Akademia instalatora: pompy ciepła, f-gazy, instalacje elektryczne, rekuperacje, klimatyzacje

• dofinansowania z BUR • dla firm • dla osób indywidualnych
" "

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Szkolenie dedykowane jest szczególnie osobom, które: zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji pomp ciepła w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) oraz chcą uzyskać uprawnienia f-gazowe dla personelu w UDT; chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy przy instalacji pomp ciepła, urządzeń chłodniczych, rekuperacji i instalacji elektrycznych , interesują się tematyką odnawialnych źródeł energii. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz pracowników, którzy będą zajmowali się instalacjami, serwisowaniem, konserwacją oraz naprawą urządzeń chłodniczych,  pomp ciepła, które posiadają układy chłodzenia. Uprawnienia f-gazowe dla personelu są niezbędne w przypadku ingerencji w układ chłodniczy.

Cel szkolenia:

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnik zdobył kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu instalatora pomp ciepła, rekuperacji, instalacji elektrycznych i urządzeń chłodniczych poprzez uzyskanie wiedzy na temat bezpiecznego i prawidłowego instalowania takich urządzeń. Uczestnik nabył praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, montażu, monitowania i eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych. Uczestnik jest kompleksowo przygotowany do przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego z zakresu f-gazów dla personelu. Zna przepisy i normy dotyczące chłodnictwa, obowiązki dla osób zajmujących się instalowaniem, konserwacją oraz serwisowaniem urządzeń f-gazowych. Poznał podstawy termodynamiki. Potrafi przeprowadzić kontrolę przed uruchomieniem po długim okresie przestoju w użytkowaniu, po czynnościach konserwacyjnych i naprawie lub w trakcie funkcjonowania. Potrafi przeprowadzić kontrolę szczelności.

Moduły szkoleniowe

Moduł: Zajęcia teoretyczne - wprowadzenie z elektryki

 1. Parametry elektryczne – miary i jednostki  Przepisy i normy
 2. Układy sieci elektrycznych
 3. TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT .Linie zasilające, przyłącza i WLZ
 4. Ochrona i bezpieczeństwo
 5. Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej Klasy ochronności
 6. Stopień ochrony IP
 7. Rozdzielnice elektryczne i obwody odbiorcze  Charakterystyka najważniejszych zabezpieczeń elektrycznych
 8. Przewody elektryczne
 9. Połączenia wyrównawcze i ochronne. Pomiary elektryczne i urządzenia pomiarowe.

Moduł: Zajęcia praktyczne - elektryka

 1. Niezbędne narzędzia do pracy elektryka 2Planowanie instalacji elektrycznych
 2. Montaż rozdzielnicy elektrycznej na podstawie wcześniejszego projektu
 3. zabezpieczenie izolacyjne kontrola faz
 4. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 5. zabezpieczenie różnicowoprądowe zabezpieczenia nadprądowe
 6. dodatkowy osprzęt
 7. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej . Instalacja sieci trójfazowej (gniazdo elektryczne, kuchenka indukcyjna itp.)
 8. instalacja jednofazowa (gniazdo elektryczne, oświetlenie)
 9. instalacja niskonapięciowa (dzwonek, oświetlenie LED DC). Wykonanie instalacji podtynkowej i natynkowej
 10. Sprawdzenie poprawności montażu i uruchomienie instalacji elektrycznej

Moduł: Zajęcia praktyczne - elektryka

 1. Niezbędne narzędzia do pracy elektryka 2Planowanie instalacji elektrycznych
 2. Montaż rozdzielnicy elektrycznej na podstawie wcześniejszego projektu
 3. zabezpieczenie izolacyjne kontrola faz
 4. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 5. zabezpieczenie różnicowoprądowe zabezpieczenia nadprądowe
 6. dodatkowy osprzęt
 7. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej . Instalacja sieci trójfazowej (gniazdo elektryczne, kuchenka indukcyjna itp.)
 8. instalacja jednofazowa (gniazdo elektryczne, oświetlenie)
 9. instalacja niskonapięciowa (dzwonek, oświetlenie LED DC). Wykonanie instalacji podtynkowej i natynkowej
 10. Sprawdzenie poprawności montażu i uruchomienie instalacji elektrycznej

