Napełnianie ciśnieniowych zniorników przenośnych o pojemności powyżej 350 m3

od podstaw • egzamin UDT • płatność ratalna

" "

O szkoleniu

Oferta usługi szkoleniowej zakończonej egzaminem pozwalającym na uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami:

 • gazy skroplone fluorowane: dwutlenek węgla, amoniak, podtlenek azotu, LPG,
 • gazy sprężone: tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • gazy rozpuszczone: acetylen itp.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wykonywać pracę konserwacyjne lub serwisujące urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła i inne urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub substancje podlegające kontroli.

Uprawnienia do napełniania butli gazowych, a także do obsługi ciśnieniowych zbiorników przenośnych są wymagane dla:

Nasza oferta szkoleniowa została stworzona z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie napełniania i obsługi ciśnieniowych zbiorników przenośnych. Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę, ale także cenne doświadczenie, które pozwoli im na skuteczne i bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków.

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • Dowiesz się o dozorze technicznym dla zbiorników
 • Poznasz własciwości fizyczne i chemiczne gazów
 • Poznasz konstrukcje zbiorników
 • Dowiesz się o znakowaniu zbiorników przenośnych, kodach barwnych etykiet ostrzegawczych
 • Wykonasz czynności robocze i kontrolne napełniania zbiorników.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Wprowadzenie do zbiorników
 • Szkolenie z zakresu napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 – wprowadzenie

  • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy:
   • organy dozoru technicznego i podstawy prawne i ich działania
   • przepisy z zakresu dozoru technicznego i inne akty prawne związane z napełnianiem
   • odbiory technicznego i badania okresowe prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych
   • odpowiedzialność napełnialni za stan technicznych zbiorników i osprzętu
   • wymagania dla napełnialni
   • wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja
   • wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja
  • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów:
   • podział gazów ze względu na stan skupienia i własności fizykochemiczne
   • tworzenie mieszanek wybuchowych powietrza z tlenem
   • możliwości wybuchu w pomieszczeniu; strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w różnych kierunkach (gęstość względna
    0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna powyżej 1,1)
   • stosowane jednostki miar
  • Informacje szczegółowe o gazach:
   • zaszeregowanie gazów wg własności ogólnych i stosowanych podziałów
   • zakres tworzenia mieszanek wybuchowych, zakazy stosowania niektórych materiałów dla acetylenu, tłuszczów i smarów dla tlenu
   • informacje o technologii produkcji gazów i ich zastosowaniu oraz wymaganiach  właściwych norm dla danych gazów.
Moduł: Warsztat praktyczny
 • Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry:
  • rodzaje zbiorników przenośnych
  • przewidywane temperatury eksploatacji i temperatura odniesienia
  • ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika
  • ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu:
  • budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze elementy
  • kołpak lub osłona oraz zaślepka – cel oraz wymagany zakres stosowania
  • zabezpieczenia stosowane w zbiornikach przenośnych
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawczej:
  • znakowanie butli kodem barwnym wg PN EN 1089-3 i cechowanie butli wg Warunków Technicznych Dozoru
  • znakowanie zbiorników przenośnych: PN-75/M69210 zmiana 4,  Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne:
  • urządzenia stosowane w napełnialni, przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji
  • podstawowe wymagania dla urządzeń napełnialni i ich kontroli
  • przygotowanie instalacji do napełniania
  • wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych
  • proces napełniania i jego kontrola w dostosowaniu do warunków atmosferycznych
  • czynności kontrolne po zakończeniu napełniania
  • ewidencja napełnianych zbiorników
  • instrukcja napełniania
 • Ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych:
  • zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi
  • ochrona przeciwpożarowa napełnialni i otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego działanie i użytkowanie
  • wymagania w zakresie transportu i składowania
  • postępowanie w przypadku awarii w napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku
  • utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

Kadra dydaktyczna

mgr inż. Jacek Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy kierunku Mechanika i Budowa maszyn w zakresie Technologii Maszyn. Członek komisji Egzaminacyjnych powołanych przez URE, egzaminator i wykładowca UDT oraz autor publikacji naukowych.

Kalendarz szkoleń

Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

1 600,00 zł

Szczegóły szkolenia

Od podstaw

Warsztat praktyczny

1 dzień zajęć (8 h)

Wrocław i Poznań

Certyfikaty
i zaświadczenia

""

01

02

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

Legitymacja UDT

Legitymacja potwierdzająca ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym nadającym uprawnienia do wykonywania czynności przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Wybierz jakość

Stacjonarne zajęcia praktyczne, które wybrało już ponad 5 000 osób!

Wybierz usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności.

Wiesław Mar~

“Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

Paweł Ryczek~

Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM

Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

Aleksander Daszczyński~

Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku

Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

Więcej możliwości

Wsparcie partnerskie, z którym zyskujesz

Zobacz dostępną listę partnerów, którzy współpracują z nami i zacznij korzystać z dostępnych promocji dla absolwentów.

Wsparcie techniczne

Absolwenci szkoleń mają nielimitowany dostęp do wsparcia na pojawiające się pytania.

Rabaty na zakupy

Specjalne rabaty lub korzyści dla absolwentów szkoleń przy zakupie produktów lub usług oferowanych przez partnera firmy.

Dostęp do nowości

dostęp do najnowszych informacji i technologii związanych z tematem szkolenia. Może to obejmować dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, aktualizacji czy ekskluzywnych webinarów.

Szkolenia producenckie

Szkolenia dodatkowe, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe uprawnienia dotyczące np. serwisu instalacji.

Wybierając szkolenia w ATUM zyskujesz najwięcej…

Usługi szkoleniowe w ATUM to gwarancja wyższego poziomu kształcenia niż inne standardowe oferty dostępne na rynku.  Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy z jak dużymi brakami kadrowymi mierzą się firmy. 

Krok po kroku co otrzymujesz:

 • szkolenia w akredytowanych ośrodkach
 • możliwość wyboru szkolenia w czasie, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy
 • szkolenia w małych grupach
 • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych
 • w ramach szkolenia przystepujesz do egzaminu przed komisją UDT
 • w ramach usługi otrzymasz serwis kawowy, poczęstunek, obiad (dotyczy zajęć w oddziałach)
 • w trakcie szkoleń otrzymasz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych (strefa uczestnika): w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wiele innych
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach
 • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

Hotele w pobliżu:

Kalendarz szkoleń

Powiązane produkty

 

Jak wyglądają szkolenia?

 

Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""
Skip to content