia

Wrocław

09-10.05.2022

Warszawa

15-16.05.2022

Poznań

23-24.05.2022

Wrocław

06-07.06.2022

Poznań

13-14.06.2022

Wrocław

04-05.07.2022

Poznań

18-19.07.2022

Wybierz opcję z egzaminem państwowym

Egzamin

egzamin państwowy UDT

Wybierz opcję z dodatkowym zaświadczeniem z lutowania

Dodatek

zaświadczenie lutowanie (300 zł)

Klienci wybierali również

" "

KURS CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA POMP CIEPŁA Z PROJEKTOWANIEM

5 DNI 3 600,00 ZŁ
" "

CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA

2 DNI 2 100,00 ZŁ
" "

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

1 DZIEŃ 300,00 ZŁ

Nowa era kwalifikacji z

Pozycjonuj się zawodowo dzięki kwalifikacjom zdobytym w ATUM.
Zdobywaj punkty lojalnościowe i korzystaj z rabatów oraz promocji.
Ciesz się kwalifikacjami, które mają znaczenie.

Pomiary instalacji elektrycznych

W Ustawie Prawo Budowlane, zgodnie z którą badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej powinny być wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat, lub co roku przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.

Ważnym elementem kontroli stanu technicznego budynku jest przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych.

Protokół z przeprowadzonych pomiarów instalacji elektrycznej powinien zawierać:

 • oględziny instalacji.
 • wyniki pomiarów rezystancji izolacji.
 • wyniki pomiarów rezystancji uziemienia.
 • wyniki pomiarów ciągłości połączeń wyrównawczych.
 • wyniki pomiarów impedencji pętli zwarcia.
 • wyniki pomiarów wyłączników RCD.

 

 

Dlaczego warto wybrać ATUM?

Od momentu powstania Centrum Szkoleń ATUM przeszkoliliśmy ponad 3000 specjalistów w branży OZE.

 • jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków, który uzyskał akredytację na szkolenia w Odnawialnych Źródłach Energii
 • posiadamy w pełni wyposażone dwa ośrodku ATUM we Wrocławiu i Poznaniu z kompletnym zapleczem techicznym dla fotowoltaiki oraz pomp ciepła
 • otrzymujesz od nas kontakty i ostęp do najlepszych hurtowni w Polsce
 • szkolenia w ATUM to głównie zajęcia praktyczne w ilości, której nie znajdziesz w żadnych szkoleniach na ranku – nie myl tego z instruktażem, to prawdziwe zajęcia praktycznie, nie pokaz.
 • po szkoleniu masz dostęp do pomocy technicznej. Jeśli masz pytania wystarczy, że się z nami skontaktujesz.
 • pomagamy! Jako nasz Absolwent otrzymujesz w pakiecie wsparcie techniczne do 3 miesięcy po zakończonym szkoleniu.
Call Now Button