Moduł: Zajęcia teoretyczne - pompy ciepła

 1. Zagadnienia ogólne, podstawy stosowania pomp ciepła: przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła; koszty związane z montażem i użytkowaniem pomp ciepła, aspekty ekologiczne, BHP.
 2. Podstawowe właściwości fizyczne, zasady działania pomp ciepła: podstawowe definicjeterminy, wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła, obieg termodynamiczny w pompach ciepła, wydajność chłodnicza i cieplna pomp ciepła, podział i typy pomp ciepła, budowa, osprzęt dodatkowy, omówienie norm dotyczących czynników chłodniczych w pompach ciepła.
 3. Dolne źródła ciepła – rodzaje, charakterystyka: powietrze, woda, grunt, wykonanie, przepisy, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące dolnych źródeł.
 4. Górne źródła – instalacje grzewcze, podgrzewcze c.w.u., instalacje chłodzenia​: instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, normy oraz specyfikacje techniczne dotyczące instalacji grzewczych, chłodzenia, schematy hydrauliczne.
 5. Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła: określenie wartości obciążenia cieplnego budynku oraz wartości w zakresie ciepłej wody, wybór rodzaju instalacji grzewczych, określenie dolnego źródła, określenie rodzaju pracy pompy ciepła, zbiornik buforowy, przykłady obliczeniowe dla różnych obiektów, możliwość zastosowania pomp ciepła i wybór optymalnego rozwiązania, omówienie błędów najczęściej popełnianych przy projektowaniu instalacji solarnych, normy dotyczące stosowania zabezpieczeń, osprzętu dodatkowego, projektowania instalacji grzewczych opartych o pompy ciepła,
 6. Dobór, montaż, regulacja pomp ciepła: montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła, montaż instalacji hydraulicznej czynnika grzewczego i chłodniczego, montaż zabezpieczeń instalacji pompy ciepła, uruchomienie i regulacja instalacji, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów pompy ciepła, kontrola szczelności w układzie termodynamicznym, okresowe przeglądy instalacji pompy ciepła: serwisowanie i konserwacja, błędy w montażu/serwisie pomp ciepła oraz ich usuwanie, warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji, przekazanie instalacji do użytku.
 7. Komputerowe wspomaganie projektowania: wykonanie obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych, program WitoWP oraz arkusze doborowe dolnych źródeł.

Moduł: Zajęcia praktyczne - montaż pompy ciepła

 1. Montaż pompy ciepła z połączeniami hydraulicznymi​: ustawienie pompy ciepła – wybór optymalnego miejsca, podłączenie dolnego źródła z osprzętem; podłączenie pompy do instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem, połączenia hydrauliczne, montaż zabezpieczeń instalacji.
 2. Prace elektryczne dotyczące m.in. automatyki oraz zabezpieczeń elektrycznych​.
 3. Uruchomienie i regulacja.
 4. Serwisowanie i konserwacja: prezentacja narzędzi serwisowych, czynności związane z serwisowaniem i konserwacją.
 5. Błędy przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła: analiza błędów przy montażu i uruchamianiu instalacji z pompą ciepła.

Moduł: Zajęcia praktyczne - hydraulika

 1. Montaż składowych instalacji c.o. (pomp obiegowych, zaworów mieszających, naczyń przeponowych, zaworów bezpieczeństwa).
 2. Ustawienie prawidłowych ciśnień w instalacji c.o. (ciśnienia w instalcji, ciśnienie w naczyniu przeponowym).
 3. Montaż grzejników płytowych/drabinkowych/kanałowych.
 4. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego.
 5. Odpowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego.
 6. Montaż/okablowanie oraz uruchomienie systemu indywidualnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu na instalacji ogrzewania podłogowego.
 7. Montaż/podłączenie/uzbrojenie pompy ciepła typu monoblok (powietrze/woda).

Moduł: Zajęcia teoretyczne - podstawy termodynamiki

1. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
2. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania.
3. Kontrole szczelności.
4. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
5. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
6. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
7. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą.
8. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.
9. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi.
10. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402.

Moduł: Zajęcia praktyczne - f-gazy

1. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
2.  Kontrola szczelności.
3. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
4. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej.
5. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą.
6. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą.
7. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych.
8. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.

Moduł: Zajęcia teoretyczno/praktyczne - klimatyzacje

1. Wprowadzenie i przedstawienie przebiegu szkolenia.

2.Wprowadzenie do klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych.

3. Zasady działania klimatyzacji.

4. Dobór urządzenia i układów klimatyzacji.

5. Część montażowa.

6. Rodzaje czynników – charakterystyka czynników: R410a, R32, 1234yf.

7. Praktyczne połączenia kielichowe, lutowanie.

8. Praktyczne wykonanie próby szczelności.

9. Błędy podczas wykonywania prób szczelności.

10. Pomiary przegrzania czynnika chłodniczego na podstawie wykresu entalpii.

11. Protokół po wykonanym montażu.

12. Panel dyskusyjny.

Moduł: Zajęcia teoretyczno/praktyczne - rekuperacja

 1. Wprowadzenie i przedstawienie przebiegu szkolenia.
  Regulacje prawne dotyczące wentylacji.
 2. Budowa i montaż systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła.
 3. Rekuperacja w budynkach energooszczędnych. Dobór optymalnego systemu dystrybucji powietrza.
 4. Montaż, uruchomienie, regulacja oraz pomiary instalacji.
 5. Konserwacja, naprawa i serwis urządzeń wentylacyjnych. Najczęstsze błędy w projektowaniu oraz montaż instalacji.
 6. Gruntowny powietrzny wymiennik ciepła jako alternatywne źródło energii dla systemów wentylacyjnych.

