Certyfikowany instalator f-gaz

od podstaw • praktyczna nauka • płatność ratalna
" "

O szkoleniu

Rozpocznij przygodę z instalacjami pomp ciepła, urządzeniami chłodniczymi oraz klimatyzacyjnymi – ułatwi Ci to szkolenie f-gazy! Zdobyte podczas niego uprawnienia f-gazowe są niezbędne w przypadku ingerencji w układ chłodniczy. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz pracowników, którzy będą zajmowali się instalacjami, serwisowaniem, konserwacją, jak również naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, a także pomp ciepła posiadających układy chłodzenia i klimatyzacji.

Specjalistyczne szkolenia na f-gazy z uprawnieniami

Zakładanie czy serwisowanie układów wykorzystujących substancje potencjalnie szkodliwe dla otoczenia wymaga szczególnej kontroli oraz ostrożności. Aby móc wykonywać takiego rodzaju pracę w sposób należyty i bezpieczny, trzeba odbyć odpowiednie szkolenie. Do wspomnianych powyżej surowców należą f-gazy, które są wykorzystywane w różnego typu układach grzewczych i chłodniczych. Gwarantujemy Ci udział w praktycznym szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu UDT, ale przede wszystkim do podjęcia pracy w zawodzie instalatora.

F-gazy – praktyczne szkolenie

Jako firma organizująca profesjonalne kursy techniczne stawiamy na szeroki zakres przekazywanej wiedzy, głównie skupiając się na przydatnych umiejętnościach. F-gazy to szkolenie odbywające się w akredytowanych ośrodkach w specjalnie przygotowanych salach do zajęć praktycznych. Zwracamy szczególną uwagę na sposób jego prowadzenia. Zawsze bowiem staramy się przekazywać informacje prostym językiem, równocześnie tłumacząc zawiłe aspekty techniczne, związane z projektowaniem, montażem czy serwisem omawianych układów. Podkreślamy, że fgazy jest szkoleniem realizowanym przede wszystkim w sposób praktyczny – co oznacza, że podczas zajęć będziesz wykonywał czynności związane z wymianą czynnika chłodniczego, lutowaniem, kontrolą szczelności, instalacją, uruchomieniem i serwisowaniem instalacji.

Szkolenie z ATUM – zdobycie uprawnień na f-gazy

Warto zaznaczyć, że certyfikat f-gazowy jest niezbędny, aby pracować przy pompach ciepła oraz urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Uprawnienia f-gazowe można zdobyć na podstawie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną, a także praktyczną. W ośrodku ATUM razem z kadrą specjalistów przygotujemy Cię do egzaminu, do którego będziesz mógł przystąpić na zakończenie szkolenia. Egzamin przeprowadzany jest przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną. Komisja weryfikuje, czy uczestnik nabył umiejętności wymagane do późniejszego wykonywania pracy w zakresie kontroli szczelności lub serwisu klimatyzacji oraz innych urządzeń.

Posiadając certyfikat f-gazowy, możesz:

 • kupić klimatyzator/pompę ciepła/czynnik chłodniczy,
 • zainstalować sprzęt (u siebie lub znajomego),
 • zatrudnić się w firmie montażowej.

Co w przypadku certyfikacji dla przedsiębiorstwa/działalności gospodarczej?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, musisz posiadać certyfikat dla przedsiębiorstwa – co to oznacza? Powinieneś:

 • posiadać certyfikat dla przedsiębiorstwa oraz certyfikat dla personelu lub zatrudniać osobę posiadającą certyfikat dla personelu,
 • posiadać i stosować w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,
 • posiadać i stosować w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadających certyfikat dla personelu,
 • posiadać wyposażenie techniczne spełniające minimalne wymagania do odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności,
 • będąc osobą fizyczną, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem.

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikatem dla przedsiębiorstwa, zgłoś się do nas. Otrzymasz dokładne wytyczne oraz wsparcie w zakresie uzyskania certyfikatu (oferta ustalana indywidualnie dla przedsiębiorstwa).

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • Poznasz podstawy termodynamiki.
 • Dowiesz się, jaki wpływ mają czynniki chłodnicze.
 • Dowiesz się, jak wygląda i czym jest kontrola przed uruchomieniem, kontrola szczelności.
 • Wykonasz pracę f-gazową na makiecie instalacyjnej.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Wprowadzenie do chłodnictwa
 • Podstawy termodynamiki.
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie bądź w trakcie funkcjonowania.
 • Kontrole szczelności.
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz konserwacja sprężarki tłokowej, śrubowej, a także spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem oraz wodą.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
 • Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.
 • Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017 r. poz. 2402.
Moduł: Warsztat praktyczny
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
 • Kontrola szczelności.
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz konserwacja sprężarki tłokowej, śrubowej, spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem oraz wodą.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem oraz wodą.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.

