Kurs f - gazy

Niezbędne uprawnienia do pomp ciepła

CENA SZKOLENIA: 1 100 ZŁ
(bez egzaminu)

CENA SZKOLENIA: 1 600 ZŁ
(z egzaminem)

SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIE

2 DNI
SZKOLENIA

MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

WSPARCIE
TECHNICZNE

EGZAMIN

O szkoleniu

Wykładowcy

Rozpocznij przygodę z instalacjami pomp ciepła, urządzeniami chłodniczymi oraz klimatyzacyjnymi. Uprawnienia f-gazowe są niezbędne w przypadku ingerencji w układ chłodniczy. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz pracowników, którzy będą zajmowali się instalacjami, serwisowaniem, konserwacją oraz naprawą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, które posiadają układy chłodzenia i klimatyzacji.

F-gazy

Gwarantujemy Ci udział w praktycznym szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu UDT, ale przede wszystkim do podjęcia pracy w zawodzie. Certyfikat f-gazowy jest niezbędny, aby pracować przy pompach ciepła oraz urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Uprawnienia f-gazowe można zdobyć na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W ośrodku ATUM przygotujemy Cię do egzaminu, a na zakończenie będziesz mógł przystąpić do egzaminu przed zewnętrzną komisją UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Komisja weryfikuje czy uczestnik nabył umiejętności wymagane do późniejszego wykonywania pracy w zakresie szczelności lub serwisu klimatyzacji oraz innych urządzeń.

zajęcia wprowadzające (teoretyczne) w formie stacjonarnej. (1 dzień)
zajęcia praktyczne stacjonarne w oddziale ATUM. (1 dzień)
 zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30.
 w ramach usługi otrzymujesz serwis kawowy, śniadanie oraz lunch. (dotyczy szkoleń w oddziale ATUM)
szkolenie możesz zakończyć egzaminem przed komisją UDT w oddziale ATUM. (przy wyborze opcji z egzaminem)
 w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych.
 po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy w zakresie realizowanej usługi.
 jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat przy zapisie.
 możesz wybrać szkolenie w dwóch akredytowanych ośrodkach ATUM Wrocław i ATUM Poznań.

Jakie uprawnienia powinieneś jeszcze zdobyć?

Certyfikowany instalator pomp ciepła

Uprawnienia energetyczne

Program szkolenia

01 wprowadzenie do f-gazów

Wprowadzenie. Przepisy, normy dotyczące chłodnictwa. Obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją oraz serwisowaniem (oraz wymagania wymienione w art.4.4 Dz.U. 2017.poz.2402)

Podstawy termodynamiki

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska

Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania

Kontrole szczelności

02 warsztat praktyczny
 1. Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach  chłodniach, zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
 2. Kontrola szczelności systemu metodą pośrednią, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 oraz instrukcją obsługi systemu 
 3. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z metod bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007
 4. Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z bezpośrednich metod, która nie wiąże się z otwarciem obiegu chłodniczego, określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007 
 5. Zastosowanie odpowiedniego elektronicznego przyrządu do wykrywania wycieków (nieszczelności) 

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą

Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu

Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej

Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi

 

Wykładowcy

Daniel Biłka

Przemysław Grabiec

Certyfikaty i zaświadczenia

Wybierz termin szkolenia

Wrocław

18.12.2021

Wrocław

09.01.2022

Poznań

24.01.2022

Poznań

14.02.2022

Wrocław

14.03.2022

Poznań

21.03.2022

Szkolenie z egzaminem

Wrocław

18.12.2021

Wrocław

09.01.2022

Poznań

24.01.2022

Poznań

14.02.2022

Wrocław

14.03.2022

Poznań

21.03.2022

Klienci wybierali również

" "

KURS CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA POMP CIEPŁA Z PROJEKTOWANIEM

5 DNI 3 400,00 ZŁ
" "

CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA

2 DNI 1 800,00 ZŁ
" "

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

1 DZIEŃ 300,00 ZŁ

Nowa era kwalifikacji z

Pozycjonuj się zawodowo dzięki kwalifikacjom zdobytym w ATUM.
Zdobywaj punkty lojalnościowe i korzystaj z rabatów oraz promocji.
Ciesz się kwalifikacjami, które mają znaczenie.

Pomiary instalacji elektrycznych

W Ustawie Prawo Budowlane, zgodnie z którą badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej powinny być wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat, lub co roku przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.

Ważnym elementem kontroli stanu technicznego budynku jest przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych.

Protokół z przeprowadzonych pomiarów instalacji elektrycznej powinien zawierać:

 • oględziny instalacji.
 • wyniki pomiarów rezystancji izolacji.
 • wyniki pomiarów rezystancji uziemienia.
 • wyniki pomiarów ciągłości połączeń wyrównawczych.
 • wyniki pomiarów impedencji pętli zwarcia.
 • wyniki pomiarów wyłączników RCD.

 

 

Dlaczego warto wybrać ATUM?

Od momentu powstania Centrum Szkoleń ATUM przeszkoliliśmy ponad 3000 specjalistów w branży OZE.

 jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków, który uzyskał akredytację na szkolenia w Odnawialnych Źródłach Energii
 posiadamy w pełni wyposażone dwa ośrodku ATUM we Wrocławiu i Poznaniu z kompletnym zapleczem techicznym dla fotowoltaiki oraz pomp ciepła
 otrzymujesz od nas kontakty i ostęp do najlepszych hurtowni w Polsce
 szkolenia w ATUM to głównie zajęcia praktyczne w ilości, której nie znajdziesz w żadnych szkoleniach na ranku – nie myl tego z instruktażem, to prawdziwe zajęcia praktycznie, nie pokaz.
 po szkoleniu masz dostęp do pomocy technicznej. Jeśli masz pytania wystarczy, że się z nami skontaktujesz.
 pomagamy! Jako nasz Absolwent otrzymujesz w pakiecie wsparcie techniczne do 3 miesięcy po zakończonym szkoleniu.

Call Now Button