Kadra dydaktyczna

mgr inż. Adam Linert

Uzupełnić opis

Kalendarz szkoleń
Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

9 500 zł

Szczegóły szkolenia
Od podstaw
Warsztat praktyczny
10 dni zajęć (72h)
online
Galeria zdjęć
Regulaminy
Jak dofinansować szkolenie?

Certyfikaty i zaświadczenia

""

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 652.)

Wybierz jakość

Zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej, wybrane już przez ponad 5000 osób!

Postaw na usługi szkoleniowe w ośrodkach ATUM z gwarancją nauki praktycznych umiejętności technicznych.

Wiesław Mar~

“Polecam wszystkim chętnym szkolenia w firmie ATUM!”

Bardzo dobra organizacja zajęć ciekawie opracowany plan dnia ze sporą dawką wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.Osobiście uczestniczyłem w szkoleniu na Certyfikowanego montera pomp ciepła z F-gazami. Ogólnie jestem b.zadowolony z prowadzących i ich wiedzy którą nam przekazali. dziękuje i polecam

Paweł Ryczek~
“Byłem łącznie na 3 szkoleniach w ATUM”

Wszystkie były na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia w zakresie projektowania, doboru, instalacji PC są pragmatyczne, bardzo ciekawie prowadzone oraz nastawione na praktyczną realizację prac. Polecam szkolenia w ATUM przede wszystkim ze względu na doświadczoną kardę instruktorów – praktyków w zawodach OZE. Na wszystkie pytania kadra szkoleniowa udziela konkretnych odpowiedzi.

Aleksander Daszczyński~

“Szkolenie przeszedłem, jestem bardzo zadowolony z wyniku”

Otrzymałam wiele cennych informacji od osób prowadzących zajęcia oraz od osób prowadzących szkolenie. Chociaż sam jestem z Białorusi, wszystko zostało przerwane w przystępny i zrozumiały sposób. Zdał egzamin kwalifikacyjny. Polecam wszystkim, zdobądź wiele ważnych informacji, które nie zawsze są możliwe do zdobycia czytając książki.

Więcej możliwości

Wsparcie partnerskie ATUM – z nami tylko zyskujesz

Sprawdź dostępną listę partnerów współpracującymi z nami – zapoznaj się z korzystnymi promocjami dla absolwentów!

Wsparcie techniczne

Uczestnicy kursów otrzymują nielimitowany dostęp do informacji szkoleniowych, również po zakończeniu nauki.

Rabaty na zakupy

Przy zakupie produktów bądź usług oferowanych przez partnera firmy uzyskuje się dostęp do specjalnych rabatów oraz innych, korzystnych promocji dla absolwentów szkoleń.

Dostęp do nowości

Nowinki technologiczne związane z tematem szkolenia na wyciągnięcie ręki! Pełen dostęp do najnowszych informacji ze świata pomp ciepła i ich montażu. To m.in. specjalistyczne materiały edukacyjne, aktualizacje czy ekskluzywne webinary.

Szkolenia producenckie

Oferta daje możliwość rozszerzenia edukacji o specjalistyczne kursy. Takie szkolenia dodatkowe pozwalają m.in. na zdobycie uprawnień dotyczących serwisu instalacji.

Wybierając szkolenia w ATUM, zyskujesz najwięcej!
Oferowane przez nas usługi szkoleniowe to gwarancja wyższego poziomu kształcenia – wyróżniamy się na tle innych ośrodków szkoleniowych działających na rynku. Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy, że praktyka to podstawa – oczywiście poparta specjalistyczną wiedzą!
Otrzymujesz od nas:
 • możliwość uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach w akredytowanych ośrodkach,
 • elastyczność pod kątem wyboru terminów szkolenia,
 • szkolenia przeprowadzane w małych grupach,
 • możliwość zmiany terminu szkoleń nawet na 3 dni przed jego realizacją w przypadku losowych sytuacji życiowych,
 • w ramach usługi oferujemy również serwis kawowy, poczęstunek oraz obiad (wyłącznie podczas zajęć w oddziałach),
 • dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych w różnych formach (strefa uczestnika), m.in. w formie drukowanej, online, prezentacji, materiałów piśmienniczych i wielu innych,
 • po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy i odpowiedzi na pojawiające się pytania po szkoleniach,
 • wsparcie i rabaty ze strony partnerów firmy.

Zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30, część zajęć z projektowania realizowana jest w formule online na żywo z wykładowcą w godzinach 17:00-20:30.

Atrakcyjne miejsca noclegowe:
 • Wrocław
  • Hotel Vega – ul. Grabiszyńska 251
  • Hotel Śląsk – ul. Oporowska 60 (na hasło „ATUM” – 10% zniżki)
 • Poznań
  • Willa Głogowska – ul. Głogowska 273A
  • Apartament Za murem – ul. Fabianowo 39
Kalendarz szkoleń
Powiązane produkty
Jak wyglądają szkolenia?
Masz pytania? Zostaw kontakt!
Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

_____

footer_dofinansowanie_logo
""
Skip to content