Pomiary, audyt i odbiór instalacji fotowoltaicznej

pakiet szkoleń • wykonywanie pomiarów • płatność ratalna

" "

O szkoleniu

Szkolenie pomiarów elektrycznych i audytów to usługa, dzięki której zdobędziesz kompletną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną do wykonywania pomiarów i weryfikacji stanu instalacji elektrycznej w budynkach oraz instalacji fotowoltaicznych. Przedstawione szkolenie jest usługą łączącą część teoretyczną z wykonywaniem ćwiczeń i pracy podczas zajęć praktyczno warsztatowych. W akredytowanych ośrodkach ATUM zajęcia praktyczne wykonujemy na fizycznie pracujących instalacjach elektrycznych i fotowoltaicznych. Podczas zajęć poznasz m. in.:

 • Analizę inwertera
 • Pomiary elektryczne
 • Test przeciwpożarowe
 • Testy uziemienia
 • Kontrolę stanu modułów
 • Kontrolę konstrukcji wsporczej
 • Sprawdzenie mocowań modułów
 • Kontrolę połączeń
 • Pomiary impedancji i rezystancji

POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zawsze przed oddaniem budynku do użytku. Każde uszkodzenie eksploatowanego budynku powinno przejść kontrolę przeprowadzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia energetyczne w zakresie kontrolno pomiarowym.  Kontrole instalacji elektrycznych przeprowadza się co rok lub co 5 lat.

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą wykonywać pomiary, dokonywać przeglądów technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie z pomiarów elektrycznych przygotuje Cię do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych, dzięki którym będziesz mógł samodzielnie wykonywać badania pomiarowe. Podczas szkolenia warsztatowego zdobędziesz odpowiednią wiedze prawną oraz umiejętności praktyczne wykonywania pomiarów z wypełnieniem protokołu pracując na sprzęcie pomiarowym.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Zgodnie z przepisami i normami każda instalacja fotowoltaiczna wymaga audytu i pomiarów elektrycznych po zakończonym montażu. Brak protokołu z odbioru instalacji może skutkować odrzuceniem wypłaty odszkodowania, a nawet zabraniem uprawnień osobie, która podpisała zgłoszenie mikroinstalacji (tzw. ZM). Szkolenie opiera się na normach PN-EN 62446 i PN-EN 61557 oraz PN-HD 60364. Nasz warsztat przygotuje Cię praktycznie i technicznie do posługiwania się aparaturą pomiarową instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych oraz. Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę jak prawidłowo powinien zostać wykonany pomiar instalacji fotowoltaicznej oraz przygotowana dokumentacja i odbiór. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać pomiary instalacji fotowoltaicznej. Każdy z uczestników otrzymuje protokół oraz samodzielnie wykonuje pomiary pod nadzorem specjalisty. Warto pamiętać, że wykonane pomiary dają nam gwarancję poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Jak wygląda kontrola stanu technicznego elementów i instalacji energetyki odnawialnej? Sprawdź jak szkolimy zawodowo biorąc udział w kształceniu techników. Kliknij w logo poniżej i przejdź do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Nauki.

zpe_logo_small

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • Poznasz podstawy ochrony przeciwporażeniowej
 • Poznasz urządzenia pomiarowe
 • Dowiesz się czym są pomiary
 • Wykonasz pomiary m.in. rezystancji uziemienia, izolacji, ciągłości połączeń, napięć i sprawdzenia kolejności faz
 • Wykonasz pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej
 • Wykonasz pomiary środowiskowe instalacji fotowoltaicznej
 • Wykonasz pomiay termowizyjne instalacji fotowoltaicznej
 • Poznasz najczęściej występujące błędy w instalacjach fotowoltaicznych.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Wprowadzenie do pomiarów

Podstawy ochrony przeciwporażeniowej:

 • Wymogi prawne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.
 • Stosowane metody ochrony.
 • Układy sieciowe.
 • Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania.

  Urządzenie pomiarowe wielofunkcyjne:

  • Przegląd parametrów urządzenia.
  • Podstawowe funkcje.
  • Przegląd i konfiguracja urządzenia.

   Pomiary impedancji pętli zwarcia:

   • Zasady pomiaru.
   • Charakterystyki zabezpieczeń.
   • Metody pomiaru.
   • Praktyczne wykonywanie pomiarów miernikami.
   • Ocena wyników.
   Moduł: Warsztat praktyczny

   Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych​:

   • Zasada działania wyłączników RCD.
   • Rodzaje wyłączników RCD.
   • Parametry wyłączników oraz instalacji.
   • Metody pomiaru.
   • Praktyczne wykonywanie pomiarów czasu i prądu zadziałania.

    Pomiary rezystancji uziemienia:

    • Rodzaje i zastosowanie uziemień.
    • Metody pomiarowe rezystancji uziemień.
    • Praktyczne wykonywanie pomiarów, ocena wyników.

     Pomiary rezystancji izolacji:

     • Wpływ temperatury, czasu pomiaru, napięcia pomiarowego na rezystancję izolacji.
     • Praktyczne wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji.

      Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych:

      • Podstawowe informacje, praktyczne wykonywanie pomiarów miernikami.

