Elektromobilność – stacje ładowania pojazdów

rozwój w Polsce • podstawowe wymagania techniczne • przepisy prawne

" "

O szkoleniu

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych w Ministerstwie Energii. Jest to niezwykle ważny sektor, a jego rozwój nie wynika tylko z uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych, ale również innowacyjnych rozwiązań.

Ministerstwo Energii stworzyło pakiet regulacji prawnych mających na celu wspomóc rozwój sektora elektromobilności oraz zastosowania alternatywnych paliw (gaz ziemny w formie LNG i CNG). Poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych Ministerstwo Energii prognozuje, że w 2025 roku po polskich drogach poruszać się będzie 1 milion pojazdów elektrycznych.

Szkolenie z zakresu elektromobilności jest specjalnie przygotowaną usługą pozwalającą na kompleksowe, merytoryczne przygotowanie w zakresie otoczenia prawnego tego sektora w Polsce. Skupiliśmy się na odpowiednim programie i zakresie szkolenia, który w prosty sposób pozwoli zapoznać każdego uczestnika z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami technicznymi stawianymi punkom ładowania pojazdów elektrycznych.

Udział w szkoleniu rekomendowany jest dla:

 • wszystkich podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług ładowania pojazdów elektrycznych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • administratorów wspólnot mieszkaniowych
 • właścicieli nieruchomości oraz obiektów publicznych i prywatnych
 • kierowników budowy, deweloperów
 • elektryków przygotowujących się do montażu stacji ładowania

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • Poznasz podstawową terminologię, podział oraz budowę stacji ładowania
 • Poznasz aspekty formalno-prawne związane z ustawą o elektromobilności
 • Poznasz pozostałe przepisy związane z elektromobilnością
 • Dowiesz się jak wygląda proces związany z zgłoszeniem i odbiorem stacji ładowania przez UDT
 • Poznasz stan rozwoju tego sektora w Polsce

Moduły szkoleniowe

Moduł: Warsztat teoretyczny
  • Kwestie formalno-prawne – ustawa o elektromobilności: ogólne definicje (m.in. sam. elektrycznych, stacji, punktów ładowania itp.), obowiązki JST wynikające z ustawy, strefy czystego transportu, wymagania prawne i procedura dla budowy stacji ładowania/punktu, udogodnienia dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
  • Terminologia, podział oraz budowa stacji ładowania.
  • Zgłoszenie oraz odbiór stacji ładowania przez UDT.
  • Stan rozwoju elektromobilności w Polsce – pojazdy i infrastruktura, Izera.
  • Właściwości elektrycznych układów napędowych, możliwe zasięgi, zalety aut elektrycznych.
  • Rodzaje portów do ładowania, ładowanie AC/ DC, punkty ładowania oraz stacje  dużej i małej mocy – przykłady rozwiązań, rodzaje złączy, komunikacja i zarządzanie  stacją, w tym opłaty za korzystanie i sposoby rozliczeń, dodatkowe możliwe funkcje jakie może pełnić  stacja ładowania.
  • Rynek samochodów elektrycznych w Polsce: dostępność, przekrój cenowy.
  • Eksploatacja auta elektrycznego – koszty, czas ładowania, wymiana akumulatora, eksploatacja zimą a latem, wykorzystanie auta elektrycznego jako magazynu energii.

Kadra dydaktyczna

dr inż. Anna Skarbek - Żabkin

Absolwentka Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW na specjalizacji prawo ochrony środowiska. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Klubu Innowacyjni Naukowcy oraz jest współzałożycielką Forum Elektromobilności.

Kalendarz szkoleń
Nasze kalendarze szkoleń przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem dbając o możliwość spokojnej rezerwacji i zaplanowania udziału w szkoleniu przez absolwenta. Klikając poniżej zostaniesz przekierowany na opis pakietu szkolenia i kalendarz dostępnych terminów.

2 390,00 zł

Szczegóły szkolenia

Od podstaw

Warsztat teoretyczny

1 dzień zajęć (8 h)

online

Certyfikaty
i zaświadczenia

""

01

Certyfikat ATUM

Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652.)

Wybierając szkolenia w ATUM zyskujesz najwięcej…

Usługi szkoleniowe w ATUM to gwarancja wyższego poziomu kształcenia niż inne standardowe oferty dostępne na rynku. Uczymy praktycznie, ponieważ wiemy z jak dużymi brakami kadrowymi mierzą się firmy. Szkolenia w ATUM, specjalizującym się w odnawialnych źródłach energii (OZE), są zaprojektowane, aby dostarczyć uczestnikom praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz potwierdzenie rezerwacji miejsca. Siedem dni przed realizacją usługi szkoleniowej otrzymasz kompletne informacje organizacyjne na wskazany adres email w zamówieniu.

Krok po kroku co otrzymujesz:

 • Szkolenia w akredytowanych ośrodkach: Szkolenia odbywają się w profesjonalnych ośrodkach we Wrocławiu i Poznaniu, które posiadają akredytację Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Wersja online szkoleń: Uczestnicy mogą również skorzystać z wersji online szkoleń, które są prowadzone na żywo z interaktywnymi sesjami, umożliwiającymi zadawanie pytań i udział w dyskusjach w czasie rzeczywistym​
 • Elastyczne terminy: Możliwość wyboru dogodnego terminu szkolenia oraz opcja zmiany terminu nawet na 3 dni przed rozpoczęciem w przypadku sytuacji losowych.
 • Małe grupy szkoleniowe: Szkolenia prowadzone są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście i lepszą interakcję z prowadzącymi.
 • Komfort podczas szkolenia: Uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy, poczęstunek oraz obiad w trakcie zajęć w oddziałach.
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych: Każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały dydaktyczne w formie drukowanej, online, prezentacji oraz materiały piśmiennicze.
 • Wsparcie techniczne po szkoleniu: Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą liczyć na nielimitowane wsparcie techniczne i odpowiedzi na pojawiające się pytania.
 • Rabaty i wsparcie partnerów: Absolwenci szkoleń otrzymują specjalne rabaty przy zakupie produktów oraz usługi oferowane przez partnerów firmy ATUM​

Hotele w pobliżu:

Kalendarz szkoleń

Powiązane produkty

 

Jak wyglądają szkolenia?