Kadra dydaktyczna

mgr inż. Jacek Lewandowski
Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie technologii maszyn. Członek komisji egzaminacyjnych powołanych przez URE, wykładowca SIiTMP, egzaminator i wykładowca UDT oraz autor publikacji naukowych.
Kalendarz szkoleń

Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

2 099,00 zł

Szczegóły szkolenia
Od podstaw
Warsztat praktyczny
2 dni zajęć (16 h)
Wrocław i Poznań
Galeria zdjęć
Regulaminy
Warunki świadczenia usług
Jak dofinansować szkolenie?

Certyfikaty
i zaświadczenia

""
01
02
03

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 652.).

Zaświadczenie UDT

Dokument potwierdzający przystąpienie do egzaminu przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Legitymacja UDT

Dokument potwierdzający uzyskanie wyniku pozytywnego w zakresie f-gazowym.

Wybierz jakość

Nasze praktyczne zajęcia stacjonarne wybrało już ponad 5000 osób!

Postaw na usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM i zagwarantuj sobie praktyczne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi f-gazów!

Wiesław Mar~

„Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

Paweł Ryczek~

Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM

Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

Aleksander Daszczyński~

Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku

Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

Więcej możliwości

Wsparcie partnerskie, z którym zyskujesz

Sprawdź listę partnerów współpracujących z nami. Przekonaj się, że warto skorzystać z licznych promocji dla absolwentów naszego ośrodka szkoleniowego.

Wsparcie techniczne

Jako absolwent posiadasz nielimitowany dostęp do pomocy w zakresie tematyki szkolenia, a także poznajesz odpowiedzi na pytania udzielone przez specjalistów w zakresie f-gazów.

Rabaty na zakupy

Korzystna oferta rabatów dla absolwentów ATUM przy zakupie produktów bądź usług naszych partnerów.

Dostęp do nowości

Możliwość skorzystania z wiedzy uzyskanej z najnowszych materiałów branżowych. Obejmuje to dostęp do aktualizacji technicznych, webinarów czy specjalistycznych materiałów edukacyjnych w zakresie f-gazów oraz powiązanych technologii.

Szkolenia producenckie

Dodatkowe możliwości zdobycia umiejętności oraz certyfikatów technicznych. Dotyczy to m.in. uprawnień serwisowych związanych z obsługą f-gazów i instalacji je wykorzystujących.

Gwarancja fachowej wiedzy tylko z ATUM!
Nasze kursy to doskonały wybór dla każdego, kto chce zdobyć praktyczne oraz wysoce specjalistyczne umiejętności w zakresie f-gazów. Stawiamy wyłącznie na praktyczne nauczanie, ponieważ wierzymy, że tylko tak można osiągnąć zadowalające efekty w nauce konkretnego fachu.
Korzyści, które otrzymujesz, to przede wszystkim:
 • szkolenia w specjalistycznych ośrodkach, posiadających odpowiednie akredytacje,
 • wybór dogodnego dla Ciebie terminu szkolenia,
 • zajęcia prowadzone w niewielkich gronie,
 • w szczególnych okolicznościach szansa na zmianę terminu szkolenia nawet na 3 dnia przed jego rozpoczęciem,
 • posiłki w czasie prowadzonych zajęć w oddziałach – serwis kawowy, poczęstunek, oraz obiad,
 • dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych w ramach należenia do strefy uczestnika – drukowanych, online, w formie prezentacji, materiałów piśmienniczych itp.,
 • możliwość uzyskania pomocy technicznej od prowadzących zajęcia, np. w formie otrzymania odpowiedzi na zadane pytania,
 • rabaty i atrakcyjne oferty promocyjne od partnerów firmy.
Hotele znajdujące się w pobliżu ośrodków:
 • Wrocław
  • Hotel Vega – ul. Grabiszyńska 251
  • Hotel Śląsk – ul. Oporowska 60 (na hasło „ATUM” – 10% zniżki)
 • Poznań
  • Willa Głogowska – ul. Głogowska 273A
  • Apartament Za murem – ul. Fabianowo 39
Kalendarz szkoleń
Powiązane produkty
Jak wyglądają szkolenia?
Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""