Zaznacz stronę

Jakie dokumenty otrzymujesz?

CERTYFIKAT

W ramach ukończonego szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający szkolenie w akredytowanym ośrodku.

ZAŚWIADCZENIE

Zależnie od rodzaju szkolenia jakie ukończysz otrzymujesz zaświadczenie do Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzające ukończenie szkolenia akredytowanego.
Pamiętaj! Zaświadczenie ważne jest przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia – w tym czasie możesz przystąpić do egzaminu państwowego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZAŚWIADCZENIE

Takie zaświadczenie otrzymasz kończąc akredytowane szkolenia z zakresu fotowoltaiki lub pomp ciepła.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia z lutowania otrzymujesz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz realizację zajęć praktycznych.

ŚWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie uprawnień energetycznych otrzymujesz świadectwo kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

CERTYFIKAT OZE

Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu wyniku pozytywnego podczas egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie certyfikacji dla personelu (fgazy) otrzymasz certyfikat wydany przez UDT.

Lider szkoleń w branży

Odnawialne Źródła Energii

Systemy fotowoltaiczne

Certyfikowane szkolenia instalatorskie dla przyszłych monterów instalacji fotowoltaicznych. Korzystaj z konkretnych rozwiązań i praktycznych szkoleń, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu. Wiemy, że najważniejsze jest przygotowanie praktyczne.

Pompy ciepła

Certyfikowane szkolenia instalatorskie dla przyszłych monterów pomp ciepła lub f-gazów. Znajdziesz u nas praktyczny montaż od podstaw pomp ciepła, montażu hydraulicznego, programowania oraz projektowania pomp ciepła. Z naszymi wykładowcami nauczysz się zawodu.

Audyty instalacji PV

Każda instalacja fotowoltaiczna musi przejść badanie pomiarowe potwierdzone protokołem z pomiarów instalacyjnych. Uczymy jak powinien wyglądać audyt instalacji oraz potwierdzasz zdobytą wiedzę świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie kontrolno pomiarowym.

Specjalizacje w OZE

Rozwijaj swoje umiejętności w branży Odnawialnych Źródeł Energii w specjalistycznych szkoleniach praktycznych. Znajdziesz u nas szkolenia z projektowania systemów PV, warsztaty sprzedażowe, magazynowanie energii, technologie montażowe, farmy fotowoltaiczne.

Masz pytania? Zostaw kontakt!

Kontakt

ATUM Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

+48 71 786 62 87
+48 61 896 33 21
biuro@atum.edu.pl

NIP: 1130099894, KRS: 000068514
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł.,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

_____

Call Now Button