       Pomiar napięć i sprawdzenie kolejności faz:

       • Podstawy teoretyczne.
       • Praktyczne wykonywanie sprawdzenia kolejności faz i pomiaru napięć międzyfazowych.
       Moduł: Warsztat pomiarowy

       Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych:

       • Rezystancja izolacji.
       • Ciągłość przewodów ochronnych PE.
       • Napięcie, prąd, moc, energia.
       • Uoc napięcie przy rozwartym wejściu oraz Isc prąd zwarciowy.
       • Krzywa I-U paneli i ogniw fotowoltaicznych.
       • Wydajność paneli fotowoltaicznych, falownika, efektywności instalacji.

       Pomiary środowiskowe instalacji fotowoltaicznych:

       • Irradiancja promieniowania słonecznego.
       • Temperatura modułów i otoczenia.
       • Obliczanie wartości STC: Zmierzone z uwzględnieniem warunków klimatycznych wartości napięcia i prądu przeliczane są z uwzględnieniem wartości STC (typowych warunków pomiarowych), umożliwiając ich porównanie z wartościami referencyjnymi nawet jeśli pomiary wykonano w innych warunkach.

       Pomiary termowizyjne instalacji fotowoltaicznych:

       • Pomiary termowizyjne modułów, rozdzielni elektryczne DC i AC oraz przyłącza falowników.

       Najczęściej spotykane błędy w instalacjach fotowoltaicznych.

       Kadra dydaktyczna

       dr inż. Marcin Michalski

       Doktor nauk technicznych w specjalizacji Energetyka, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Od 2014 roku pracuje w branży fotowoltaicznej w dziedzinie projektowania, audytów, pomiarów i serwisów instalacji fotowoltaicznych. 

       Kalendarz szkoleń

       Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

       3 199,00 zł

       Szczegóły szkolenia

       Dla początkujących

       Warsztat praktyczny

       3 dni zajęć (24 h)

       Wrocław i Poznań

       Certyfikaty
       i zaświadczenia

       ""

       01

       02

       Certyfikat ATUM

       Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

       Świadectwo energetyczne

       Świadectwo energetyczne w grupie 1 (elektrycznej) w zakresie eksploatacji lub dozoru pozwalające na wykonywanie montażu instalacji elektrycznych, w tym fotowoltaicznych.

       Wybierz jakość

       Stacjonarne zajęcia praktyczne, które wybrało już ponad 5 000 osób!

       Wybierz usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności.

       Wiesław Mar~

       “Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

       Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

       Paweł Ryczek~

       Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM

       Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

       Aleksander Daszczyński~

       Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku

       Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

       Więcej możliwości

       Wsparcie partnerskie, z którym zyskujesz

       Zobacz dostępną listę partnerów, którzy współpracują z nami i zacznij korzystać z dostępnych promocji dla absolwentów.

       Wsparcie techniczne

       Absolwenci szkoleń mają nielimitowany dostęp do wsparcia na pojawiające się pytania.

       Rabaty na zakupy

       Specjalne rabaty lub korzyści dla absolwentów szkoleń przy zakupie produktów lub usług oferowanych przez partnera firmy.

       Dostęp do nowości

       dostęp do najnowszych informacji i technologii związanych z tematem szkolenia. Może to obejmować dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, aktualizacji czy ekskluzywnych webinarów.

       Szkolenia producenckie

       Szkolenia dodatkowe, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe uprawnienia dotyczące np. serwisu instalacji.

       Wybierając szkolenia w ATUM zyskujesz najwięcej…

       Usługi szkoleniowe w ATUM to gwarancja wyższego poziomu kształcenia niż inne standardowe oferty dostępne na rynku.  Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy z jak dużymi brakami kadrowymi mierzą się firmy. 

       Krok po kroku co otrzymujesz:

       • szkolenia w akredytowanych ośrodkach
       • możliwość wyboru szkolenia w czasie, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy
       • zajęcia stacjonarne w oddziałach ATUM – Wrocław lub Poznań (sam wybierasz lokalizację)
       • szkolenia w małych grupach
       • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych
       • możliwość skorzystania z pierwszego dnia szkolenia w formule zdalnej
       • zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30
       • w ramach usługi otrzymasz serwis kawowy, poczęstunek, obiad (dotyczy zajęć w oddziałach)
       • w trakcie szkoleń otrzymasz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych (strefa uczestnika): w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wiele innych
       • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach
       • po zakończonym szkoleniu otrzymujesz dokumenty potwierdzające ukończenie usługi – w jęzku polskim, angielskim oraz niemieckim (nie dotyczy wszystkich usług)
       • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

       Hotele w pobliżu:

       Kalendarz szkoleń

       Powiązane produkty

        

       Jak wyglądają szkolenia?

        

       Masz pytania? Zostaw kontakt!
       Kontakt

       ATUM Sp. z o.o.
       ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
       53-238 Wrocław

       +48 71 786 62 87
       +48 61 896 33 21
       biuro@atum.edu.pl

       NIP: 1130099894, KRS: 000068514
       Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
       Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
       VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

       Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

       _____

       footer_dofinansowanie_logo
       ""
       Skip to content